Home

Termíny talentových zkoušek 2021

Termíny talentových zkoušek na školní rok 2018/2019. Souhrnné informace o termínech přijímacích talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019 Na umělecké obory a konzervatoře se budou konat od 4. do 31. ledna, zatímco původně mělo být jejich období v lednu asi o polovinu kratší. V případě sportovních gymnázií se termíny talentových zkoušek prodlouží do 31. března. Původně se tam tyto zkoušky měly konat od 4. ledna do 15. února TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK. 23.04.2019. Talentové zkoušky pro šk. r. 2019/2020 © 2018 Všechna práva vyhrazena

Termíny talentových zkoušek na školní rok 2018/2019 - ZU

 1. Talentové zkoušky se konají také na obory umělecké, ale mladší - tedy fotografie či film. Speciálním typem talentových zkoušek jsou talentové zkoušky sportovní a zkoušky fyzické zdatnosti, které jsou vyžadovány na sportovních fakultách, u učitelů a animátorů sportovních aktivit i na policejní akademii, o kterém bude pojednáno v samostatném článku
 2. V případě sportovních gymnázií se termíny talentových zkoušek prodlouží do 31. března. Původně se tam tyto zkoušky měly konat od 4. ledna do 15. února. Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se měly konat na čtyřleté obory 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna
 3. Vážení rodiče, zákonní zástupci. Z provozních důvodů jsou změněny některé termíny talentových zkoušek. Změna se týká LDO (literárně dramatický obor), kde nově proběhnou talentové zkoušky dne 27. května v době mezi 13:00 - 17:00 hodinou
 4. TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK: 1. kolo 25. a 27. ledna 2021 od 15:00 hod. 2. kolo 17. dubna 2021 od 15:00 hod. ŠKOLNÉ PRO ROK 2019 - 2020: Dívky 25 000,- Kč. Chlapci 5 000,- Kč. Sleva pro dívky 50% (pro všechny nově přijaté
 5. Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020. u talentových zkoušek nejpozději do 20. ledna (obor Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února). Zveřejní také výsledky hodnocení 1. a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Ve školním roce 2018/2019 fungovalo 1290 středních škol.
 6. Informace MŠMT ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 7. Termíny přijímacích zkoušek Compiled 12.2.2018 11:45:41 by Document Globe ® 1 Řádný termín přijímacích zkoušek: 10. 4. - 13. 4. 2017, talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána 12. 6. - 23. 6

Přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy budou na jaře

11.10.2018 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek. Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické. Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (Excel) přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (PDF Termíny talentových zkoušek jsou stanoveny na 8. a 9. ledna 2019 od 7:30 hodin. Uchazeči se musí přihlásit na jeden z uvedených termínů. Obsah talentové zkoušky Hodnocení domácích prací - každý uchazeč předloží k talentové zkoušce 10 - 15 vhodně adjustovaných prac

Termíny přijímacích zkoušek Compiled 12.2.2018 11:46:34 by Document Globe ® 1 Řádný termín přijímacích zkoušek: 10. 4. - 13. 4. 2017, talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána 12. 6. - 23. 6 Termíny talentových zkoušek. Odevzdání přihlášek ke studiu: do 30. 11. 2020. Talentové zkoušky: 6. a 7.1. 2021. Obsah talentové zkoušky: Kresba tužkou. MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 Do 31.10. 2020 vyhlásí ředitel školy, která v rámci přijímacího řízení nabízí obory vzdělání s talentovou zkouškou (sportovní gymnázia a umělecky zaměřené obory), kritéria, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a termíny talentových zkoušek.. Přehled za jednotlivé školy je možné sledovat ZDE Termíny talentových zkoušek jsou stanoveny na 12. a 13. ledna 2021 od 7:30 hodin. Obsah talentové zkoušky Hodnocení d omácích prací - každý uchazeč předloží k talentové zkoušce 10 - 15 vhodn

Školní rok 2018/2019; Školní rok 2017/2018; Školní rok 2016/2017; Školní rok 2015/2016; Termíny odevzdání přihlášek do dalšího kola přijímacího řízení: do 26. >> více. Zobrazit všechny aktuality >> Termíny talentových zkoušek. Odevzdání přihlášek ke studiu: do 11. 5. 2020. Talentové zkoušky: 20. 5. 2020. Termíny talentových zkoušek 2021/2022: 11. ledna 2021 (1. termín) 18. ledna 2021 (2. termín) VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK (budou zveřejněny do 20. 1. 2021) 4. Termíny písemných příjímacích zkoušek 2021/2022: Obor 79 - 42 - K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou: 12. dubna 2021 (1. řádný termín 2018. V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu Termíny zkoušek na školní rok 2019/2020, elektronická přihlášk Termíny talentových zkoušek 2020. Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v těchto termínech Termíny přijímacích zkoušek Talentové zkoušky: 24. duben 2019. Tělesná výchova: 24. duben 2019 (náhradní termín pouze na žádost a z důvodu kolize s termínem maturitní zkoušky). Přijímací zkouška: květen, červen 2019. Písemné odborné testy - aplikace na P

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména 2018/2019. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Termíny přijímacích zkoušek Compiled 12.2.2018 11:45:41 by Document Globe ® 1 Řádný termín přijímacích zkoušek: 10. 4. - 13. 4. 2017, talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána 12. 6. - 23. 6 https://zuslysa.cz/sites/default/files/talentove_zkousky_2017.pdf. Úvodní strana; Vstupenky; Školní rok. Přijímací řízení; Výše úplaty za vzdělán Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 6. 2018 Náhradní termín: 18. - 19. 6. 2018 Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské obory Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTV

Termíny pro podání přihlášky. Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce (Velikost: že termín náhradních talentových a talentových rozdílových zkoušek bude přeložen. Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách. v pondělí 3. září 2018 bude zahájen nový školní rok. V 8:00 hod se sejdeme. Termíny zkoušek; Studijní materiály; Kontakt; Kontakty na vyučující, konzultační hodiny; Informace pro zahraniční uchazeče o studium v češtině ; Statistika přijímacího řízení 2018 Aktualizováno 19. prosince 2018 DOCX. Související stránky. Termíny talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018. Termíny talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2017/2018. Termíny talentových přijímacích zkoušek . pro školní rok 2017/2018. Hudební obor - 5.6. - 8.6. 2017 ( 14.00 - 17.00 hod. ) Výtvarný obor - 5.6. - 8.6. 2017 ( 14.00 - 17.00 hod.. Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2017/2018 V letošním školním roce se v českém školství opět objeví jedna novinka. Zatímco až dosud o přijímacím řízení, respektive o jeho formě a o kritériích rozhodovali ředitelé středních škol, nyní bude ve velké míře rozhodovat výsledek jednotných. Rozvrh TO na školní rok 2018/2019. Termíny poprázdninových talentových zkoušek. Další příspěvek Zahajujeme nový školní rok! Příměstský tábor BREAK DANCE. Předávání vysvědčení, konzultace, talentová zkouška TANEČNÍHO OBORU. Závěrečný koncert hudebního oboru

2018 Termíny třídních schůzek: středa 22. 11. 2017 středa 18. 4. 2018 6. Přijímací řízení: Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu. Termíny pro přijímací řízení stanoví školský zákon a vyhláška 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Termín konání přijímacích zkoušek pro všechny formy vzdělávání: 12. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté gymnázium, 14. a 15. 4. 2021 pro osmileté gymnázium. Náhradní termín 13. a 14. 5. 202 29. březen 2018 Zájemci o studium (zákonní zástupci zájemce) vyplní elektronickou přihlášku ke studiu a dostaví se v termín, který označí v přihlášce k přijímacímu řízení. V tento termín bude s jeho přítomností počítáno, nebude již z naší strany zván. Termíny konání talentových zkoušek: 11.6. - 16:00.

Termíny poprázdninových talentových zkoušek TANEČNÍ OBOR. 14. 9. → Valašské Meziříčí → od 17:00 (ZUŠ B-Art, Komenského 1275 Valašské Meziříčí jsou vypsány dva termíny pro 1.kolo přij.zkoušek, škola přihlášky na umělecké školy se odevzdávají do 30.listopadu 2018 TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: 12.duben 2019 (1.termín), 15.dubna 2019 (2.termín) TERMÍN TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA UMĚLECKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY: leden 2018 (přesný termín vypisují. Podmínky přijímacího řízení 2018/19 Kritéria pro přijetí, průběh zkoušek, termíny Agenda: Přijímací řízení 2018/19 Publikováno: 05.10.2017 00:00 Poslední úprava: před 2 lety Expirace: 02.07.2018 02.05.2018 : postup_zverejneni_vysledku.pdf: Do ZUŠ lze přijmout žáka pouze po prokázání předpokladů pro studium vybraného oboru formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky se konají každoročně v měsíci červnu. Termíny talentových zkoušek podle oborů:. V přehledu najdete termín pro odevzdání přihlášky, termíny talentových zkoušek, kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. PŘEHLED. Termíny talentových zkoušek stanovuje ředitel školy. Uchazeči o obory umělecky zaměřené konají talentové zkoušky a nekonají jednotné přijímací zkoušky

Přijímačky na čtyřleté SŠ bez jednotných testů, redukce

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK :: zusm

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníků maturitních oborů vzdělávání (bez talentových zkoušek) pro školní rok 2017/2018 Předpokladem pro zařazení dítěte do sportovní třídy je splnění talentových zkoušek z atletiky. Tyto zkoušky obsahují: běh na 60 metrů, skok do dálky z místa odrazu, hod míčkem, běh na 800 m. Termíny talentových zkoušek: Středa 10. 5. 2017 16:00 hodin stadion TJ Lokomotiva Olomouc Středa 22. 5. 201 Termíny konání talentových přijímacích zkoušek Přihlášky ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou nutno odeslat: 30. 11. 2020. Talentové zkoušky na konzervatoře a umělecké školy jsou v období: leden 2021 (v tomto termínu se zkoušky z ČJ a M nekonají) Talentové zkoušky na sportovní gymnázia jsou v období: leden 202 Termíny talentových zkoušek - období pro jejich konání je prodlouženo. O termínu bude informovat střední škola. O termínu bude informovat střední škola. Nejpodstatnější změny se týkají možnosti volby způsobu realizace přijímací zkoušky na SŠ u 4-letých maturitních oborů - zda budou konat JPZ s CERMATEM, či.

Talentové zkoušky na umělecké obory a jak se na ně

souhrnné výsledky talentových zkoušek na webových stránkách školy. Uchazečům bude zasláno sdělení o výsledku talentové zkoušky s podrobným rozpisem jednotlivých zkoušek, a to nejpozději do 20. ledna 2018. Tyto termíny neplatí, koná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. 7 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOSEFA SUKA BENEŠOV, ŽIŽKOVA 471 TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020 - 2021. Aktuality, Nezařazen ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOSEFA SUKA BENEŠOV, ŽIŽKOVA 471 TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020 - 2021. Aktuality, Nezařazeno. HUDEBNÍ OBOR pondělí 1. června 13.00 - 17.00 hod učebna č. 8 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov) středa 3. června 13.00 - 17.00 hod učebna č. 8 (budova ZUŠ, Žižkova 471, Benešov) pondělí 15. června 13.00 - 17.00 hod. 10. 2018 (obory s talentovou zkouškou) TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK. ① Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/ do 30. 11. 2018. První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno 2. 1. - 15. 1 U talentových zkoušek je kladen důraz na znalosti historie. Studenti budou 1x týdně chodit na praktické vyučování do muzeí a galerií, na hrady a zámky. Je možné se přihlásit i po termínu na: www.umeleckoremeslna.cz Hrozí však, že tento zajímavý obor STAROŽITNÍK nebude otevřen pro malý zájem, což by byla velká škoda

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také SŠ) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Dále prosíme rodiče, aby se dostavili během talentových zkoušek do kinosálu školy dle harmonogramu, kde jim budou sděleny základní informace o studiu a akcích ve školním roce 2017/2018. • skupina 1 / příjmení A-Mi od 09.00 • skupina 2 / příjmení Mj-Ž od 10.0 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2020-2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve.

Přijímací zkoušky 2021 - iDNES

Termíny talentových zkoušek: v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021 - gymnázia se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021 - obory vzdělání s talentovou zouškou mimo gymnázia se sportovní přípravou v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021 - konzervatoř Fakulta architektury VUT v Brně je česká vysoká škola s více než stoletou tradicí. VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších světových univerzit a neustále posiluje svou pozici špičkové vědecko-výzkumné instituce. Na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech Vysokého učení technického v Brně můžete získat strukturované vysokoškolské vzdělání.

Aktuálně 1,0,0,0 - zusbenesov

Termíny: Přerov - 25.6. / 15:00 - 17:00 / Sokolská 26 (poslední vchod) Chropyně - 26.6. / 15:00 - 17:00 / Komenského 40 (1. patro) Na zápisu budou děti rozřazeny do tříd dle talentových zkoušek, prosíme, aby měli sebou vhodné oblečení pro pohyb Projekty 2018/2019; Úspěchy . Vědomostní soutěže ve školním roce 2020/2021; Sportovní úspěchy ve školním roce 2020/2021; Úspěchy našich žáků; Motivace k učení; Stavební činnost . Půdní vestavba; Hala Věry Čáslavské; Centrální šatny; Jídelna; Budova C; Atletický ovál; Budova D; Amfiteátr; Sponzoring; Knihovna.

Studijní programy (obory) Pražská taneční konzervatoř a

* náhradní termíny - jen ze zdravotních důvodů, musí být písemná prokazatelná omluva do 3 pracovních dnů. Jednotná přijímací zkouška: 10. a 11. 5. 2018, náhradní termín školních přijímacích zkoušek stanoví ředitel střední školy do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška č. 353. Obsah a forma přijímacích zkoušek (1) Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v. zkoušek Středa 5. 9. 2018 Testování žáků 1. ročníku - anglický jazyk /vstupní - srovnávací testy Čtvrtek 6. 9. 2019 1. termín talentových a přijímacích zkoušek Scha 2019 Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní.

Přijímací zkoušky na střední školu: termíny, jak vybrat SŠ

přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek se odevzdávají do 1. března 2019. přihlášky na školy s talentovými zkouškami se odevzdávají do 30. listopadu 2018. TERMÍNY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2019 Druhý řádný termín - čtyřleté obory 15. dubna 201 vzdélávání, stanovuji nejvyšší možné poöty piijímaných uchazeöú a termíny pïijímacích a talentových zkoušek pro školní rok 2018/2019. A: Umélecký obor: Obor vzdélávání Design interiéru Talentové zkoušky: B: Stavební obory: Obory vzdélávání Stavebnictví PFihlášky: do 30. listopadu 201 Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia jsou od konce ledna do začátku února. Přijímací zkoušky na HAMU se skládají z teoretické zkoušky a talentových praktických zkoušek. Pokud student zdolá talentovou zkoušku, teprve poté postupuje k teoretické zkoušce Základní škola Vratimov, Datyňská 690. Zpět Přijímací řízení 2020 - souhrnné informace a důležité termíny TERMÍNY Uzávěrka pro podávání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 30. 11. 2017 osobně na stud. odd. AVU do 15:00 poštou s razítkem odeslání nejpozději 30. 11. 2017 Příjem prací uchazečů pro prvního kola přijímacího řízení 8. - 10. 1. 2018 vždy od 9:00 do 17:00, prostor bude upřesně

Informace MŠMT - Střední škola AGC a

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: Každá škola do 31.1.2018 vypíše požadavky na přijímání žáků, jsou vypsány dva termíny pro 1.kolo přij.zkoušek, škola může stanovit školní zkoušku v termínech mimo jednotnou PZ. Pokud bude žák absolvovat jednotnou zkoušku, první pokus bud 2018 1. termín talentových a přijímacích zkoušek Sch . Úterý . 9. 1. 2018 2. termín talentových a přijímacích zkoušek Sch Středa 10. 1. 2018 Čtvrtek 11. 1. 2018 . Pátek Termíny budou upřesněny Pátek 2. 3. 2018 Sobota 3. 3. 2018 Neděle 4. 3. 2018 Výsledky přijímacích zkoušek +420 377 225 933. SPSS_Plzen@volny.cz. Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni pro školní rok 2018/2019. Důležité termíny; Kalendář. 5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Výsledky talentové zkoušky na školní rok 2018/2019 - výsledky talentových zkoušek naleznete zde. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. 1 / Uchazeč, který splnil podmínky talentové zkoušky, pokračuje v přijímacím řízení. 2 / Přijímací řízení probíhá bez účasti žáka Termíny talentových zkoušek: do oborů středního vzdělávání: v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 do oborů vzdělávání v konzervatoři: v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. Termíny jednotných přijímacích zkoušek. 1. termín: 12. dubna . 2017 (4leté obory) 18. dubna . Termínyškolních přijímacícha talentových zkoušek. Školní přijímací zkoušky. maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2017; ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména Termíny jednotných přijímacích zkoušek. 1. termín: 12. dubna 2019 (4leté obory, vč. 2. termín: 14. května . 2019. Termínyškolních přijímacícha talentových zkoušek. Školní přijímací zkoušky. maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2019; ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2019. Od školního roku 2018. Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky ke studiu ve výtvarném a hudebním oboru. Nabídka studia. Přípravné studium. Žáci jsou do přípravného studia přijímáni od 5 let bez talentových zkoušek.Studium má maximálně 2 ročníky, poté žáci pokračují v základním studiu I. stupně.. Předměty: přípravná hudební výchova, přípravná výtvarná výchov

 • Windows 10 wallpaper.
 • Běh na 10km časy.
 • Akupunktura cena.
 • Montážní lišta pro zavěšení závěsných skříněk.
 • Louvre paris.
 • Etnické konflikty.
 • Stan smith boost.
 • Jablotron 100 zapojení.
 • Barefoot boty brno.
 • Nexter systems.
 • Andrie modal.
 • Sarah jessica parker těhotenství.
 • Doblba ke stažení zdarma.
 • Shanghai pudong airport map.
 • Dort bez cukru.
 • Nike.com recenze.
 • Zahradní terasy ve svahu.
 • Oopp anglicky.
 • Kontrolka tlaku oleje octavia.
 • Využití pet lahví na zahradě.
 • Big csfd.
 • Drmek kapky.
 • Air force 1 mid.
 • Co mohu nabídnout zaměstnavateli.
 • Oriflame katalog 3/2019.
 • Napojení sádrokartonových příček.
 • Píseň na rozloučenou text.
 • Měření velikosti bot.
 • Typy suburbanizace.
 • Vlhkost konečníku.
 • Seznam pramenů a literatury.
 • Vysokotlaký čistič 200 bar.
 • Live satellite view.
 • Stavebniny liberec.
 • Forum24.
 • Office na stálo.
 • Jak vypadá asteroid.
 • Bicí midi.
 • Bércové vředy léčba laserem.
 • Holka nebo kluk diskuze.
 • Zálivka na salát cobb.