Home

Zlomenina proximálního humeru

Incidence zlomenin proximálního humeru je uváděna 70 na 100 000 obyvatel ročně. Z větší části se s ní setkáváme u žen. Fraktura proximálního humeru postihuje především biologicky starší pacienty [1], u mladších dochází častěji k poranění diafýzy a distálního konce humeru Zlomenina distálního konce humeru tvoří 2 % všech zlomenin a jde o 30 % veškerých zlomenin postihujících loket. Zatímco zlomeniny proximální části humeru, tedy hlavice a tzv. chirurgického krčku, jsou typické zlomeniny ve stáří, u mladších se s ohledem na typ traumatu setkáváme častěji se zlomeninami v. Zlomeniny proximálního humeru (dle Mezinárodní klasifikace nemocí kod S42.2) jsou po zlomeninách proximálního femuru a zlomeninách distálního radia třetí nejčastější zlomeninou u dospělých vůbec. Jejich počet uváděný různými autory kolísá okolo 5 %, u pacientů nad 65 let představují dokonce aţ 10 % ze všech.

Zlomeniny proximálního humeru proLékaře

Zlomenina proximálního humeru - hřeb - komplikace - nekróza hlavice - pakloub. CÍL. Retrospektivně zhodnotit klinické výsledky zlomenin proximálního humeru řešené hřebovou osteosyntézou v ÚN v Brně. TYP PRÁCE. Retrospektivní studie. ÚVOD Zlomeniny kosti pažní (humeru) nebývají příliš časté. Kost je poměrně pevná a je zapotřebí větší síly, aby došlo ke zlomení. Obecné příznaky zlomeniny: Bolest Otok Hematomy Omezení hybnosti Poranění cév a nervů Poranění kůže Diagnostika: Nejvíce je zde nápomocný rentgen, který odhalí zlomeniny. Provádí se ve dvo proximálního humeru, řešené konzervativní terapií, přičemž každá z pacientek měla jiný typ zlomeniny. Tato část obsahuje podrobné kineziologické vyšetření, průběh terapie a zhodnocení efektu léčby každého s pacientů. Pacientky docházely ambulantně po dob Zlomeniny proximálního femuru patří v ortopedii a traumatologii k nejčastějším diagnózám. Setkáváme se s nimi prakticky denně. Podle odhadů utrpí v Českém republice tuto zlomeninu až 15 tisíc lidí ročně, a to především ženy v 7.- 8. deceniu, zlomenina vždy zna mená velko zlomenina collum chirurgicum - tah distálního fragmentu mediálně (úpon m. pectoralis major) Při odlomení obou hrbolků se zlomeninou krčku je hlavice ohrožena avaskulární nekrózou (obecně ohrožení hlavice při intraartikulárních zlomeninách, které mají horší prognózu než extraartikulární) Zlomeniny humeru; Zdroj.

všeobecnost Fraktura humeru je ruptura ramenní kosti. Ve většině případů jsou epizody zlomeniny humeru důsledkem fyzického traumatu, náhodných pádů, nadměrného stresu na paži nebo přítomnosti určitých základních onemocnění. Existují tři hlavní typy zlomenin humeru: zlomeniny proximálního konce, zlomeniny těla a zlomeniny distálního končetiny Zlomenina proximálního humeru Zlomenina hlavice Zlomenina anatomického krčku Zlomenina chirurgického krčku Zlomenina velkého, malého hrbolu. Léčba fraktury prox.humeru Konzervativní -imobilizace ( ortéza) Operační- osteosyntéza apod.). Vedle poranění proximálního humeru byla pou-ze v 3 případech zjištěna ještě další zlomenina, jeden pacient utrpěl polytrauma. Indikací k akutní hemiartro-plastice byly zlomeniny hlavice s destrukcí více jak 40 % kloubní plochy a zlomeniny s poruchou vaskula-rizace hlavice u biologicky starších pacientů ve věku nad. Mustertext Lecba zlomenin proximalni humeru Epidemiologie: 3. nejcastejsi zlomenina starsi populace (70% starsi 60ti let), zeny - 75% Incidence: Evropa 250/100.000 (Bell et al.2011) 90% pad ze stoje nebo nizk

Zlomeniny horní části kosti pažní (fr. proximálního humeru) Zlomeniny horního konce pažní kosti představují poměrně široké spektrum různě závažných poranění, na jejichž léčbu existuje řada názorů a řada technik ošetření Suprakondylicka zlomenina pravého distalniho humeru Dcera 6 let (úraz se jí stal den po narozeninách ) Operativně řešili v Krči - má v ruce drátky a vysokou sadrovou dlahu Máte někdo zkušenost jak dlouho pak trvá rehabilitace, dcera nastupuje do školy (zřejmě ještě se sadrou - drátky budou vyndavat za 6-8 týdnu Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Suprakondylická zlomenina humeru. Suprakondylická fraktura humeru (dále SFH) se vyskytuje s incidencí 3-10 % ze všech dětských zlomenin a v oblasti loketního kloubu je nejčastější zlomeninou u dětí vůbec

Zlomeniny distálního humeru - Zdraví

Pažní kost (lat. humerus) je dlouhá kost hrudní končetiny čtyřnožců včetně horní končetiny člověka. Je to proximálně uložená kost volné končetiny a podklad paže, tedy krajiny mezi ramenem a předloktím.Má trubicovité tělo a dva konce, kterými se kloubí s lopatkou na jedné straně a s kostí vřetenní a loketn ``Zlomenina proximálního humeru - zpravidla se jedná o odlomení velkého hrbolku, k iatrogen-ní zlomenině (chirurgického nebo anatomického krčku) může dojít i při nešetrné repozici. ``Ruptura rotátorové manžety. ``Poranění nervů - dlouhodobý tlak hlavice může způsobit poškození brachiálního plexu, zpravidl Suprakondylické zlomenina humeru u dětí V období adolescentní růstové aktivity vznikne stejnou etiologií spíš epifyzeolýza proximálního humeru, v období kostní zralosti je pak nejslabším článkem stabilizační aparát ramene. Biologickým stárnutím se podstatně mění kostní kvalita Zlomenina proximálního humeru. § Zlomenina hlavice § Zlomenina anatomického krčku Oddělení časné rehabilitace. § Překlad z traumatologie přímo § Není nutné předem schválení revizním.. Četnost zlomenin diafýzy humeru se zvyšuje na jedné straně stárnutím populace, na straně druhé zvýšeným ná-růstem počtu V.

zlomeniny proximálního humeru - Univerzita Karlov

proximálního humeru Bakalá řská práce Autor: Michaela Zimá čková, Fyzioterapie a lé čebná rehabilitace Vedoucí práce: Mgr. Amr Mohamed Zaki Zaatar, Ph.D. Olomouc 2014. a zlomenina je většinou spojena s dislokací úlomk ů (Rothberg, 2013, Jobin, 2012) Disertační práce: Operační řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru (Radek Pikula) Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2013. Klíčová slova: zlomeniny proximálního humeru, prediktory ischemie hlavice humeru proximal humerus fracture ZLOMENINA PROXIMÁLNÍHO HUMERU tj. horního konce pažní kosti Vážená paní, vážený pane Rozhodl/a jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně informován/a o povaze a způsobu provedení operace a o možných následujících pooperačních komplikacích Dobrý den, v září mě srazilo auto a měla jsem tříštivou zlomeninu dolního konce humeru.zlomenina je zcela zhojená,rozsah lokte obnoven pasivně na 120-20.Problémem je,že aktivní extenzi dosáhnu jen na 50stupňů.Rehabilituji už 6 měsíců a pořád se to nelepší,lékaří mi tvrdí,že mám oslabení triceps a že je to otázka posilování.Fyzioterapeut,který se mnou. Y.1. Zlomeniny proximálního konce humeru u dětí. Klasifikace těchto zlomenin je dána charakteristikou určitého typu poranění pro určitou věkovou skupinu. Y.1.1. Věková skupina 0-5 let. Porodní lýza proximální epifýzy humeru - je RTG těžko rozpoznatelná, neboť osifikační jádro není při porodu vyvinuté

Hřebová osteosyntéza zlomenin proximálního humeru

Porodní zlomenina diafyzy humeru. Vyskytuje se při manuální extrakci plodu tlakem diafyzy přes symfyzu. Reponujeme tahem v dlouhé ose kosti a fixujeme opěr Desault - Zahradníčkovým obvazem. Zlomenina se hojí během 2-3 týdnů. Zlomeniny diafyzy v dětském věku. Cíle je provedení repozice vč. korekce rotační úchylky Suprakondyl.zlomenina humeru Dobrý den, v září mě srazilo auto a měla jsem tříštivou zlomeninu dolního konce humeru.zlomenina je zcela zhojená,rozsah lokte obnoven pasivně na 120-20.Problémem je,že aktivní extenzi dosáhnu jen na 50stupňů.Rehabilituji už 6 měsíců a pořád se to nelepší,lékaří mi tvrdí,že mám oslabení triceps a že..

Zlomenina kosti pažní (humeru) - Uzdraví

Zlomenina horního konce pažní kosti - humeru. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je normální, že týden po sundání sádry po zloměníně proximální části hlavice vřetenní kosti ruka nejde narovnat (je to bolestivé a nejde toú Poranění laterální fýzy kondylu humeru u dětí (zlomenina radiálního kondylu) je poměrně častá a svými následky závažná intraartikulární zlomenina. Incidence je udávána v rozmezí 10-20 % ze všech poranění dětského lokte Zlomenina humeru humeru. Zlomeniny nádoru humeru zlomenina . velké drsnatiny humeru - poměrně běžné zranění, představuje 15% všech předních ramenních dislokací. Existují jak izolované, tak i kombinované s zlomeninou chirurgického krčku humeru, traumatickou dislokací ramen. Pokud jde o zlomeniny malého tuberkulu, je tato. Zlomenina proximálního humeru snižuje kvalitu života svým průběhem i délkou terapie. Pacient s touto diagnózou je výrazně omezen v běžných denních činnostech, v zaměstnání a v trávení volného času. Práce je rozdělená na část teoretickou (obecná a speciální) a hlavní..

Použití hřebu Targon PH long u etážových zlomenin a

Fyzioterapie U Pacient Po Zlomenin Proximálního Humeru

Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru. 14. Únor 2009 - 9:00 od Lambert. I. Fraktura s minimální dislokací. 2, 3, 4 - úlomková zlomenina; II. Fraktura anatomického krčku III. Fraktura chirurgického krčku k operačnímu řešení zlomeniny proximálního humeru. Vstupní kritéria zařazení do studie byla: informova-ný souhlas, typ zlomeniny podle AO klasifikace (A2, A3, B1, C1), věk 18-80 let a compliance pacienta. Vyluču-jící kritéria byla: otevřená zlomenina, přidružené po-ranění s AIS 2, pacienti s neuzavřenými růstovým Zlomeniny a fyzární poranění proximálního konce humeru. Úrazy proximálního humeru v dětském věku tvoří okolo 2 % dětských zlomenin . V etiologii je nejčastěji nepřímé násilí, pád na extendovanou a zapaženou končetinu. Typickou příčinou je pád s koně Komplikace: střední poškození nervu zlomenina krčku femuru . Patogen. Příčiny zlomeniny dolní části humeru. Příčina nemoci. Většinou způsobené nepřímým násilím, když se pád, ruka dotkne země, násilí se přenáší vzhůru a dolní konec humeru je zlomen. Patofyziologi

Schematické znázornění základních typů poranění proximálního humeru (with the permission of AO Publihing.www.aosurgery.org): a - zlomenina chirurgického krčku humeru (typ 11-A2.2) Zlomeniny proximálního humeru se vyskytují nejen upacientů vyššího věku, kde jsou komplikovány osteoporózou, ale iu pacientů mladšího věku či aktivních sportovců. Mechanismus vzniku zlomenin proximálního humeru lze rozdělit do dvou kategorií. Do první patří zlomeniny, které se vyskytují převážně ustarších pacientů - čtyřfragmentová zlomenina hlavice humeru s dislokací- impresivní zlomenina artikulační plochy zahrnující více jak 40% plochy hlavice humeru- head splitting zlomeniny humeru- patologické zlomeniny proximálního humeru pro maligní kostní nádor . Kontraindikace Comedians in Cars Getting Coffee: Just Tell Him You're The President (Season 7, Episode 1) - Duration: 19:16. blacktreetv Recommended for yo zlomeniny proximálního humeru s lézí rotátorové manžety (věk nad 65 let) B. Selhání primární osteosyntézy u těchto nemocných C. Rotator Cuff artropatie D. Selhání konvenční artroplastiky E. Náhrady po resekci tumorů proximálního humeru (r evizní delta

Zlomeniny hlavice humeru - WikiSkript

 1. proximálního femuru jsou zcela raritní. 7. pro mnohé z těchto odlišností a hlavně z důvodů přítomnosti růstové chrupavky není možné použít ke klasifikaci dětských zlomenin schemat užívaných u dospělých. 8. základem léčby dětských zlomenin je konzervativní postup. K operaci je v souþasn
 2. Zlomenina proximálního humeru je zlom v horní části humeru poblíž ramene. Střední hřídel. Fraktura humeru středního hřídele je zlom ve středu humeru. Distální. V blízkosti lokte se vyskytují zlomeniny distálního humeru. Tento typ je obvykle součástí složitějšího poranění lokte a někdy zahrnuje volné kostní.
 3. zlomenina- odtržení velkého hrubolku nebo zlomenina krčku humeru - luxační zlomenina. ruptura šlachy m. supraspinatus- nejde upažit mezi 60 - 120o. poranění nervů- n. axillaris- anestesie nad tuberositas deltoidea. poranění cév- a. + v. axillaris. recidivující luxace- podkladem Bankartova lese nebo Hillův-Sachsův defek

zlomeniny humeru - traumatologie - 202

C - komplexní. dislokace proximálního fragmentu (dle ní pak zlomenina addukční nebo abdukční).. Suprakondylická zlomenina humeru (RTG). diafýza humeru - nitrodřeňový hřeb zajištěný, event. dlaha distální humerus - suprakondylické zlomeniny dvěma zkříženými K-dráty, interkondylické.. Zlomenina je porucha kontinuity kosti T-14 Zlomeniny humeru. Zlom.proximálního konce humeru - Patog: půs.přeneseného nepřímého násilí přes nataženou ruku nebo loket a podle . postavení rozlišujeme addukční nebo abdukční typy. Klas.dle AO: A - jednoduché extraartikulární zl Klíčová slova: zlomenina proximálního humeru, osteosyntéza, rehabilitační péčeTitle: The case of physiotherapeutic treatment of the patient with the diagnosis: state after fracture of collum chirurgicum humeri Objectives: The aim of this thesis in the general part is to describe the theory of the diagnosis, medical and. zlomenina hlavice pažní kosti rameno - fraktury zlomeniny proximálního humeru zlomeniny ramene. See. Greater Tuberosity Fractures [T000889978] Humeral Fractures, Proximal [T037731] Preferred Concept. fraktury proximálního humeru. Mesh Scope Translators Note. Zlomeniny proximálního humeru včetně hlavice, anatomického a chirurgického. 18 20 Zlomenina proximálního humeru x 19 21 Stav po zlomenině proximálního humeru déle než 2 měsíce x 20 22 Pakloub proximálního humeru x 21 23 Zlomenina nebo st.p. zlomenině glenoidu x 22 24 Artróza následkem cuff -tear artrop atie x 23 25 Izolovaná cuff -tear.

Zlomenina humeru zkušenosti - Diskuze - eMimino

Dobrý den, včera při hodině tělesné výchovy se mi podařilo zlomit si prostředníček na levé ruce. Samozřejmě jsem nepoznal, že je zlomený a k doktorovi jsem šel protože jsem měl v neděli jet na hory. Byl jsem poslán na rentgen, poté mi doktor oznámil, že mám prst zlomený a dal mi dlahu, kterou mám až k loktu. Nic bližšího mi však neřekl zlomenina hlavice pažní kosti rameno - fraktury zlomeniny proximálního humeru zlomeniny ramene. See. Greater Tuberosity Fractures [T000889978] Humeral Fractures, Proximal [T037731] Preferred Concept. Shoulder Fractures. Mesh Scope Translators Note

Dětská chirurgie: Suprakondylická zlomenina humeru

zlomenina hlavičky humeru vzniká při pádu na nataženou končetinu, kdy hlavička radia narazí na hlavičku humeru a láme jí (stejný mechanismus může vést ke zlomenině hlavičky radia), může jít o: odlomení proximálního konce - špatné cévní zásobení - hojí se pakloubem nebo avaskulární nekrosa. zlomenina těla. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po extrakci OS materiálu pro tříštivou zlomeninu proximálního humeru Case study of physiotherapy treatment of a patient after removal of osteosynthetic material for comminuted fracture of the proximal humerus. Zlomenina stehenní kosti je vážné zranění a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. V případě Epidemiologie a ekonomie zlomenin proximálního femuru, proximálního humeru, distálního radia a luxačních zlomenin hlezna. Rozhl. Chir. [online]. 2008, roč.87, č.4, s. 213-219 [cit. 2015-02-14]

Zlomeniny proximálního humeru, včetně hlavy, anatomické a chirurgické krku, a hrbolů. Zlomenina bérce včetně kotníku. Zlomenina není v žádném případě pozitivní věc. Především jedná-li se o zlomeninu v oblasti dolních končetin, které většinou bývají doprovázeny velkým otokem a neschopnosti normálního pohyb Podstatné jméno, rod ženský Top Model Omalovánky Nehtové studio. cena 149 Kč Zlomenina proximálního humeru; 11-C1. Tří-fragmentová zlomenina pravé horní části pažní kosti s lomnou linií probíhající v chirurgickém krčku a odlomením velkého hrbolu pažní kosti Témata. zlomenina lebky

Poranění - distálního humeru - epifýz a apofýz - kyčle a proximálního femuru - proximálního humeru - radia a ulny - ramene - zápěstních kůstek a ruky : Poranění kostí - komplikace zlomenin - neúplné zlomeniny - subperiostální zlomenina u dětí - u dětí : Pottova zlomenina : Preiserova choroba : Předloktí : Přednoží. Převažují zlomeniny předloktí, velmi závažná jsou poranění v okolí lokte, zatímco zlomeniny proximálního femuru jsou zcela raritní. pro mnohé z těchto odlišností a hlavně z důvodů přítomnosti růstové chrupavky není možné použít ke klasifikaci dětských zlomenin schemat užívaných u dospělých Prodělaná zlomenina po nepřiměřeně malém úrazu, zvláště zlomenina proximálního femuru, obratle, humeru nebo zápěstí u osob starších 40 let Zlomenina proximálního konce femuru u rodičů Dlouhodobá léčba glukokortikoidy (≥ 5 mg/den prednisonu nebo jeho ekvivalentu p. o. > 3 měsíce) Současný nikotinizmu Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace. - koncového článku Embed from Getty Images. Slovenijo in Nemčijo druži večinska podpora državljanov vladnim ukrepom proti širjenju koronavirusa. Obe državi se hkrati soočata z uličnimi protesti proti omejevanju svobode in državljanskih pravic, ki jim naj bi bile kratene s strani oblasti Zlomenina klavikuly - v 80 % ve střední třetině, v 15 % v laterální třetině, pokud je zlomenina nereponibilní, či pokud je linie lomu periferně od korakoklavikulárního vazu nutná OS: komplikace - poranění nervů a cév: Poranění proximálního humeru

Etážová zlomenina femuru - jak ji řešit - kasuistika NESTROJIL Petr. Konferenční abstrakty Rok: 2013, druh: Konferenční abstrakty. Osteonekróza hlavice humeru při operačním řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru PHILOS dlaho po nepřiměřeně malém úrazu, zvláště zlomenina proximálního femuru, obratle, humeru nebo zápěstí u osob starších 40 let; zlomenina proximálního konce femuru v 1. linii příbuzných; dlouhodobá léčba glu Mezi nejčastější osteoporotické zlomeniny patří zlomeniny proximálního femuru, distálního radia, proximálního humeru, hrudních a bederních obratlů. Obr. 1A: Luxační zlomenina loketního kloubu (luxace hlavičky radii, tříštivá zlomenina proximální ulny) - předozadní projekce Praktické tipy o zdraví, nemoci a Zlomenina krčku ramene. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Zlomenina krčku ramene. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Zlomenina krčku ramene a buďte opět fit Zlomenina proximálního humeru kombinovaná se zadní luxací ramene je velmi vzácná Izolovaná dislokovaná zlomenina akromiálního výběžku lopatky - kazuistika Chirurgické ošetření intraartikulárních zlomenin proximálního humeru Úrazová chirurgie, rok: 2013. Osteonekróza hlavice humeru při operačním řešení intraartikulárních zlomenin proximálního humeru PHILOS dlahou PIKULA Radek IRA Daniel.

Cviky na bolavé rameno. Jak uzdravit a uvolnit ramena. - Duration: 5:55. Václav Vocásek - čínské cvičení čchi kung 157,655 view v hlavičce humeru, zajistí se hřeb nejprve proximálně za použití radiolucentního unašeče (511.300) (krok 7-10) nebo technikou z volné ruky. ! Zkontrolujte polohu proximálního fragmentu, neboť se během zavádění hřebu mohla zlomenina dereponovat. Použijte vrták Ø 3,2mm (315.330) pro jištění 3.9mm nebo vrták Ø 2,7m Zlomenina proximálního femuru je typická zlomenina staršího věku. Je to nejčastěji operačně řešená zlomenina na naší klinice a průměrný věk pacientů je 81 let, upozornila. V pooperačním období z nich zemře 11-13 %, do jednoho roku 30 % a dalších 30 % těchto pacientů nedosáhne předúrazové soběstačnosti a. tují (suprakondylická zlomenina), naopak u dětí je výjimečná například zlomenina krčku stehenní kosti. Pád z jedné úrovně na jinou je nejčastější příčinou zhmoždění a zlomenin u kojenců a batolat. U dětí školní-ho věku (6-15 roků) jsou různé typy poranění způsobeny hlavně sportovními aktivitami

Zlomenina proximálního humeru vlevo Úraz říjen 2016 banální pád na levé rameno vyšetření RTG + CT. RTG. CT. indikace k osteosyntéze. Peroperační nález. Peroperační nález. MSWeb - Internet Explorer. Postup 1. hospitalizace _____ 11. dní • 1. operace revize s ponecháním hlavice. Hřebování 4-úlomkových zlomenin proximálního humeru - prospektivní studie Kloub M., Holub K., Peml M., Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice Dlahová osteosyntéza zlomenin proximálního humeru - tipy a triky Křivohlávek M., Traumatologicko-ortopedické centrum KN Libere Vážení pacienti, čeká-li Vás výkon na ortopedickém oddělení nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se zněním informovaného souhlasu, který budete před výkonem podepisovat

 • Digitální marketingová agentura.
 • Xbox live gold 3 měsíce.
 • Katana cz.
 • Fotodeky.cz slevový kupon.
 • Platy v austrálii.
 • Mýtné florida.
 • Anatomie jícnu.
 • Pilové plátky do ocasky.
 • Jozin z bazin tvoje tvar ma znamy hlas.
 • Krůtí stehna recept apetit.
 • Špaček etiketa divadlo.
 • Fonty písma instagram.
 • Esenciální olej čokoláda.
 • Nejlepší historické romány 2018.
 • Jak zálohovat knihovnu itunes.
 • Ideální váha kalkulačka.
 • Moderní gymnastika dresy.
 • Ford kuga 2009 rozměry.
 • Likvidace plevele párou.
 • Města na měsíci.
 • Vyšetření torch.
 • Gore tex vodní sloupec.
 • Vydra prodej.
 • Bolo z paroží.
 • Lavinové nebezpečí stupně.
 • Cizinci ochutnavaji ceska jidla.
 • Peterka šlágr rozvod.
 • Windows 8.1 vypnutí metra.
 • Čekankové puky prodej.
 • Macbook pro i5.
 • Pletené ponožky video návod.
 • Kerasilk sampon.
 • Léna brauner osobnosti.
 • Venkovní koberec umělá tráva.
 • Canon 77d shutter count.
 • Ondřej blaho manželka.
 • Muzikál kočky ostrava.
 • Dos hry na android.
 • Návod k obsluze škoda octavia 1.
 • Dětské filmy 2015.
 • Detsky koutek jihlava.