Home

Transpersonální psychologie konference

 1. 22. Transpersonální psychologie - terapie pomocí holotropního dýchání - vymyslel jej Grof holos = celek, trepein = směřovat - hluboké dýchání, skupina, jeden hlídá druhého; překysličení krve a mozku má stejn
 2. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > T > Transpersonální psychologie
 3. založen Kalifornský institut transpersonální psychologie a od roku 1969 vychází Žurnál transpersonální psychologie. William James (1842-1910) • 1902 Druhy náboženské zkušenosti - mystické zážitky, vycházel ze svých pokusů s kysličníkem dusným a étere
 4. Transpersonální psychologie (dále jen TP) je nejrannějším odvětvím psychologie, které zkoumá transpersonální, transcendentní a spirituální zkušenost lidské existence. Fundamentálně se zabývá rozšířenými stavy vědomí, které se definují tím, že při nich vědomí vlastního já překračuje hranice těla a ega.
 5. Transpersonální psychologie je kuriózní směr v psychologii, který vykládá člověka z holistického (viz Holismus), celostního hlediska a zabývá se jeho vztahem ke světu a kosmu. Společnost pro transpersonální psychologii založil v 70. letech 20. století český emigrant Stanislav Grof spolu s psychology Maslowem a Sutichem
 6. Otec transpersonální psychologie Stanislav Grof v Praze - den druhý. 2. září 2014 14:23 | Jaroslav Pustina psychoterapie holotropní dýchání psychiatrie transpersonální psychologie Druhý den přednášky profesora Stanislava Grofa se nesl ve znamení interpretace obrazů namalovaných během holotropních sezení a představení pohledu transpersonální psychologie na současné.
 7. Vážení kolegové, milí přátelé, je nám potěšením vám oznámit, že v pořadí 18. ročník Mezinárodní transpersonální konference se uskuteční 28. 9. - 1. 10. 2017 v prostorech Top Hotelu v magické Praze. Letošní rok je z hlediska transpersonální psychologie významným hned v několika ohledech. V prvé řadě je tomu 50. let od

Podobná mezinárodní transpersonální konference zde proběhla pouze jednou před 25 lety. Pozvání přijalo množství (přes sto!) odborníků možná i proto, že jeden z žijících zakladatelů transpersonální psychologie Stanislav Grof působil svého času v Praze. Dalo by se tak říci, že práce, kterou započal tady (LSD terapie), ovlivnila celý svět v základní proměně. Mezinárodní transpersonální konference 2017; Česká transpersonální konference 2016; Ideový koncept, zájmové oblasti a programové cíle; Kontakty a členové; Oblasti činnosti; Oblasti propojení; Stanislav a Christina Grofovi; Stanovy; Referenční údaje; Medailonky ČTS pracovišť; Kontaktujte ná Česká transpersonální konference O víkendu jsem se v Praze zúčastnil první české transpersonální (spirituálně psychologické) konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace. Moc zajímavé a inspirativní byly příspěvky mnoha odborníků na spirituální zážitky, aktuální poznatky o lidském vědomí, obnovený výzkum psychedelik, alternativní. Česká transpersonální konference 2016 - Revoluce vědomí a vnitřní transformace 23.-24. dubna 2016 Praha V úvodním panelu konference vystoupil vedle pana pr.. Česká transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace se uskutečnila o víkendu 23. - 24. dubna 2016 v Národním domě na Vinohradech. Hlavním protagonistou akce byl zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, který si ve svém nabitém programu udělal čas a ujal se postu hlavního řečníka úvodní části sobotního dne

Česká transpersonální konference 2016 v kostce: Jak jsme již naznačili, první ČTK byla tematicky zaměřena na oblast transpersonální psychologie, přičemž jako přednášející vystoupil i zakladatel transpersonální psychologie, charismatický psychiatr a průkopník výzkumu lidského vědomí - český rodák žijící v. V úvodním panelu konference vystoupil vedle pana prof. MUDr. Stanislava Grofa, M. D., Ph. D. (a jeho tématu na Návrh přehodnocení psychiatrie,..

Historicky první česká transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace navazuje na úspěšnou pražskou mezinárodní konferenci z roku 1992. Hlavním protagonistou akce bude opět zakladatel transpersonální psychologie Prof. MUDr. Stanislav Grof, ale těšit se můžete i na řadu dalších. Kniha Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii přináší výbor textů od různých osobností, které se v současnosti na poli transpersonální psychologie pohybují, ať již v České republice, nebo ve Spojených státech Česká transpersonální konference. 1,233 likes · 1 talking about this. ČESKÁ TRANSPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2016 s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace, mj. za účasti prof. MUDr. Stanislava..

Program čtyřdenní konference bude rozdělen do 7 tematických okruhů. Můžete se těšit na přednášky, panelové diskuse a zážitkové workshopy vedené legendárními zakladateli transpersonální psychologie, klíčovými postavami současného transpersonálního hnutí i mladými a progresivními adepty Česká transpersonální konference 2016 - Revoluce vědomí a vnitřní transformace 23.-24. dubna 2016 Praha Prof. MUDr. Stanislav Grof, M. D., Ph. D. byl. Česká transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace navazuje na úspěšnou pražskou mezinárodní konferenci z roku 1992. Hlavním protagonistou akce bude opět zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, ale těšit se můžete i na řadu dalších osobností O víkendu jsem se zúčastnila nebývale zajímavé konference. Pro mě byla zajímavá i tím, že to byla první nefyzikální, společenskovědní konference, na které jsem byla - Česká transpersonální konference 2016. Ústřední postavou konference byl pan profeso Česká transpersonální konference October 9, 2016 · V úvodním panelu konference vystoupil vedle pana prof. MUDr. Stanislava Grofa, M. D., Ph. D. (a jeho tématu na Návrh přehodnocení psychiatrie, psychologie a psychoterapie: odkaz výzkumu vědomí trvajícího půl století) také MUDr

Transpersonální psychologie Knihy

Na co se návštěvníci konference mohou těšit Letošní konference má návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Čeká na ně bohatý, unikátní program sestavený do jednotlivých bloků, které jsou zaměřené na jednotlivá témata z oblasti transpersonální psychologie, různých směrů spirituality a nových poznatků vědy Historicky první česká transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace navazuje na úspěšnou pražskou mezinárodní konferenci z roku 1992. Hlavním protagonistou akce bude opět zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof a těšit se můžete i na řadu dalších osobností Stanislav Grof - spoluzakladatel transpersonální psychologie, techniky holotropního dýchání, výzkumník psychedelických látek Raymond Moody - Autor knihy Život po životě - díla, které zásadně změnilo pohled společnosti na paradigma smrti a umírání, proslavil se i tvrzením: Smrti se už vůbec nebojím Jen pro zajímavost, poslední konference transpersonální psychologie proběhla v ČR na počátku 90. let. Uspořádání letošní konference umožnilo větší sdílení mezi různými představiteli tohoto směru a rozšíření povědomí v odborné i laické veřejnosti, že zde existuje a jaká jsou jeho východiska

Prof

Video: Transpersonální psychologie Asay

Transpersonální psychologie Sisyfos - Český klub skeptik

Světová transpersonální konference 2017 . Zúčastní se jí řada široce známých tvůrců ideí. Garantuje ji, její přípravu aktivně rozvíjí. Prof. MUDr. Stanislav Grof. Zároveň se jedná o vyjádření úcty a vděčnosti této významné osobnosti, tvůrci nového přístupu k psychiatrii MEZINÁRODNÍ TRANSPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2017 Za obzor materialismu - směrem k celistvosti. 4 dny, více než 140 řečníků, 40 workshopů, na 5 Podobná mezinárodní transpersonální konference zde proběhla pouze jednou před 25 lety. Pozvání přijalo množství (přes 100!) odborníků možná i proto, že jeden z žijících zakladatelů transpersonální psychologie Stanislav Grof působil v Praze při příležitosti 50. výročí transpersonální psychologie a 25 let od konání transpersonální konference v roce 1992 v Praze se opět vracíme, abychom se znovu sjednotili a společně zhodnotili, kde se na poli transpersonální psychologie nacházíme, co se událo i co se má stát a jak můžeme efektivně čelit budoucím.

Otec transpersonální psychologie Stanislav Grof v Praze

Mezinárodní transpersonální konference 2017 v Praz

PDF | A Review of the World Congress on Psychology and Spirituality: Furthering their Integration held in New Delhi, India, January 5-8 2008 | Find, read and cite all the research you need on. Historicky první česká transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace navazuje na úspěšnou pražskou mezinárodní konferenci z roku 1992. Hlavním protagonistou akce bude opět zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, ale těšit se můžete i na řadu dalších osobností S manželkou Christinou, vyvinul metodu holotropního dýchání, vysoce účinnou psychoterapeutickou a sebepoznávací metodu, a zorganizoval velké mezinárodní konference transpersonální psychologie po celém světě (v roce 1992 i v Praze)

Pohyb k jednotě Psychologie

České transpersonální konference (2016) a Mezinárodní transpersonální konference (2017), které vznikly jako výsledek platformy Holosu Transpersonální fórum. Jsme také nakladatelem a filmovým producentem. Vydáváme zejména knihy Stanislava Grofa, ale i dalších významných autorů Odborná konference zabývající se transpersonální psychologií za účasti předních českých akademiků a vědců se uskuteční ve dnech 23. - 24. dubna 2016 v Národním domě na Vinohradech v Praze 2. Na konferenci budou poprvé v historii diskutovat o vztahu etiky a lidského vědomí odborníci z oblasti medicíny, psychologie, ekonomiky a dalších oborů

Diabasis se podílí na pořádání historicky první České transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace.. Konference proběhne 23.-24. dubna 2016 v Národním domu na Vinohradech v Praze.. Hlavním protagonistou akce bude opět zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, ale těšit se můžete i na řadu dalších. Konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace se uskutečnila o víkendu 23. - 24. dubna 2016 v Národním domě na Vinohradech. Hlavním protagonistou akce byl zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, který si ve svém nabitém programu udělal čas a ujal se postu hlavního řečníka úvodního části sobotního dne Během čtyřdenního programu se vystřídá 140 řečníků, řešit se bude transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelika, šamanismus, mystika nebo spiritualita umění. Akce se mimo jiné zúčastní umělci, vědci nebo psychologové, s jejichž prací souvisí anebo s nimiž byla natočena řada pozoruhodných filmů Zářící oči transpersonální psychologie: Světový download Stížnost Komentář

SlidesLive automatically syncs your slides with your talk Prof. Grof je rovněž zakladatelem Mezinárodní transpersonální asociace (ITA) a po mnoho let působil jako její prezident. S manželkou Christinou, vyvinul metodu holotropního dýchání, vysoce účinnou psychoterapeutickou a sebepoznávací metodu, a zorganizoval velké mezinárodní konference transpersonální psychologie po celém.

Vítejte na stránkách České transpersonální společnosti

Ve dnech 23. - 24. dubna 2016 se v Národním domě na Vinohradech uskutečnila Česká transpersonální konference. Hlavním protagonistou akce byl zakladatel transpersonální psychologie prof. MUDr. Stanislav Grof, který si ve svém nabitém programu udělal čas a ujal se postu hlavního řečníka úvodního části sobotního dne Portaro - Webový katalog knihovny. Přihlášení pomocí centrálního systému Přihlásit se Jsem zaměstnanec knihovn

Česká transpersonální konference - ANTONÍN TOME

Česká transpersonální konference. 1,229 likes · 3 talking about this. ČESKÁ TRANSPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2016 s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace, mj. za účasti prof. MUDr. Stanislava.. V dubnu 2016 navštívil naši republiku zakladatel transpersonální psychologie a holotropního dýchání Stanislav Grof. www.holos.cz . Mezinárodní transpersonální konference v Praze 28.9. - 1.10.201 ITC (International Transpersonal Conference in Prague 2017) - Mezinárodní transpersonální konference 2017 v Praze. Více fotografií ZDE. Ve dnech 28.9.-1.10.2017 probíhala v Praze Mezinárodní transpersonální konference, setkání kapacit na poli transpersonální psychologie, kvantové fyziky a šamanismu.. Zdeněk Ordelt byl požádán o vytvoření zahajovacího rituálu, který. transpersonální psychologie Viz též: psycholožky Viz též: psychologov Mezinárodní transpersonální konference s podtitulem Za obzor materialismu - směrem k celistvosti pořádaná při příležitosti padesátileté výročí existence transpersonální psychologie s exkluzivním programem za účasti zakladatelů transpersonální psychologie i klíčových postav současného transpersonálního hnutí

V pořadí 18. ročník Mezinárodní transpersonální konference se uskuteční 28. 9. - 1. 10. 2017 v prostorech Top Hotelu v magické Praze. Letošní rok je z hlediska transpersonální psychologie významným hned v několika ohledech. V prvé řadě je tomu 50. let od vzniku transpersonální psychologie jakožto samostatného oboru Kvalitativní výzkum v psychologii: problémy a výhledy. In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu feministické proudy obohacují metodologii o kontextuální a kulturou podmíněné vědění, c) transpersonální psychologie přináší témata, která zůstávají stranou zájmu vědecké komunity. Konference transpersonální psychologie. Na Mezinárodní transpersonální konferenci v Praze se tento týden sejdou psychoterapeuti, výzkumníci a myslitelé z různých oblastí, které spojuje téma transpersonální psychologie. Slovem transpersonální pořadatelé označují vnímání identity jako přesahující jedince a jeho.

Oblast humanistické psychologie, která se vztahuje k procesu a povaze transcendence viděné z této perspektivy, se nazývá transpersonální psychologie. Někdy je také přezdívaná čtvrtou silou psychologie (vedle Freudova, Adlerova a Jungova systému) ČESKÁ TRANSPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2016 s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace, mj. za účasti prof. MUDr. Stanislava Grofa, 23. až 24. dubna 201.. Čtyři dny, více než 140 řečníků, 40 workshopů, na 50 grafických prezentací zaměřených na témata od transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelika, šamanismus, až po mystiku, spiritualitu, umění a mnohé další. Mezinárodní transpersonální konference 2017, která se uskuteční od 28. září do 1. října v Top Hotelu Praha, provede radikální revizi. Pořádáme přednášky, semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost. Od roku 2014 pravidelně organizujeme program Stanislava Grofa v České republice a v Polsku. Jsme také organizátory. 1. České transpersonální konference (2016), Mezinárodní transpersonální konference (2017) Konference 75 let LSD ve vědě a umění.

Transpersonální psychologie a psychoterapie - YouTub

Hlavním přednášejícím konference byl Stanislav Grof, který je jedním ze zakla-datelů transpersonální psychologie a do-dnes patří k nejvýraznějším postavám to-hoto hnutí. Již u vstupu do budovy jsme se střetli se Stanislavem Grofem, vzhle-dem k tomu, že je mu již úctyhodných 85 let, překvapil nás fyzickou i mentální vi ČeskÁ transpersonÁlnÍ konference 2016 Kde: Národní dům na Vinohradech, PrahaTermín: 23.-24.4.2016Historicky první česká transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace navazuje na úspěšnou pražskou mezinárodní konferenci z roku 1992 Přednášející konference Lektor. Přednášející budou postupně doplňováni. Ivan Verný, M.D., Dipl. PW Lubomír Kobrle absolvoval jednooborové studium psychologie na FF UK se specializací na klinickou psychologii. ericsonovské hypnoterapii, integrativní práci s tělem a dechem, transpersonální a spirituální. Je certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání podle Prof. MUDr. Stanislava Grofa a organizoval s ním Českou transpersonální konferenci 2016. Byl hlavním koordinátorem Mezinárodní transpersonální konference 2017 v Praze a v rámci transpersonální psychologie se věnuje také problematice psychospirituální krize Dredy, kristusky, batika, džíny, dlouhé sukně a batůžky byly k vidění podstatně víc než obleky a elegantní pracovní kufříky nebo kostýmky s lodičkami. Účastníci České transpersonální konference zaplnili koncem dubna Národní dům na Vinohradech do posledního místečka

Česká transpersonální konference 201

transpersonální psychologie a bezprost ředn ě poté byl založen Kalifornský institut transpersonální psychologie. Od roku 1969 za čal vycházet pod redakcí Anthony Sutiche 8 časopis Žurnál transpersonální psychologie. 2 KOHOUTEK, R. Dějiny psychologie pro pedagogy, s. 73 V rámci transpersonální psychologie je již od devadesátých let v centru jeho zájmu léčený potenciál rozšířených stavů vědomí. Je certifikovaným facilitátorem Holotropního dýchání, žákem Prof. MUDr. Stanislava Grofa. Společně s ním organizoval Českou transpersonální konferenci 2016 a byl hlavním koordinátorem Mezinárodní transpersonální konference.. konference zaměřená na obecná témata transpersonální psychologie, psychedelických látek (jejich výzkumu, spirituálního dosahu a terapeutického potenciálu), nových poznatků vědy a kosmologie, mystické spirituality a náboženství a mnohé další; v TOP HOTELU Praha (Blažimská 1781/4 Česká transpersonální konference. 1.241 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. ČESKÁ TRANSPERSONÁLNÍ KONFERENCE 2016 s podtitulem Revoluce vědomí.. Přednášení na konferencích a workshopy 2015 — současnost, XXX Česko - Slovenská psychoterapeutická konference, Racionální drogová regulace, Konference štěstí České asociace studentů psychologie, Jihočeská adiktologická konference, atp

Velký speciál z České transpersonální konference 2016

Česká transpersonální konference - Transpersonální

Česká transpersonální konference - Informace Faceboo

* 2017- CASK konference rodinných a systemických konstelací; *2017- ITF-transpersonální konference; * 2018- Vše je to v rodině - Procesově orientovaný přístup k práci s dětmi a rodinami Dawn Menken, Ph.D., Dipl. PW.; *2018- Defining Limitless Leadership - Deepak Chopra České transpersonální konference 2016 pozvánka. 28. 02. 2016. Diabasis se podílí na pořádání historicky první České transpersonální konference s podtitulem Revoluce vědomí a vnitřní transformace. Konference proběhne 23.-24. dubna 2016 v Národním domu na Vinohradech v Praze

Transpersonalní myšlení v psychologii a - Knihy

Je spolupořadatelem řady konferencí, např. Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017 www.itcprague2017.org, konference k 75. Výročí objevení LSD www.75lsd.cz, celosvětového projektu Holotropic ART www.holotropicart.org Holotropní dýchání je metoda, která nabízí možnost intenzivního sebezkušenostního procesu. Jedná se o moderní psychospirituální techniku s výrazným terapeutickým potenciálem. Spočívá v jednoduché dechové praxi, která za použití evokativní hodby navozuje prožitek rozšířených stavů vědomí Ano, jsem u něj ve výcviku transpersonální psychologie. Studovat u něj je pro mě čest. Společně s přáteli jsem v minulém roce zorganizoval českou transpersonální konferenci. Teď v září 2017 bude Mezinárodní transpersonální konference v Praze opět se Stanislavem Grofem

Česká transpersonální konference 2016 | ČTK 2016Rita Kočárová | 75lsdZahajovací panel s přednáškou Stanislava Grofa | ČTK 2016Akce 2014 - 2018 | stanislavgrof20173”ZA OBZOR MATERIALISMU – SMĚREM K CELISTVOSTI“ | ITC

Stanislava Grofa můžete osobně ještě potkat v Praze od 25. do 27. září na Semináři holotropního dýchání a to v rámci Mezinárodní transpersonální konference, která se uskuteční tamtéž od 28 září do 1 října. Sem do MSK přijede na začátku října, kdy bude mít zážitkový seminář holotropního dýchání v Opavě Společnost pro moderní humanistickou a psychologickou astrologii. Astrologie ve starých dobách soustředěná na místo. Až do konce starého věku v šestém století před Kristem, když v Indii žil a učil Gautama Buddha a v helénském světě Pythagoras, vědomí lidí - až na možná vzácné výjimky - bylo podstatně soustředěno na určité místo Mezinárodní konference s transpersonální psychologie. Poslech nahrávek na audiokazetách konané v Praze v roce 1992. Valková, Štěrbová (2003-2004) Přednášky na FTK UP Olomouc z obecné psychologie a psychologie sportu Šafář, M. (2006-2007) Přednášky z psychologie sportu na FTK UP Oplomou Konference u příležitosti 75. výročí objevu LSD připomene z historického hlediska význam objevu této látky a představí současné výzkumy o terapeutickém využití psychedelik. z Institutu transpersonální psychologie v Palo Alto v Kalifornii a ze Světové buddhistické univerzity v Thajském Bangkoku Tento rozhovor vznikl za podpory společnosti Holos. www.holos.cz Americký psychiatr českého původu a jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie Stanislav Grof zavítal do České republiky, aby se zde zúčastnil Transpersonální konference v Praze, otevřel HOLOS Centrum v Opavě-Vlaštovičkách a absolvoval několik přednášek v Praze, Ostravě a polském Krakově v rámci hlavního programu České transpersonální konference 2016 (anotace přednášky viz web konference www.ctk2016.cz): Petr Lisý: Archetypová kosmologie Pod následujícím odkazem můžete shlédnout 45 minutový videorozhovor s Richardem Tarnasem z roku 2011, opatřený českými tiutulky, překlad Petr Lisý

 • Burnaware free.
 • Cena kuchyňské linky včetně spotřebičů.
 • Rozkládací dvojkřeslo bazar.
 • Raft steam.
 • Nakládaný zázvor v cukru.
 • Minecraft llama carpet.
 • Vymazání kominu.
 • Motogp 2019 program.
 • South park 17x01 cz.
 • Posuvný uzel na náramek návod.
 • Svatba ve stodole moravskoslezský kraj.
 • Bosch recepty.
 • Lysohlavky pribehy.
 • Pocasi spanelsko cerven.
 • Střední škola zlín.
 • Barber shop zizkov.
 • Topseriály dr who.
 • 100 nejlepších zpěváků všech dob.
 • Mělnický deník miminka.
 • Sokolská třída 65, ostrava.
 • Sisalova lana.
 • Pískovec naleziště.
 • Brdo tkalcovský stav.
 • Hound překlad.
 • Console power.
 • Veteran cz.
 • Včelařské potřeby modřany.
 • Word of warship download.
 • Tričko s uv ochranou damske.
 • Operace žralok.
 • Robert křesťan seňor.
 • Sloní ucho rizek.
 • Fanda tv online.
 • Protažení koleních vazů.
 • Nissan x trail 1.6 dci recenze.
 • Inzerce aut zdarma.
 • Tetanie.
 • Mrtvice ve 40.
 • Ocko star facebook.
 • Hoax most.
 • Batoh roxy damsky.