Home

Sulfid olovnatý

Sulfid meďnato-železnatý

Sulfid olovnatý je hnědočerná práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná pouze v roztocích silných koncentrovaných kyselin. V přírodě se vyskytuje v podobě minerálu galenitu, který patří k významným rudám olova Galenit je sulfid olovnatý. Je to poměrně rozšířený minerál, který tvoří často společně se sfaleritem hydrotermální ložiska, obvykle žilná ale i jiná. Je znám již od starověku. Sloužil a stále slouží jako ruda olova, z nějž byly kdysi vyráběny vodovodní trubky a nejrůznější předměty, a také jako ruda. sulfid olovnatý. Na této stránce jsou výsledky na dotaz sulfid olovnatý v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk PbS - sulfid olovnatý t = 2,5 krychlová soustava barva: modrošedá vryp: šedočerný těží se jako olovnatá ruda je jedovatý použití:desky akumulátorů, slitiny, desky proti radioaktivnímu a rentgenovému záření výskyt: Příbram, Stříbro, Oloví v Krušných horách. Sfalerit. sulfid železnatý t = 6 krychlová soustav Sulfid olovnatý: PbS-sulfid olovnatý V přírodě se vyskytuje jako minerál galenit krystalizující v krychlových krystalech.Jedná se o hlavní rudu olova.Lze ho dostat přímou syntézou prvků.Při zahřátí ve vzduchu přechází sulfid na síran a oxid olovnatý ,čehož se užívá při pražení olova

Sulfid olovnatý - Wikiwan

Galenit PbS (sulfid olovnatý) Vlastnosti: tvoří stříbřitě šedé krystaly, má velkou hustotu Použití: surovina k výrobě olova Sfalerit ZnS (sulfid zinečnatý) Vlastnosti: tvoří hnědé, žlutohnědé nebo zelenavé krystaly Použití: surovina k výrobě zinku Pyrit FeS 2 (disulfid železa Sulfidy. Sulfidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny síry s nějakým prvkem. Dříve se nazývaly sirníky. Vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové, sulfanu, H 2 S. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo II-. Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle Sulfidy jsou hospodářsky důležité nerostné suroviny (rudy), vznikají krystalizací z horkých roztoků, obvykle se vyskytují pospolu - nerosty rudných žil. Mezi nimi je nejrozšířenější pyrit - FeS 2 (kočičí zlato) molybdenan olovnatý: lead molybdate: Pb S: sulfid olovnatý: lead sulfide: Pb 2+ kation olovnatý: lead(II) cation: Pb Cl 2: chlorid olovnatý: lead(II) chloride: Pb (O H) 2: hydroxid olovnatý: lead(II) hydroxide: Pb (N O 3) 2: dusičnan olovnatý: lead(II) nitrate: Pb O: oxid olovnatý: lead(II) oxide: Pb O 2: oxid olovičitý: lead(IV.

Více informací o Sulfid olovnatý. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí sulfid křemičitý: silicon sulfide: Sn: cín: tin: Sn Cl 2: chlorid cínatý: tin(II) chloride: Sn Cl 4: chlorid cíničitý: tin(IV) chloride: Sn O 2: oxid cíničitý: tin dioxide: Sn O 2 H 2 O: hydrát oxidu cíničitého: tin dioxide hydrate: Sn S: sulfid cínatý: tin(II) sulfide: Sn S 2: sulfid cíničitý: tin(IV) sulfide: Sn S O 4.

PbS SULFID OLOVNATÝ GALENIT ZnS Hojný minerál,tvoří šedé krychličky s kovovým les - kem, snadno se taví. Důležitá ruda olova. SULFID ZINEČNATÝ SFALERIT Důležitá zinková ruda, proměnlivého zbarvení od hnědé po černou. GALENIT SFALERI Sulfid olovnatý. Vzorec: PbS. MW: 239,27 g/mol. Bod varu: 1344 °C (1013 hPa) Bod tání: 1114 °C. Hustota: 7,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient. MDL Number: MFCD00016280. CAS číslo: 1314-87- This page was last edited on 28 November 2020, at 23:49. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Články na Deník.cz se štítkem Sulfid olovnatý

Galenit Přehled minerálů velebil

MgS sulfid olovnatý Fe 2S 3 sulfid hlinitý CuS sulfid vápenatý Ag 2S sulfid zinečnatý MnS 2 sulfid draselný Na 2S sulfid železnatý HgS sulfid manganatý CdS sulfid rtuťný 4. Některé sulfidy se v přírodě nacházejí jako nerosty. Patří mezi ně např. galenit a sfalerit.. Sulfid olovnatý - Další jazyky. Stránka Sulfid olovnatý je dostupná v 26 dalších jazycích. Návrat na stránku Sulfid olovnatý. Jazyky. azərbaycanca

PPT - Přírodní vědy aktivně a interaktivně PowerPoint

sulfid olovnatý - křížovkářský slovní

 1. Galenit (sulfid olovnatý) - PbS •Nejdůležitější ruda Pb. Vyrábí se z něj PbO 2 (základn.
 2. 75. sulfid olovnatý 76. rhodanid manganatý 77. chloristan kademnatý 78. germaničitan železitý 79. chlornan amonný 80. seleničitan draselný 81. teluran kobaltnatý 82. kyanid rtuťný 83. dusnan rubidný 84. molybdenan měďný 85. hydrogenuhličitan amonný Výsledky: 1. Ag2CO3, 2. Pb(BrO3)2, 3.
 3. CAS: 1314-87- MDL: MFCD00016280 EINECS: 215-246-
 4. Články na Sokolovský deník se štítkem Sulfid olovnatý
 5. Zistiť viac o Sulfid olovnatý. Umožňujeme pokrok vo vede ponukou výberu produktov, služieb, excelentnosti procesov a našich ľudí, ktorí ich zabezpečujú
 6. (Na2S - sulfid sodný / PbS - sulfid olovnatý / Fe2S2 - sulfid železitý). Některé důležité sulfidy . g alenit-sulfid olovnatý PbS - blejno olověné, krystalický, stříbřitě šedý nerost s vysokou hustotou (surovina pro výrobu olova
 7. Nabízím- viz. foto. Kupující koupí potvrzuje, že je osoba starší 18-ti let

Články na Žďárský deník se štítkem Sulfid olovnatý Sulfid olovnatý PbS - v přírodě se vyskytuje jako nerost galenit - těžký, šedý nerost s namodralým odstínem a kovovým leskem - surovina pro získávání olova Sulfid zinečnatý ZnS - v přírodě se vyskytuje jako nerost sfalerit - surovina pro získávání zinku - užití: výroba luminoforů (v hodinových ručičkách, v. nevýhodou je, že na vzduchu obsahujícím stopy H 2 S zvolna tmavne (vzniká sulfid olovnatý) pigmenty olova jsou nahrazovány jinými méně toxickými např. oxidem titaničitým (TiO 2) (titanová běloba) chroman olovnatý (PbCrO 4) důležitý pigment - chromová žluť; ve vodě velmi málo rozpustn Bežnou olovenou rudou je galenit (sulfid olovnatý). Pri vysokých teplotách sa sulfid mení na oxid. 2 PbS + 3 O 2 → 2PbO + 2SO 2 Masikot. Oxid olovnatý sa pod názvom masikot (massicot) používa ako žltý pigment v maliarstve. V minulosti sa získaval žíhaním olovenej beloby na 300 °C sulfid olovnatý (galenit) PbS - zdroj olova sulfid zinečnatý (sfalerit) ZnS - zdroj zinku pyrit FeS 2 (zlatavý - kočičí zlato) 36_Hydroxidy tříprvkové sloučeniny, obsahují skupinu (OH)-I tzv. hydroxidový anion počet skupin (OH)-I je ve vzorci vyznačen číslicí za závorko

PPT - Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Sulfidy - Studuju.c

 1. Sulfid sodný Sulfid hlinitý Sulfid cíničitý Sulfid olovnatý Sulfid manganatý Sulfid stříbrný Sulfid železnatý K uvedeným názvům vytvořvzorce, postup je stejný jak u názvoslovíoxidů: nejdříve napišznačku kovu, pak značku síry, doplňoxidační čísla a zkontroluj zda součet kladných záporných ox. Čísel je roven nul
 2. sulfid olovnatý. PbS (galenit) je nápadně těžký šedý nerost s namodralým odstínem a kovovým leskem. Je hlavní rudou pro výrobu . olova
 3. 3, Sulfidy sloučeniny síry a kovů . a) Galenit. PbS - sulfid olovnatý; hustota 7,5g/cm 3 => těžký; olověně šedá barva, kovový lesk, až trochu podobný stříbr

Výroba,sloučeniny , chemie -olov

Olovo se průmyslově vyrábí z galenitu (PbS - sulfid olovnatý). Nejdříve se sulfid olovnatý převede tzv. pražením za omezeného přístupu vzduchu na oxid olovnatý. Tento oxid je poté redukován uhlíkem za vzniku elementárního olova: 2PbS + 3O 2 → 2PbO + 2SO 2 PbO + C → Pb + CO Použit sulfid zinečnatý, sulfid měďný, sulfid boristý, sulfid olovnatý Ve které variantě jsou správně uvedeny názvy daných vzorců? SiS 2 , As 2 S 3 , sulfid siřičitý, sulfid arsenit měrný elektrický odpor je větší než u vodičů a menší než u izolantů,(10-4 - 108 .m) více než u vodičů jejich vodivost závisí na teplotě, záření a příměsích křemík, germanium, selen, telur, uhlík, sulfid olovnatý nejjednodušší polovodičové elektronické součástky jsou termistor a fotorezistor Termistory o rezistor závislý na teplotě sestrojený ze. sulfid olovnatý: Glauberova sůl (Karlovarka) Na 2 SO 4 · 10 H 2 O: dekahydrát síranu sodného: halit (sůl kamenná) NaCl: chlorid sodný: hašené vápno: Ca(OH) 2: hydroxid vápenatý: hematit (krevel) Fe 2 O 3: oxid železitý: hořká sůl: MgSO 4 · 7 H 2 O: heptahydrát síranu hořečnatého: hypermangan: KMnO 4: manganistan.

Sulfidy - home.tiscali.c

SULFIDY jsou dvouprvkové sloučeniny síry. oxidační číslo síry je vždy -II název sulfid oxidační číslo prvku podle přípony !tvorba názvů a vzorců je obdobná jako u oxidů! !!! používá se křížové pravidlo!!! 1) vzorec z názvu: sulfid měďnatý natý 1) vzorec z názvu shrnutí: a) pořadí prvků ve vzorci (obr! Stříbro často doprovází galenit neboli sulfid olovnatý (dříve nazývaný blejno olověné), který je i u nás nejhojnější rudou olova a stříbra. Nálezy stříbra či jeho rud byly u nás hojné v Příbrami, v Kutné Hoře, v Jáchymově nebo na Slovensku v Banské Štiavnici. Galenit Rusko, foto: J. Jirásek, zdroj Geologie.vs

Sulfidy - Názvosloví

Galenit- sulfid olovnatý PbS- kovově lesklý- ruda olova. Sfalerit- sulfid zinečnatý ZnS- barva proměnlivá dle složení- ruda zinku. Cinabarit= rumělka- sulfid rtuťnatý HgS- barva červená- ruda rtuti. Antimonit- sulfid antimonitý Sb₂S₃- ocelově šedý s modrým nádechem- ruda antimonu Výbušný azid olovnatý Pb(N 3) 2 a se používá jako náplň do rozbušek, podobné využití má i thikyanatan olovnatý Pb(CNS) 2. Sulfid PbS, selenid PbSe a tellurid PbTe vykazují fotoelektrickou vodivost a využívají se při výrobě fotočlánků

Sulfid zlatitý Sulfid fosforečný Al 2 S 3 Sulfid vápenatý 4. Oprav chyby v následujících větách Síra má v sulfidech oxidační číslo +II. Sulfidy jsou tříprvkové sloučeniny. Mineralogický název sulfidu zinečnatého je pyrit. Kočičí zlato je lidový výraz pro sulfid olovnatý Galenit (PbS; sulfid olovnatý) - Tento minerál je jediným zdrojem olova, jehož obsahuje až 80%. V přírodě se vyskytuje s dobře vyvinutými krystaly ve tvaru krychle. V přírodě lze snadno rozeznat - krystaly jsou krychlovité, lesklé, kovově šedé a má vysokou hustotu Sulfid je sol ali alkil ali aril derivat vodikovega sulfida (H 2 S). Soli spadajo v skupino kovinskih žveplovih spojin, ki vsebujejo sulfidni anion S 2-.Sulfid je lahko tudi krajše ime za sam sulfidni anion. Kovinski sulfidi so pomembna skupina mineralov in rud.V analizni kemiji spadajo v tako imenovano skupino vodikovega sulfida in skupino amonijevega sulfida

Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov sulfid olovnatý PbS. Jakou nápadnou vlastnost má sulfid olovnatý? nápadně těžký. Jmenuj 2 vlastnosti olova? toxické, výborně pohlcuje rentgenové a radioaktivní záření. K čemu se používá olovo? (2 př.) akumulátory - baterie v autě; náboje - lehké palné zbraně, brokovnice. Jmenuj hlavní rudu zinku? sfaleri

Sulfid olovnatý (galenit) :) Sulfid zinočnatý (sfalerit) :) → O VŠETKÝCH KURZOCH · Simulácie z fyziky · O Slovensku po slovensky · Slovenské kroje · Kurz národopisu · Diela maliarov · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel · Odborné obrázkové slovník Významné sulfidy - disulfid železnatý (pyrit) - FeS 2, křehký nerost zlaté barvy, dříve za zlato považován a vydáván, dnes jedna z železných rud - sulfid olovnatý (galenit) - JED - PbS, těžký šedý nerost, hlavní ruda pro výrobu olova - sulfid zinečnatý (sfalerit) - ZnS, hnědý, šedavě až modravě černý, vzácně červený nerost s vysokým leskem, hlavní ruda.

Sulfidy - Wikipedi

sulfid olovnatý chlorid fosforečný kyselina chlorovodíková hydroxid zinečnatý kyselina manganistá hydroxid vápenatý oxid draselný kyselina sulfanová oxid chlorečný bromid železitý 2. Vytvoř názvy chemických sloučenin: N 2O 5 KOH CaF 2 HClO P 2O 3 Al(OH) 3 H 2SO 4 HClO 3 AlI 3 HNO PbCl 2 Ca(OH) 2 ZnS Al 2S 3 SiO 2 HIO 4 Cu(OH. Galenit, neboli leštěnec olověný či také sulfid olovnatý je hojný minerál, který krystalizuje v krychlové soustavě. Tvoří na vzhled zajímavé šedé kostky, které jsou křehké a při lámání se z nich uvolňuje pro zdraví nebezpečný olovnatý prach sulfid olovnatý = galenit - stříbřitě šedý, kovově lesklý, těžký, krychlový nerost Pb II S - - je rudou olova (Pb se používá kvýrobě akumulátorů, střeliva, pomůcek pro rybáře, Pb je toxické, ukládá se v kostech, poškozuje nerv. soustavu

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

Nejběžnějším minerálem a zároveň olověnou rudou je sulfid olovnatý, galenit PbS. Dalšími méně běžnými minerály olova jsou cerusit, uhličitan olovnatý PbCO3 a anglesit, síran olovnatý PbSO4. Dále se olovo často vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra. Při získávání olova z rudy je obvykle hornina. [řečtina] - šedý krychlový nerost kovového vzhledu, sulfid olovnatý, t=2.5 h=7.3-7.6. Dokonale štěpný podle krychle. Vyskytuje se na rudných žilách nebo metasomatických ložiskách, v ČR například u Příbrami Vzorec → název . Cvičení č. 1. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny BaIICl-I2 Chlorid barnatý SnIIS-II Sulfid cínatý NaI (OH)-I Hydroxid sodný PV2O-II5 Oxid fosforečný HIBr-I Kyselina bromovodíková HIBrVO-II3 Kyselina bromičná PbIIO-II Oxid olovnatý CaII(OH)-I2 Hydroxid vápenatý AlIII2S-II3 Sulfid hlinitý SiIVF-I4 Fluorid křemičit 1) Sulfidy sráží ze slabě kyselého prostředí černý sulfid olovnatý, rozpustný již ve zředěných minerálních kyselinách. 2) Zředěná kyselina chlorovodíková nebo chloridy alkalických kovů sráží bílý krystalický chlorid olovnatý. Rozpouští se v horké (vroucí) vodě, při ochlazení se opět vylučuje

Sulfid olovnatý VW

sulfid olovnatý sulfid hlinitý sulfid vápenatý sulfid zineënatý sulfid draselný sulfid železnatý sulfid manganatý sulfid rtut'ný . Title: SKM_C25820051913270 Created Date: 5/19/2020 1:27:55 PM. (U kyslíkatých kyselin napiš oxidační čísla): B 2 O 3, kyselina chlorovodíková, Ca(OH) 2, HClO 3, oxid dusný, HNO 3, sulfid olovnatý, Fe(OH) 3, HBr, kyselina uhličitá, H 2 SO 4, NCl 5, CuI 2, HgNO 3, NO 2, kyselina jodovodíková,OsF 8, kyselina sirovodíková, CrBr 6, KBr, NH 4 OH, Pb(NO 3) 2, HBrO 3, HF , CO 2, HNO 3, oxid uhelnat sulfid selenaty vzorec. Na této stránce jsou výsledky na dotaz sulfid selenaty vzorec v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Nejběžnějším minerálem a zároveň olověnou rudou je sulfid olovnatý, galenit PbS. Dalšími méně běžnými minerály olova jsou cerusit, uhličitan olovnatý PbCO 3 a anglesit, síran olovnatý PbSO 4. Dále se olovo často vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra

MgCl2 . 6 H2O hexahydrát chloridu draselnohořečnatého Korund Al2O3 oxid hlinitý Královská žlutá As2S3 sulfid arsenitý Krevel (hematit) Fe2O3 oxid železitý Kryolit Na3[AlF6] hexafluorohlinitan sodný Krystalová soda Na2CO3 . 10H2O dekahydrát uhličitanu sodného Křemen SiO2 oxid křemičitý Kyselina solná HCl kyselina. Galenit je minerál kryštalizujúci v kubickej sústave, chemicky sulfid olovnatý - PbS.. Galenit: PbS sulfid olovnatý: Všeobecné informácie; Rok objavenia: starovek: Pôvod názv sulfid olovnatý - lead sulphide - lead monosulphide . sulfid - sulphid - sulphide . meďnatý - copper - coppery - cuprate - cupreous - cuprib - cupriferous - copperish . zinočnatý - zinc - zincic - zincous . mangánatý - manganesian - manganiferous - manganous . ortuťnatý - mercuric . cínatý - stannous - tin . olovnatý - galena.

Nejvýznamnější jeho rudou je galenit (PbS - sulfid olovnatý), ze kterého se olovo nejčastěji vyrábí. Přírodní olovo je směsí 4 stabilních izotopů, doprovázených stopovým množstvím radioaktivních izotopů ²¹ºPb a ²¹4Pb. Umělých izotopů olova byla připravena celá řada sulfid vápenatý, sulfid amonný, sulfid měďný, sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý, sulfid stříbrný, sulfid draselný, sulfid železnatý, sulfid sodný.

Olovo je schopné tvořit organické sloučeniny. Obecně je v sloučeninách dvojmocné, nebo čtyřmocné; dvojmocné olovo tvoří daleko stabilnější látky. Elementární olovo je vzácné, častěji se nachází ve sloučeninách s ostatními prvky, tou nejběžnější je sulfid olovnatý, neboli olověná ruda galenit (PbS) PbS sulfid olovnatý cerussit PbCO 3 uhličitan olovnatý chalkopyrit CuFeS 2 disulfid měďnato-železnatý chalkosin Cu 2 S sulfid měďný malachit CuCO 3. Cu(OH) 2 hydroxid-uhličitan měďnatý azurit 2 CuCO 3. Cu(OH) 2 hydroxid-uhličitan měďnatý kuprit Cu 2 O oxid měďný argentit Ag 2 S sulfid stříbrný sfalerit ZnS sulfid zinečnat

sulfid sodný CaS sulfid křemičitý a/ Sulfid rtuťnatý, sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý. galenit PbS sulfid olovnatý. V jaké krystalové soustavě krystalizuje galenit? krychlová. Charakterizuj galenit (barva): modrošedá. Který kov může galenit obsahovat v malém množství? stříbro. Uveď příklady použití olova: desky akumulátoru, lehce tavitelné slitiny, desky na ochranu proti rentgenovému a radioaktivnímu zářen sulfid germanatý. GeIIS-II. sulfid hlinitý. Al 2 III S 3 -II . sulfid hořečnatý. MgIIS-II. sulfid křemičitý. Si IV S 2 -II . sulfid lithný. Li 2 I S -II . sulfid olovnatý. PbIIS-II. sulfid rtuťnatý. HgIIS-II. sulfid sodný. Na 2 I S -II . sulfid strontnatý. SrIIS-II. sulfid thallitý. Tl 2 III S 3 -II . sulfid thallný. Tl 2 I S. Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Sulfid olovnatý . PbS, Galeni. t - v přírodě se vyskytuje jako nerost galenit - těžký, šedý nerost s namodralým odstínem a kovovým leskem - surovina pro získávání olova. galenit. Sulfid zinečnatý . ZnS - v přírodě se vyskytuje jako nerost sfalerit - surovina pro získávání zinku - užití: výroba luminoforů (v. Sulfid olovnatý se bude selektivně srážet v koncentračním rozmezí sulfidu 2,51·10-25 až 2,51·10-11 mol·l-1, což v případě roztoku nasyceného sulfanem bude v oblasti pH -2,16 až 4,83. Zpě Galenit -(sulfid olovnatý), je stříbřitě šedý a krystalický- výroba olova Sfalerit - (sulfid zinečnatý)- hnědé, černé i žluté krystalky- výroba zinku a Výroba luminoforů (pohlcují určité druhy záření A vydávají je ve formě světla) Sulfan -zastarale sirovodík, bezbarvá, odporně páchnoucí jedovatý plyn. Mezi polovodiče patří řada pevných látek - křemík, germánium, selen, telur, uhlík (grafit), sulfid olovnatý, sulfid kademnatý, arsenid galia, Multimedialní obsah Audio č. Galenit, leštěněc olovnatý - Sulfid olovnatý PbS Barva: stříbrně šedá, tvrdost: 3, soustava: krychlová (po úderu se rozpadá na malé krychliky podle štěpných ploch) Využití: hlavní ruda olova (slitiny, potrubí, ochrana proti radioakt.záření)

PbS - sulfid olovnatý; P 3 N 5 - nitrid fosforečný; CsO 2 - superoxid (hyperoxid) cesný; N 2 O - oxid dusný; CO - oxid uhelnatý; I 2 O 5 - oxid jodičný; Ti(HS) 4 - hydrogensulfid titaničitý; NH 4 I - jodid amonný; LaF 3 - fluorid lanthanitý; CdO - oxid kademnatý; As 2 S 3 - sulfid arsenitý; 2. Správné vzorce solí hydrid sulfid olovnatý. Hojný minerál, tvoří šedé krychličky s kovovým leskem, snadno se taví. Důležitá ruda olova. Z galenitu je vyroben kov, ze kterého se vyrábí střelivo (obr. A) a slitina (obr. B). Uveď název kovu - olovo. a slitiny - pájka. A. B. SFALERIT - vzorec: ZnS, c E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Sulfid borný 3. Sulfid uhličitý Siřičitan ciničitý 4. Siřičitan zinečnatý 5. Siřičitan olovnatý 6. MgSO3 7. Br(SO3)3 8. Na2SO3 9. B2(SO3) Uhličitany 1. Uhličitan manganatý.

GALENIT #387

Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17. Výroba a prodej chemikálií. Naše výroba se zaměřuje především na výrobu vysoce čistých látek v čistotě od 99,9% do 99,9999%, nejčastěji anorganické soli kovů.. Jsme však schopni připravit téměř jakoukoli chemickou látku dle Vašeho zadání či požadavků Sulfid sodný (případně sulfan) ovšem nesráží pouze kationty 2. a 3. analytické třídy, ale také kationty z 1. analytické třídy - např. Dusičnan olovnatý - nebezpečný, může poškodit plod v těle matky, podezření na poškození reprodukční schopnosti,. Napiš jejich názvy: c/ Přiřaď obrázek výrobku nebo materiálu k nerostu, ze kterého je vyroben: Řešení úkolu 3 a/ Sulfid rtuťnatý,sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý b/ Rtuť, olovo, zinek, železo c/ A - 4, B - 1, C - 2, D - 3 Úkol 4: Poznáš, ze které slitiny zinku jsou výrobky na obrázcích

PPT - Šablony GEOLOGIE 21

Významné sulfidy. Některé sulfidy se v přírodě nachází jako nerosty. Jsou významnou surovinou pro výrobu kovů. Sulfid olovnatý PbS (galenit) je surovinou pro výrobu olova. Sulfid zinečnatý ZnS (sfalerit) je surovinou pro výrobu zinku. Disulfid železa FeS 2 (pyrit) je surovinou pro výrobu železa.. Pokračova sulfid olovnatý) - PbS, hlavní ruda olova, používá se i jako ruda stříbra (obsah stříbra až 1%): prvek ze skupiny kovů, použití - elektrotechnika, fotografie, šperkařství, mincovnictví Složení: sulfid olovnatý, PbS Soustava: krychlová Vzhled: krystaly tvaru krychle, zrnitý, celistvý, lesk kovový Barva: stříbřitě bílá až černošedá Vryp: šedočerný Tvrdost = 2,5 Hustota = 7,5 (nápadně těžký!) Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle ploch krychle (3 směry štěpnosti navzájem na sebe kolmé sulfid železnatý Galenit (sulfid olovnatý) - PbS Má olověně šedou barvu a velmi silný kovový lesk patrný zejména na štěpných plochách. Nejdůležitější ruda Pb. Vyrábí se z něj PbO2 (základní surovina pro výrobu barviv a smaltů). Galenit (PbS) Sfalerit (ZnS) Sfalerit (sulfid zinečnatý) - ZnS Barva může být rozmanitá

Sulfid olovnatý - galenit, výroba olova; sulfid zinečnatý - sfalerit, výroba zinku; oxid železitý - krevel, výroba železa, pigment; oxid uhličitý - vzduch, hasicí prostředky, sycení nápojů; oxid vápenatý - výroba z vápence sulfid olovnatý. PbS. sulfid sodný. Na₂S. sulfid uhličitý (sirouhlík) CS₂.

Sulfid olovnatý (≥82% Pb) VW

 1. vznik solÍ 1. neutralizacÍ 2. reakcÍ kovu s kyselinou 3. reakcÍ kovu s nekovem 4. reakcÍ oxidu kovu s oxidem nekovu 5. reakcÍ kyselinotvornÉho oxidu
 2. Olovo je najrozšírenejší z ťažkých kovov, v prírode sa vyskytuje ako galenit (sulfid olovnatý), ceruzit (uhličitan olovnatý) a anglezid (síran olovnatý). Používa sa na výrobu batérií, antidetonačných látok do automobilov (tetraetyl - a tetrametylolovo), brokov, káblov, zliatin, v sklárskom priemysle a pod
 3. Olovo se nejčastěji vyrábí z galenitu » v 1. fázi se sulfid olovnatý převede pražením za neomezeného přístupu vzduchu na oxid olovnatý a ten je následně redukován uhlíkem za vzniku elementárního olova: 2 PbS + 3 O 2 → 2 PbO + 2 SO 2 PbO + C → Pb + CO
 4. Sulfid železa se také používá jako laboratorní chemikálie pro přípravu sirovodíkového plynu. Jako barvivo se používá barviva na vlasy, barvy, keramika, lahve a sklenice. Používá se také v mazivech a při zpracování výfukových plynů. Sulfid železa má kompatibilní použití se sulfáty
 5. Chemie 8. třída týden od 11. 5. do 15. 5. 2020 Sulfidy (str. 89) - přečti si v učebnici text na str. 89 - zapiš si do sešitu: Sulfidy (89
 6. Galenit - sulfid olovnatý, kovově šedofialový, tajemný kámen alchymistů.Krystaly jež vytváří jsou tvaru krychle. Tento kámen harmonizuje naše tělo na všech úrovních, uvádí do souladu fyzickou, duševní i duchovní složku, přináší rovnováhu, svou povahou jde o silně uzemňující nerost, který nás zavádí až do samého mystéria bytí a dokáže odhalovat.

Category:Lead(II) sulfide - Wikimedia Common

Sulfid olovnatý - Deník

 1. g I) sulfid olovnatý. i) suchý led: e J) hydroxid sodný. j) solení silnic v zimě: 3) Vysvětli princip vzniku skleníkového efektu. Jaký plyn k němu významně přispívá? Skleníkové plyny přirozeně zabraňují úniku tepla ze Slunce do vesmíru. Pokud se ale zvýší jejich koncentrace v atmosféře, dojde k nadměrnému.
 2. Nejběžnější olověnou rudou je sulfid olovnatý známý jako galenit. Lidstvo používá olovo již od nepaměti. Nejstarší nalezené předměty jsou datovány cca 2-3 tis. let před naším letopočtem. Za zmínku jistě stojí i fakt, že konkrétně v naší zemi se olověné potrubí dlouhá desetiletí používalo pro rozvody pitné.
 3. Mezi polovodiče patří prvky křemík, germanium, selen, sloučeniny arsenid galia GaAs, sulfid olovnatý PbS aj. Většina polovodičů jsou krystalické látky, existují však také polovodiče amorfní (některá skla). Polovodiče se využívají u elektronických součástek. Více na Wik
 4. sulfid olovnatý — 3) sulfid měďný — 4) sulfid seleničitý — 5) sulfid strontnatý — 6) sulfid fosforitý — 7) sulfid titaničitý — 8) sulfid železitý — 9) sulfid thallný — 10) sulfid zlatitý.
GALENIT #3069 | NerostyGALENIT #3410 | NerostyGALENIT #3071 | NerostyPPT - SULFIDY A HALOGENIDY PowerPoint Presentation, freePPT - Hra PowerPoint Presentation, free download - ID:2067677

7. Sulfid olovnatý ­ vzorec i s oxid. čísly dotykem nad linku 8. Disulfid železnatý ­ rovnice tažením za slona 9. Sulfid zinečnatý ­ vzorec i s oxid. čísly dotykem nad linku 10. Sulfid uhličitý ­ řešení dotykem nad linku a tažením za slona 11.­12 • sulfid olovnatý se snadno tvoří na kovovém povrchu při působení sulfanu (v malířství je známé tmavnutí olověných bělob, což je rovněž způsobeno vznikem sulfidu olovnatého) • na starých předmětech z olova vytváří nálet sulfidu olovnatého šedou patinu, která se obvykle neodstraňuje. 3) Je-li ve skupině vázáno několik atomů či skupin na tentýž atom (tzv. centrální atom), uvádí se nejprve centrální atom a za ním následují ostatní složky v abecedním pořadí (jedná se zejména o řazení aniontů u podvojných a smíšených solí a o řazení ligandů u koordinačních sloučenin). Při pojmenování takovéto sloučeniny se čtou jednotlivé vázané. Sulfid olovnatý (PbS) Výskyt: nerost galenit (patří k významným rudám olova) Vlastnosti: hnědočerná práškovitá látka; nerozpustná ve vodě; rozpustná pouze v roztocích silných koncentrovaných kyselin . Použití: galenit se využívá jako surovina pro získávání olova; dlouho se využíval jako černý pigmen Sulfidů např. sulfid olovnatý - PbIIO-II, sulfid antimonitý SbIII 2 S-II 3 2 Dnes nám do našeho přehledu přibydou HYDROXIDY Zápis: HYDROXIDY = tříprvkové sloučeniny, které ve své molekule obsahují hydroxidový anion OH-a katoin kovu - Jsou to zásadité látky = zásady Společné vlastnosti: 1

 • Čištění koberců praha 7.
 • Reproduktor v mobilu.
 • Jak se v minecraftu jezdí na lamě.
 • Ubytování s dětmi střední čechy.
 • Paysafecard generator.
 • Mast proti bolesti při tetování.
 • Portrét tužkou návod.
 • Waldorfská škola sekta.
 • Letící páv.
 • Jak hledat zaměstnance na facebooku.
 • Benekov b20 čištění.
 • Ridic hluboká nad vltavou.
 • West highland way map.
 • Google cloud print install windows.
 • Mac os unrar.
 • Lakování nádrže.
 • Arch linux x64.
 • Svatý valentýn.
 • Michael faraday prezentace.
 • Recepty bez lepku.
 • Heřmánek pravý léčivé účinky.
 • 100 kcal to kj.
 • Papírové květiny návod.
 • Výcvik psa bez majitele.
 • Tejpovani vnitřní okostice.
 • Idiopatická proktitida.
 • Moravskoslezský kraj řeky.
 • Nike.com recenze.
 • Druhy kaktusu.
 • Dodge viper diesel.
 • Postele 90x200.
 • Duhová kočka diář.
 • Chrome test camera.
 • Unzip free.
 • Test roupi.
 • Hemeroidy léčba.
 • Ko tao nebezpeci.
 • Merkury market nabytek.
 • Koktání u malých dětí.
 • Beewatec eshop.
 • Nibbler tattoo.