Home

Redoxní rovnice procvičování

Redoxní rovnice - vyčíslování krok za kroke

Cvičení - RedOx reakc

Rovnice vyčísli. C + O 2 Zjisti, zda-li je reakce redoxní, pokud ano, zapiš schéma oxidace a redukce. Rovnice vyčísli. C + O 2 CO 2 je redoxní C0 CIV O 2 0 2O-II . 2 NaI + Br 2 2 NaBr + I 2 je redoxní I-I I 2 0 Br 2 0. Co je to redoxní reakce? reakce, při které se uvolnuje vodík do ovzduší. reakce, při které dochází ke změně oxidačních čísel. reakce, při které se redukuje obsah kyslíku v ovzduší. Redukce a oxidace probíhají? po sobě. samostatně. společně. Co způsobuje redukci a samo se oxiduje? oxidační činidlo. redukčí činidl

Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množstv Vyčísli následující chemické rovnice: Na + Cl 2 NaCl; Kontrola. 2 Na + Cl 2 2 NaCl. H 2 + O 2 H 2 O; Kontrola. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O. N 2 + H 2 NH 3; Kontrola. N 2 + 3 H 2 2 NH 3. Al + O 2 Al 2 O 3; Kontrola. 4 Al + 3 O 2 2 Al 2 O 3. 2. Zapiš. Rovnice - Procvičování rovnic na inteligentním výukovém webu. Rozsáhlá sbírka příkladů, všechny hlavní typy rovnic. Dostupná vysvětlení, řešení krok po kroku Iontové rovnice Definice Jsou chemické rovnice, jimiž zapisujeme reakce iontů ve vodných roztocích kyselin, hydroxidů a solí. Aby se tyto reakce mohly uskutečnit, musí být splněna aspoň jedna podmínka z níže uvedených: 1. Tvoří (rozpouští) se nerozpustná látka 2. Tvoří se slabý elektrolyt 3. Tvoří se plynná látka 4 Oxidačno-redukční (redoxní) rovnice Redoxné rovnice sú chemické rovnice redoxných reakcií. Pri redoxných reakciách dochádza k zmene oxidačných čísiel atómov, preto je znalosť chemického názvoslovia a pravidiel určovania oxidačného čísla nevyhnutným predpokladom na úspešné riešenie redoxných rovníc

Toto video vytvořil Martin Bohuslav v rámci výzvy Umíš učit? Ukaž se! Studujte a učte se s námi na https://cs.khanacademy.org https://khanovaskola.cz/schema/.. Redoxní reakce Pracovní list k procvičování oxidačních čísel a jeho změn, procvičování pojmů oxidace, redukce, vyčíslování redoxních reakcí. Očekávaný výstup: rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých [

Redoxní rovnice - vyčíslován

Zapíšeme rovnice poloreakcí: oxidace: I -I - 1e - → I 0 redukce: S VI + 8 e - → S -II ; Provedeme bilanci vyměněných elektronů - počet odevzdaných a přijatých elektronů musí být stejný, tzn. upravíme soustavu rovnic: oxidace: 8 I -I - 8 e - → 8 I 0 redukce: S VI + 8 e - → S -I V tomto videu se dozvíte, jak vyčíslovat chemické redoxní rovnice :-)

Redoxní děje v praxi (elektrolýza, galvanické články. Elektrolýza. Elektrolýza je redoxní reakce, která probíhá v roztoku nebo tavenině elektrolytu působením stejnosměrného elektrického proudu. Při elektrolýze se elektrolyt chemicky mění. Např. Na 1+ → Na 0, Cl 1- → Cl 0. Elektrolyt je elektricky vodivý tak dlouho. zpět. Redoxní reakce . Redoxní reakce = jsou chemické reakce, při kterých dochází ke změnám oxidačních čísel atomů prvků. Skládají se z oxidace a redukce. každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce; oxidace a redukce probíhají vždy současně; nikdy neprobíhá pouze jedna z nic

Chemická rovnice je grafických vyjádřením zákona o zachování hmotnosti a zákona o zachování náboje, při iontovém zápisu rovnice. Chemická rovnice tak vyjadřuje, že hmota, potažmo atomy, je nezničitelná. Stejný počet atomů, co do reakce vstoupí, musí z ní i vystoupit. Redoxní (oxidačně-redukční) reakce jsou. Do rovnic doplň správné číselné hodnoty - používej i číslici 1. Pb + S -----> PbS Fe 2 O 3-----> Fe + O 2 H 2 + Cl 2-----> HCl Zn + HCl -----> H 2 + ZnCl 2. Kvadratické rovnice - Procvičování řešení kvadratických rovnic. Různé způsoby procvičování: hledání řešení, slovní úlohy, rozpis řešení krok po kroku. Příklady na různé postupy: diskriminant, Vietovy vzorce, ryzí rovnice

Redoxní reakce- procvičování :: Chemi

 1. Vy sli chemickou rovnici (to znamen , e mus m t na obou stran ch rovnice stejn po et atom ). H 2 + O 2 H 2 O. Na lev stran jsou 2 atomy kysl ku, na prav stran jen jeden, proto dopln me dvojku p ed H 2 O. H 2 + O 2 2 H 2 O. Te zase m me na prav stran rovnice 4 atomy vod ku a na lev stran jenom dva
 2. Řešení rovnic 3Na 2 SO 3 + K 2 Cr 2 O 7 + 4 H 2 SO 4 → 3Na 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4) 3 + K 2 SO 4 + 4H 2 O. S IV → S VI - 2e-. 2Cr VI → 2Cr III + 6 e-. 5 H 2 O 2 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O +5 O 2. 2 O-I → 2 O 0 - 2e- . Mn VII → Mn II +5 e- . Rovnice k procvičení . Br 2 + 5HClO + H 2 O → 2 HBrO 3 + 5HCl (mění se Cl o 2 e-a 2Br o 10 e-; můžeme krátit
 3. Aristoteles.CZ - chemie online. With regard to excellence, it is not enough to know, but we must try to have and use it
 4. nebo redoxní reakce reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů hoření, rezivění -nejběžnější redoxní reakce v přírodě každá redoxní reakce je tvořena dvěm
 5. Reakce organických sloučenin. Organické sloučeniny se vyznačují velkým počtem různorodých reakcí. Obecně platí, že většina reakcí organických sloučenin probíhá pomaleji než reakce sloučenin anorganických
 6. Chemická rovnice popisuje průběh chemického děje, při němž ze vstupních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).Pokud při chemické reakci dochází ke změně oxidačních čísel některých (nebo i všech) atomů, označujeme takovou reakci jako oxidačně-redukční (zkráceně redoxní) reakci.Chemickou rovnici můžeme zapisovat buď jako reakci celých sloučenin.
 7. Iontové rovnice. Ión je atóm alebo molekula s nenulovým nábojom, teda celkový počet jeho elektónov sa nerovná počtu jeho protónov. Tendencia tvoriť ióny záleží na elektronegativite každého prvku.Ak počet elektrónov prevyšuje počet protónov, atom alebo molekula je záporne nabitá

Pracovní list - redoxní reakce, vypracovala Mgr. Alena Havranová Teplo a chemické reakce, vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: reakce exotermická, endotermick Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Ďábelská rovnice. odkazy Zajímavé PR články Ďábelská rovnice Dani Andrada řeší ďábelskou rovnici. Její tvar je . Pro ty z vás kterým připadá, že rovnice má mnoho neznámých, napovíme: Ali baba (cesta) = 8 Redoxní chemická reakce -mění se oxidační čísla některých atomů, díky přenosu elektronů mezi do rovnice k příslušným atomům: PROCVIČOVÁNÍ 1. KMnO 4 + Zn + H 2 SO 4--> MnSO 4 + ZnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O 2. Br 2 + NaOH --> NaBr + NaBrO 3 + H 2 O 3. H 2 SO 4 + H

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce. Při redukci se oxidační číslo atomu jednotlivých prvků zmenšuje. O 2 O-----> 2 O-II Při oxidaci se oxidační číslo atomu jednotlivých prvků zvětšuje. 2Mg O-----> 2Mg II Při redoxních reakcích probíhá redukce a oxidace vždy současně Redoxní reakce Redoxní reakce Reakce při níž dochází ke změně oxidačních čísel atomů prvků Probíhá současně oxidace a redukce Oxidace - chem.děj, při němž se oxidační číslo zvyšuje - dochází k uvolnění elektronů Redukce - chem.děj, při němž se oxidační číslo snižuje - dochází k příjímání elektronů Oxidační činidlo - látka, která. Redoxní reakce - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na. Ocean Chemistry. Powerpoint 5.3 - Triton chemistry. Redoxní rovnice - disproporcionace, synproporcionace download report. Transcript Redoxní rovnice - disproporcionace, synproporcionace. Chemické reakce, jejich popis a klasifikace = děje, při kterých se nemění atomová jádra, ale přeměňují se původní strukturní částice látek (molekuly, ionty, atd.) a současně vznikají látky nové (s jinými vlastnostmi). → dochází tedy k zániku některých vazeb a vzniku vazeb nových.. Látky, které při reakci zanikají, nazýváme reaktanty nebo výchozí látky

Aplikace pro doplňování produktů a vyčíslování rovnic chemických reakcí. Podporuje iontové i redox rovnice Chemické rovnice a její zápis; Vyrovnávání chemických rovnic; Zákon zachování hmotnosti (M.V.Lomonosov, A.L.Lavoisier) Chemické výpočty (látkové množství, molární hmotnost, hmotnostní zlomek, molární objem, látková koncentrace, výpočty z chemických rovnic) Pracovní listy na chemické výpočty: list 1, list 2 a list

- Kareem Jarrah Vyčíslení redoxní rovnice Výroba vodíku - Chemický Pokus CHEMIE 5 Oxidačně-redukční reakce Kouzelná věda - vzduch Anorganické názvosloví - procvičování.. Elektrolýza je redoxní reakce, která probíhá v roztoku nebo tavenině elektrolytu působením stejnosměrného elektrického proudu Z rovnice vyplývá, že z 1 mol kyseliny chlorovodíkové nám vznikne 1 mol chloridu sodného. Ze vzorce pro látkové množství vyjádříme hmotnost: \(n={m}/{M}\) \(m=n·M\) Zjistíme molární hmotnost chloridu sodného (M=58,44 g/mol) a kyseliny chlorovodíkové (M=36,46 g/mol), po vynásobení látkovým množstvím řešíme trojčlenkou redoxní reakce - přenášenou částicí je elektron . 2 KMn VII O 4-II → K 2 Mn VI O 4 + Mn IV O 2 + O 2 0. Z hlediska dělení reakce dle vnějších změn se jedná o reakci při které dochází ke slučování dvou složek za vzniku jedné tj. syntéza Redoxní pár 41 Redoxní reakce A red + B ox A ox + B red Při redoxní reakci se mění oxidační číslo prvku. A red redukční činidlo (oxiduje se ) B ox oxidační činidlo (redukuje se ) redoxní pár, poločlánek, dílčí rovnováha 42 Oxidační činidlo • akceptor e-(látka, která se redukuje) •O 2, KMnO 4, H 2O 2, K 2Cr 2O 7.

Redoxní rovnice - disproporcionace, synproporcionace. Číslo učebního materiálu: Materiál je určen pro procvičování ve vyučovací hodině, lze jen použít i k samostudiu. REDOXNÍ ROVNICEDISPROPORCIONACE, SYNPROPORCIONACE Vyčíslení chemické rovnice Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy 5) čísla doplnit do rovnice jako koeficienty před sloučeniny, ve kterých je atom s příslušným oxidačním číslem (3 před Cu s ox. č. +II, a 2 před N s ox. č. +II) Cu + HNO 3 3 Cu(NO 3) 2 + 2 NO + H 2 O . 6) dopočítat ostatní atomy, kyslík a vodík nechat na závěr. 3 Cu + 8 HNO 3 3 Cu(NO 3) 2 + 2 NO + 4 H 2 Vyčíslování chemických rovnic je jedna z věcí, která v chemii dost lidi mate. Ale my si ukážeme, že když budeme pracovat pečlivě, tak nakonec uvidíme, že to není tak hrozné. Co je to vlastně chemická rovnice? Chemickou rovnici máme třeba tady. Popisuje chemickou reakci

(BEZ REDOXNÍ ZMĚNY) Chemická reakce • chemický děj, při němž z výchozích látek (reaktantů) vznikají produkty Chemická rovnice • zápis chemické reakce pomocí vzorců • vyjadřuje poměr množství reaktantů (A, ) a produktů ( , D) PROCVIČOVÁNÍ 1. chlorid vápenatý + uhličitan sodný chlorid sodný + uhličitan. Rovnice je vyčíslena. Pokus se vyčíslit následující chemické rovnice : Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 Se 2 Cl 2 Se + SeCl 4 Pozor na pravé straně rovnice je Se ve dvou produktech reakce !!! BCl 3 + Zn B + ZnCl 2 KClO 3 KClO 4 + KCl Správné výsledky : Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 ; 2 Se 2 Cl 2 3 Se + SeCl 4. Název souboru Přípona Velikost Staženo ; metodika_na_ICT__ACH1_3_08_redoxní_rovnice_beketovova_řada.pdf .pdf 190,07 kB 0 [H3O+] = rovnovážná molární koncentrace pK látky = -logK látky.... kde K látky je disociační konstanta; pK se zavádí, aby se pracovalo s přijatelnějšími čísly, tedy ne tak malými: např. K A = 5,3 . 10-12 → pK A = 11,4 . Slabé kyseliny a zásady. Výpočet uvádíme pouze na jednosytné kyseliny/zásady, protože u vícesytných by byl výpočet podstatně.

Redoxní reakce - Chemie — testi

Procvičování anorganického názvosloví Nudíte se? Nekupujte si medvítka mývala, procvičte si raději anorganické názvosloví, mohlo by se vám to hodit při slibované písemce Redoxní rovnice - vyšší obtížnost. Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_Ch0309. Očekávaný výstup: Žák určí oxidační číslo atomu, pozná redoxní děj, vyčíslí redoxní rovnici. Metodické poznámky: Materiál je určen pro procvičování ve vyučovací hodině, lze jej použít i k samostudiu..

1. Série. Opakování prvků a skupin pro 8. ročník ZŠ; Redoxní reakce; Elektrolýza a iontové rovnice; Chemické prvky; Výroba železa; Chemické reakc chemické výpočty, názvosloví anorganické chemie, atom, chemické rovnice, redoxní rovnice: 2012-10-06: Kartičky - názvosloví: hra, test či příklady k procvičení, výukový text: anorganická chemie (včetně analytické - anorganické) Veronika Novotn 1. hodina - Ch (ONLINE) - Redoxní rovnice . 2. hodina - N / Rj Ho - Popiš cestu z místa bydliště do školy ( školní sešit ) - nejméně 10 vět. Rj (Ny) - PS s. 85, 86/17. PS s. 91 - nové fráze do slovníčku. Uč. s. 97/17, 18 přečíst a připravit rozhovor Извините как попаст

- chemické vzorce - procvičování ZDE, píšeš na papír, kontrola v další hodině - přečíst str. 23 a 24, napsat zápis do sešitu, osnova zápisu ZDE. Pátek 16.10.: 1. hod - D (Soch) - dokončete zápis Rusko - ZDE, odpovědi na otázky, které jste vypracovávali ve škole dokončíme v online hodin Rovnice postupné vlny - FYZIKA 007 Srovnání kmitání a vlnění . Online kalkulačky vykonávajú výpočet rovníc. Na stránke nájdete aj grafy a vzorce. Rovnice. Kalkulačky vykonávajú riešenie rovníc lineárnych, kvadratických a sústav lineárnych rovníc o dvoch.. Rovnice - Procvičování rovnic na inteligentním výukovém webu Pracovní list určený jako forma zápisu. Příloha k prezentaci Kovy získané z rudy DUM č.9. Má dvě varianty, jedna z nich určena pro žáky s IVP. Zároveň procvičuje a opakuje redoxní reakce 4. Redoxní rovnice - vyčíslování krok za krokem. Chemické rovnice bez redoxních změn Pravidla pro vyčíslování chemických rovnic Výpočty z chemických rovnic Redoxní iontové rovnice Vyčíslete redoxní rovnice: Pozn.: Příklady jsou řešeny krok za krokem, podobně jako. Vyřeš rovnici a udělej zkoušku Uč se zdarma matematiku, programování, hudbu a další předměty. Khan Academy je nezisková organizace, jejímž cílem je poskytovat prvotřídní vzdělání, zdarma, komukoli a kdekoli

Redoxní vlastnosti. V levé části tabulky jsou redukční činidla (H, Na, Ca, Mg) a v pravé oxidační (F, O, Cl). Acidobazické vlastnosti. V levé části tabulky jsou zásadotvorné prvky (Na, Ca, Mg) a v pravé kyselinotvorné (F, Cl, S) 8 CHEMICKÉ ROVNICE. 8.1 Řešení chemických rovnic. 8.1.1 Sestavování a vyčíslování rovnic reakcí, při nichž nedochází ke změnám oxidačních čísel prvků. 10.1 Ideální směs plynů. 10.2 Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice. 10.3 Příklady k procvičování Redoxní rovnice - disproporcionace, synproporcionace. Vztlaková síla - odvození, příklady. Materiál slouží k procvičování výpočtů složení roztoku, lze využít i pro domácí přípravu. ROZTOKY LÁTKOVÁ KONCENTRACE n c= V c látková koncentrace n látkové množství rozpuštěné látky V objem roztoku Jaká je. Nývltová IT2 3-FCH-3 19.11.2010 IX.A Chemie Úprava redoxní reakce Sešit obsahuje výkladovou část na téma úprava redoxních reakcí po jednotlivých krocích PaedDr. Nývltová IT2 3-FCH-4 14.4.2011 VIII.A Chemie OXIDY Oxidy, názvy vzorce, procvičování vzorců, vlastnosti významných oxidů, opakování vzorců. přesouvání. Každá redoxní reakce má přiřazený nějaký potenciál, když se dvě sloučeniny, které mohou podstoupit redoxní reakci (jedna z látek se pak bude oxidovat, druhá redukovat), sejdou, podle potenciálů se určí, jak ochotně bude reakce probíhat. Jednodušeji: Když si napíšeme jen iontovou reakci, tak pak vidíme toto

Jelikož se karbonylová skupina projevuje redukčními účinky, budou karbonyly poměrně náchylné k oxidacím. Abychom dokázali proběhlou redoxní reakci, používáme několik důkazovým metod. Důkaz provádíme 4 základními činidly, Fehlingovým, Schiffovým a Tollensovým činidlem, popřípadě jodoformovou reakcí. Fehlingova. Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos Chemické rovnice 1* Výklad a procvičování . Výklad i procvičování. 707 stažen Výroba železa, redoxní reakce ve vysoké peci 1* Výroba železa, schéma vysoké pece, suroviny, redoxní reakce ve vysoké peci. Anorganická chemie rovnice. Anorganická chemie je obor chemie, který se zabývá studiem tvorby, složením, strukturou a reakcemi chemických prvků a jejich sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku, o které se zajímá organická chemie Ústav anorganické chemie Chemické reakce redoxní. Elektrolýza - laboratorní práce. Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice. Koroze - laboratorní práce. Látkové množství, molární hmotnost. VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / CHEMIE / PROCVIČOVÁNÍ.

Chemické rovnice - test - webzdarm

CHEMIE. 9. ročník. Anorganická a organická chemie . DUM 321-340 . VY_32_INOVACE_321: Voda: VY_32_INOVACE_322: Redoxní reakce: VY_32_INOVACE_323: Reaktivita kov 2019-05-13 PRVNÍ POMOC, Indikátory, Procvičování (názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů - donést PL) 2019-05-08 DEN VÍTĚZSTV Í 2019 2018-10-09 FLORBAL, SBĚR PAPÍRU, UČIVO - Redoxní rovnice (pokračování), zápisy poloreakc. rovnice při nichž dochází ke změnám oxidačních čísel běžně např. reakce kovu s kyselinou, slučování prvků apod. 4 Fe + 3 O 2 2 Fe 2 O 3 rovnice při nichž dochází ke změnám oxidačních čísel - rovnice iontové běžně oxidačně-redukční rovnice IO 3-+ Cl 2 + 6 OH-IO 6 5-+ 2 Cl-+ 3 H 2

Rovnice - Procvičování online - Umíme matik

 1. řízení procvičování (např. programovaná cvičení), Redoxní a oxidační děje. Kyseliny a zásady. Chemické směsi. Anorganická výroba. Chemické látkySměsi a chemické sloučeninyStruktura atomuPeriodická tabulka prvkůChemické rovnice, zákon stálých poměrů slučovacíchStechiometrické výpočtyVoda - sloučenina.
 2. Iontové rovnice - Xantin
 3. Oxidačno-redukční (redoxní) rovnice - vyřešené příklad
 4. Jak vyčíslit redoxní rovnici? Soutěžní video - YouTub
 5. Redoxní reakce - Školáci
 6. ELU

Vyčíslování redoxních rovnic - YouTub

 1. Redoxní děje - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol
 2. CH9 - Redoxní reakce Výuka chemie, fyziky a matematik
 3. Chemické rovnice - vyčíslování a výpočty E-ChemBook

Chemické rovnice - test č

 1. Kvadratické rovnice - Procvičování online - Umíme matik
 2. Procvi ov n chemick ch rovnic 1 - webzdarm
 3. redox rovnice-řešen
 4. Chemie online - řešené příklady z chemi
 • Aukce holubu.
 • The suite life on deck online cz.
 • Hotel kiten bulharsko.
 • Strom avatar.
 • Netopené tlakové nádoby.
 • Nováci.
 • Myslivecká uniforma krizovka.
 • Brašnářství praha 6.
 • Mrtvý plod doporučený postup.
 • Kompresorová vinotéka.
 • Vydra prodej.
 • Sokol eshop.
 • Excel hledat část textu.
 • Kulicky ze salka.
 • Jak vybrat první dětské boty.
 • Lois lowryová wikipedie cz.
 • Motherland statue.
 • Foceni aktu brigada.
 • Vizum praha.
 • Straka obecná zajímavosti.
 • Fiat 128 sport coupe cena.
 • Fajfka symbol klávesová zkratka.
 • Pěstování meruněk.
 • Restaurace malšovice hradec králové.
 • Alexis bledel nanette bledel.
 • Partition mbr.
 • Laptop wiki.
 • Kamenny koberec v koupelne.
 • Kadeřnictví suncity pardubice pardubice ii polabiny.
 • Jeden radiator netopi.
 • Fifa hra zdarma.
 • Jak dlouho trva viroza u deti.
 • Kvalitní české svíčky.
 • M gorbačov.
 • Alstromerie rozmnožování.
 • Nordic division vyznam.
 • Těžkej pokondr felicie.
 • Chrome test camera.
 • Tuzemská faktura vystavená v cizí měně.
 • Nikotin abstinenční příznaky.
 • Little hollywood alle farben.