Home

Povídka literární žánr

Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy LITERÁRNÍ FORMY, DRUHY A ŽÁNRY LITERÁRNÍ FORMY poezie povídka Prozaický žánr kratšího rozsahu a s menším počtem postav. Např. Jáma a kyvadla od E. A. Poea. novela Prozaický žánr středního rozsahu. Často se soustředí na jednu dějovou linii a má výraznou pointu Literární žánr = skupina lit. děl, které se vyznačují určitými společnými znaky - téma - forma - kompozice • poema - rozsáhlá básnická povídka, děj bývá potlačen na úkor líčení citů, dojmů, nálad * Epika * = základem je vypravování děje ( má syžet román, povídka, novela. Román: - literární dílo - velký prozaický epický žánr, vyznačující se volnou a elastickou strukturou - zachycuje rozsáhlou oblast jevů, událostí a společenských vzathů a psychologických vztahů - připouští různorodost obsahovou, látkovou i motivační - mnohotvárnost kompozice i. Literární žánry. Anekdota = původně předávané ústně, krátké humorné příběhy s pointou, zesměšnění jevu. Povídka = epický prozaický žánr, jednoduchý příběh. Přísloví = stručné dílo, hlavním cílem je ponaučení.

Jméno: Literární formy, pojmy, druhy a žánry Přidal(a): koubmi Literární žánry. Balada - veršovaná skladby, pochmurná, končí tragicky. Bajka - alegorie - zvířata se chovají jako lidé. Elegie - žalozpěv, tématem je ztráta. Epigram - krátká satirická báseň zakončená pointo Články v kategorii Literární žánry Zobrazuje se 195 stránek z celkového počtu 195 stránek v této kategorii Povídka - prozaický útvar nevelkého rozsahu s jednoduchým dějem, rychlým spádem Revue - dramatický literární žánr postavený na sledu svébytných výstupů (mluvených, pěveckých, tanečních, hudebních) spojených jednoduchou dějovou linkou.

Literární druhy a žánry - Studuju

 1. Literární žánr: autobiografický povídkový soubor. Autobiografická próza, Povídka- Kratší příběh s poutavou zápletkou, jednoduchý děj (umění zkratky,charakteristiky popisu) Znaky díla: úplně obyčejný život a obyčejní lidé = stoprocentní příběh (věnoval mu vše
 2. povídka (autobiografická, realistická) - epický útvar kratšího rozsahu (kratší próza), jednodušší děj, cestopis - prozaický literární žánr zachycující popis autorovy cesty do cizích zemí (kulturní, národopisné a zeměpisné zvláštnosti..
 3. Povídka. je prozaický žánr středního nebo drobného rozsahu, její syžet je nekomplikovaný (jedna dějová linie, krátký čas děje fabule, jeden protagonista, málo dalších postav). Děj povídky směřuje k rozuzlení, na rozdíl od děje novely není tak konfliktní
 4. - povídka je vyprávěna chronologicky - úryvek se skládá z 12 odstavců, všechny začínají přímou řečí • literární forma, druh a žánr próza, epika, povídka - soubor 24 povídek povídka = prozaický útvar kratšího rozsahu, charaktery postav se nemění • vypravěč er-forma, vypravěč je vševědoucí • postav

Podtitul: Obrazy z venkovského života Literární druh: epika Literární žánr: povídka Prostředí: venkov na Starém bělidle u zámku Ratibořice Doba: 19. století Téma: babička Ilustrace (různá vydání Babičky): Lubomír Anlauf, Martin Velíšek, Vladimír Tesař, Adolf Kašpar, Milada Marešová, Zdeněk Burian, Jan Brychta, Zdeňka Otipková a dalš Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší.

Literární díla představující epický druh literatury jsou rozdělena do tří skupin: - velká (román, epická báseň a epos); - střední (příběh); - malý (povídka, esej, příběh). Také tento žánr zahrnuje pohádku, epickou, baladu, fable, historickou píseň a mýtus Literární žánr: povídka; Téma: přiblížení života v Praze na Malé straně v 19. století; vztahy mezi lidmi, kteří tam žili; Postavy: 1) pan Ryšánek. obchodník s kanafasem; starší než pan Schlegl asi o 10 let; 2) pan Schlegl. obchodník se železným zbožím; vzal si ženu, kterou miloval pan Ryšánek; 3) pan Vojtíše LITERÁRNÍ POJMY. Epika - lit. druh v němž je skutečnost ztvárněna vypravováním příběhu. Epos - rozsáhlá veršovaná skladba,která chronologicky zachycuje vyprávění událostí. Epopej - tvořena několika eposy,které jsou spojeny ústředními postavami. Román - prozaický žánr, který v dějinách lit. prošel značným vývojem. zachycuje různá společenská. DefinicePovídka je literární útvar kratší než novela a mnohem kratší než román. Takový rozsah neumožňuje rozvláčnost (dějové odbočky a pásma, mnoho postav. Někteří prozaici sestavují povídky do sbírek s tematickým rámcem (Malostrannské humoresky, Povídky z jedné kapsy).Básnická povídka se objevila v romantismu např. v díle G. G. Byrona, W. Scotta, A.

Literární forma: Próza Literární žánr: povídka - žánr střední epiky, příběh má jednoduchý děj, který směřuje přímočaře k pointě, charakteristika postav se nemění. Soubor 13 povídek. Místo a doba děje: Malá Strana v Praze z dob Nerudova mládí (1. pol. 19. století), autobiografické rysy. Obsah díl Kniha: Babička Spisovatel(ka): Božena Němcová Přidal(a): Kristýna Literární druh Próza (epika) Literární žánr Povídka Téma a motiv díla Tématem knihy nejsou babiččiny životní osudy, ale její postoj, jednání a názory. Úsilí autorky ukázat harmonický život prostých lidí, dokonalého člověka jako vzor lidskosti a šlechetnosti Literární žánr: povídka. Doba: 18. - 19. století. Prostředí: vesnice a její okolí. Postavy: Bára, Jakub (její otec), Lišaj (její pes), Elška, Jozífek, Hynek, myslivec, DĚJ: Bára je pro své schopnosti (= velká síla, obratnost, schopnost plavat, nemít strach) nazývána divou

Literární žánr

Literární žánr je termín z oboru literární teorie. Slovo žánr je přepisem francouzského slova genre, což znamená druh. Zařazení díla do literárního žánru předem vymezuje, o jaký druh literárního díla se jedná. S metodou dělení do literárních žánrů pracují literární teoretici, knihovníci, badatelé i čtenáři, kterým žánr Literární Přídavné jméno, které souvisí s literaturou Např. literární dílo, žánr, kavárna; literární pojmy (odborná slova z literatury), literární historie, literární novin literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů. Úkolem tohoto žánru je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události Cestopis je prozaický literární žánr, který lze zařadit jak do literatury populární či zábavné, tak do literatury publicistické (dokumentární). Literatura faktu (3 knih) Literatura faktu používá uměleckých výrazových prostředků k vylíčení skutečné události nebo života skutečné historické osobnosti

Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy. Epika - z řeckého epikos - výpravný, dějový, - vycház Povídka; Tragédie; 7/10 Opak povídky je? Román; Alegorie; 8/10 Co patří do žánrů dramatu? Pásmo; Epos; Tragédie; Báje; 9/10 Který lyrický žánr patří do ústní lidové slovesnosti? Básnictví; Strofa; Próza; Autor: anonym, 2006 Další testy Literární pojmy 10 literatura Antická literatura 10 literatura Sámova.

Literární žánr epický je (kromě jiného) román, novela, povídka, pohádka, pověst. O dramatickém žánru zřejmě nepřemýšlíte. Domnívám se, že máte příběh v hlavě a podle toho napíšete román (nebo povídku, případně novelu) Literární forma: próza. Literární druh: epika Literární směr: expresionismus / existencialismus Literární žánr: povídka (absurdní a iracionální povídka ) Kontext : a) historický. Dílo se řadí do předválečné prózy světové literatury z 1. poloviny 20. století

román, povídka, novela - Český jazy

Fejeton - literární žánr v publicistice, nepříliš rozsáhlý, který je většinou zaměřený k aktuálním problémům doby Forbína - rozhovor na předscéně (V+W) Fraška - druh komedie Gradace - stupňování děje Humoreska - krátká povídka nebo novela líčící humorně nějaký příběh.Vyznačuje se úsměvným až. Literární žánry jsou skupiny děl shromážděných na formálním a smysluplném základě. Literární díla jsou rozdělena do samostatných kategorií podle formy vyprávění, podle obsahu a typu příslušnosti k jednomu či druhému stylu. Literární žánry umožňují systematizovat všechno, co bylo napsáno od doby Aristotela Literární poklesky kniha od: Stephen Leacock. 83 % Žánr: Literatura světov Velice se mi líbila povídka A, B a C aneb Matematika z lidské stránky: není to už, co bejvalo tak se jenom tak šťourám v tej zahrádce tady a pěstuju si sem tam ňákej ten logaritmus nebo pár společnejch menovatelů.. Příběh se četl dobře a rychle. 2) Edgar Allan Poe-Jáma a kyvadlo Literární druh a literární žánr: Druh - epika Žánr - hororová povídka Časoprostor knihy: -vězení v Toledu,za období války Stručný děj knížky: Příběh začíná u rozsudku smrti kacíře,který je uzavřen do vězeňské jámy

EPOS - literární žánr známý už z antiky, nejčastěji veršovaný, chronologické vyprávění událostí spojené jednou nebo několika ústředními postavami, vypravěč stojí mimo děj a zachovává objektivní podobu vyprávění, žánrové varianty eposu jsou dány charakterem hrdinů: hrdinský (antika - Ilias a Odysea), rytířský (středověk - Beowulf), milostný. Obrázky, zvuky či videa k tématu Literární žánry ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 44 podkategorií z celkového počtu 44 podkategorií v této kategorii • literární forma, druh a žánr próza, epika, povídka . 2 hudební a literární kritik, autor cestopisů a teoretických spisů - základní motiv: hledání lásky - jeho hrdinové se často brání společenským normám - časem zjišťují, že marn Rok vydání: 1843 Literární druh: lyricko-epická baladická skladka s pochmurným dějem Literární žánr: hororové povídky Téma: zoufalství, smutek, žal, tajemno, úzkost Motiv: strach Časoprostor: každá povídka jindy a v jinou dobu Literární směr: Romantismus. 1. pol. 19. století (romantické náměty - smrt a láska; navzájem se prolínaj

Literární žánry a druhy - KeStudiu

Literární formy, pojmy, druhy a žánry Rozbor-dila

Kategorie:Literární žánry - Wikipedi

povídka-krátký až středně dlouhý prozaický žánr. Má jednoduchý děj, málo postav, odehrává se v krátkém časovém úseku, předchozí děj jen zkratkovitě, objevuje se v 19. století bajka -krátké veršované nebo prozaické vyprávění. Obsahuje alegorii zvířata či rostliny vystupuj žánr literární satirický → parodie: žánr prozaický epický, žánr → povídka: žánr hudby → rock: žánr prozaický epický → román: žánr literární ruský → skaz: žánr písňový středověký provensálské poezie, podobný kancóně → tencóna: žánr dramatický veseloherní → vaudeville: žánr hudebně. SIG Literární tvorba byl založen dne 9.9.2014.Zakládající schůzky v historické restauraci Demínka ve Škrétově ulici v Praze se zúčastnili: Eliška Anna Kubičková, Pavel Janíček, Jiří Skuhra, Jaroslav Menčík, Nicole Snová, Martina Míčková a Petr Forejtek.. Smyslem SIGu je rozvíjet a podporovat tvůrčí literární činnost mensanů Filosofická povídka je literární žánr příbuzný filosofickému románu.Jeho zakladatelem a nejvýznačnějším autorem je francouzský filosof Voltaire, jehož povídky byly většinou kritického až satirického zaměření. Žánr byl založen Voltairovou povídkou Candide z roku 1759, která také zůstává nejvýznačnějším příkladem tohoto žánru

7.A - Literatura - Literární pojmy - Slovníček literárních ..

V literární teorii se uvádějí žánry. (Někdy se zaměňuje druh a žánr). Jsou druhy: lyrika, epika, drama a lyrikoepika. Žánry v epice obsahují malou epiku např. bajku, střední epiku např. povídku, novelku, velkou epiku - např. román lyrice - píseň, pásmo atd. lyrikoepice - balada, romance, básnická povídka atd Historická povídka (Alois Jirásek - Filozofská historie; Z Čech až na konec světa) 1. světová válka - zlom: pravdivé zobrazení dítěte, jeho psychiky, v jeho prostředí Román je literární žánr, který se těší mimořádné přízni čtenářského publika

Smrt krásných srnců - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Tradičně rozlišujeme tři literární druhy: próza, poezie a drama. Abychom konkrétní dílo (text) mohli do některého z těchto druhů zařadit, musíme si všímat především jeho podoby. Próza. Do prózy řadíme všechny texty, které nejsou napsány ve verších ani v dramatické podobě. Není úplně pravda, že bychom do ní.
 2. POVÍDKA : obecně řečeno se jedná o kratší prozaický útvar s jednoduchou fabulí. RECENZE : z latinského recensere = přehlížet, uvažovat, vyprávět. v literární kritice tak označujeme kritický posudek určitého literárního, uměleckého nebo vědeckého díla po jeho vydán
 3. Fantastická povídka Uzávěrka: 31.7. Žánry: science fiction, fantasy, horor Vítězné povídky (každý rok zatím jiný počet) jsou uveřejněny na webu fanzine.cz. Kenyho VOLEJ Uzávěrka (pro rok 2014): 27. 8. Žánr: vodácké povídky Pořádá Pígo a nakl. Klika. Vítězí cca 15 nejlepších povídek
 4. Držitelku čtyř cen za detektivní povídky Havrana, Zuzanu Rampichovou baví psaní od dětství. A protože detektivky hltá od svých deseti let, rozhodla se později je také psát a v roce 2011 debutovala detektivním románem. Ráda píše povídky, které jí vynesly několik cen.
 5. Protože nám ale stále chyběla nějaká, kde bude kromě erotična i určitá literární úroveň, po letech otálení vznikl tento projekt. Časem by zde měly přibývat kvalitní erotické povídky zejména žánrů fantasy a sci-fi, ale nejenom těch. Pokud máte zájem, můžete nám poslat svojí povídku a třeba jí zveřejníme
 6. ulosti, bylo pěkných, ale smutných, těžké téma..
Jak vybrat žánr, který sedí

Povídka nesmí být nikde zveřejněna nebo být přihlášená v jiné literární soutěži, která probíhá paralelně s tou naší. Každý soutěžící může poslat max. 2 povídky. Zasláním povídky autor potvrzuje, že se jedná o jeho originální práci. Fanfikce nepřijímáme LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNR- 3 literární druhy:· Epika (děj) o Malá epika § Anekdota (závěr pointa - překvapivý závěr) § Aforismus (vtipná průpověď) § Historka (příběh) § Bajka (zvířata se chovají jako lidé) o Střední epika § Báje = mýtus § Legenda = to, co má být čteno; vystupuje tam světec, který je zabit pohany a po smrti vykonává zázrak Žánr sváte ční povídky v tvorb ě A. P. Čechova Autor: Markéta Novotná Váno ční povídky v české literární tvorb ě 32 7. Záv ěr - Čechovova sváte ční povídka 88 10. 91 11. Seznam použité literatury 92 12. Příloha 1 . 8 1..

Letní LITESOUTĚŽ 2019 :: TJ STADION BRNO

8. Určete literární žánr textu: Necítím se ve své kůži ve své kůži bezpečné chci si s tebou trochu užít - buď tak hodná, vysvleč mě. Stáhni mi tu kůži z těla jako svetr přes hlavu vysvleč mě, a kdybys chtěla projdeme se ke splav Hastram - Povídka. Otázky: 1. Z jaké knihy pochází tato povídka? 2. Co je to za literární žánr? 3. Co je charakteristické pro tento literární žánr? 4. Co je to fiakr? Co kanovník? 5. Kdo je hlavní postava? Napiš jeho vnější i vnitřní charakteristiku. 6. Jakou zálibu má hlavní postava? 7. V jakém městě se děj. Abecední slovníček pojmů. Belletrie , Krásná literatura. z francouz. belles lettres, básnická, krásná literatura či slovesnost. Slovem tím zahrnujeme tu část literatury, která obírá se krásnem, proti literatuře vědecké, jejímž účelem a cílem je pravda, tedy všechny druhy básnictví, román, novelu, , zábavnou část novin, cestopisy, zvláště cestopisy psané. Povídka je milá, krátká, vše co si z ní potřebuji odnést se vejde kolikrát jen na pár stránek. Má zajímavý úvod, dynamický děj, překvapivé rozuzlení nebo tajemný konec. Velkou inspirací pro mne byly např. povídky Johannese Maria Simmela, pro kterého nebyl tento literární žánr obvyklý. Jeho kniha sedmi povídek.

Urči literární druh a žánr: epika, povídka. Podle Aristotelovy poetiky rozlišujeme tři základní literární druhy - epika, lyrika a drama Druhy ropy . Ropný průmysl rozděluje ropu podle jejího původu (např. směsná ropa Brent, zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři VIKI to má složitěji: Žánr: Literární žánr (z fr. genre _ rod) je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii. Tato kritéria mohou být tzv. povrchová _ např. kompozice, téma a motivy, jazykové prostředky, důležitý je chronotop (tzv. chronotop) literárního díla, ale také typ čtenáře (literatura pro děti a mládež. Literární druhy - žánry EPICKÉ ŽÁNRY o Malá epika > Příběh - nejjednodušší žánr,drobný útvar, charakter anekdotický, poučný > Bajka - příběh ze života zvířat, zosobněných věcí. Alegorický smysl a didaktický účel o Střední epika > Báje /mýtus - typ pokusu o výklad světa,hl. hrdinové jsou bohové

Román, povídka, novela? Všichni v tom máme literární guláš

Literární žánr (z fr. genre - rod) je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii.Tato kritéria mohou být tzv. povrchová - např. kompozice, téma a motivy, jazykové prostředky, ale také typ čtenáře (literatura pro děti a mládež) atd., nebo hlubinná, kde se za podstatu žánru označuje archetyp (u Northropa Frye) nebo. Přináší přehled a charakteristiku základních pojmů z oblasti literární žánr, epické žánry. Základní žánry třídí do tří skupin - malá, střední, velká epika. Definuje pojmy bajka, mýtus, pověst, pohádka, povídka, novela, romaneto, epos, román. Prezentace je zakončena kontrolními otázkami a úkolem pro žáky literární druh a žánr - rozhodneme, o jaký druh a žánr se jedná, a své tvrzení zdůvodníme umělecký - román, povídka, bajka, báseň - má estetický účinek, slouží k zábavě - u maturity se vyskytovat nebude, rozebírá se neumělecký text Povídka - kratší próza ztvárňující v jistém nadhledu zvolený moment lidské existence. Prostor - v literární teorii jde o fiktivní prostředí, vytvářené jazykovými a tematickými prvky slovesné struktury. Neomezuje se pouze na místo, kde se odehrává děj, ale zahrnuje i vztahy mezi místy a postavami figurujícími v.

Božena Němcová - Babička (17) Čtenářský deník Český

- literární žánr, využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů: Z. Jirotka - Saturnin, J.Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka... sonet = znělka - skládá se ze 14 veršů (řádků) rozdělených do 4 strof (slok): Petrarca, Shakespeare. stop 4. literární druh a žánr - rozhodneme, o jaký druh a žánr se jedná, a své tvrzení zdůvodníme literární druhy: lyrika - dílo, které nemá děj; popisuje dojmy, pocity, nálady autora epika - dílo, které má děj; popisuje skutečnost (fiktivní) drama - dílo, které má děj; předvádí skutečnost a je určeno pro divadl Start studying Literární pojmy - literární druhy a žánry. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. literární druh - vyjadřuje děj (povídka román) DRAMA. divadelní hra, děj na jevišti. literární žánr s prvky magie či jiných nadpřirozených prvků. Literární druhy: Lyrika = líčí dojmy, nálady, pocity (lyrika přírodní, rodinná, milostná) - píseň Epika = základem je děj (bajka, báje, pověst, povídka, pohádka) Lyricko epické skladby = balada, romance (+ bajka, píseň) 2)Drama = divadelní hra určená k předvádění na jevišt Literární druhy A) Lyrika: Pohádka: typický žánr lidové slovesnosti, nadpřirozeno, hrdina musí splnit úkol/y, vykonává mimořádný čin, boj dobra a zla, magické prvky, šťastný konec i) Povídka: kratší vypravování, malý počet postav, jednoduchý jev j).

Literární druhy eKnihy, elektronické knihy, vaše

Literární druhy, formy, žánry. dramatický literární žánr, na jevišti se jedná a mluví, obvykle v próze, nerozlišuje se na tragédii ani komedii, ale stojí někde mezi nimi, vystupují jednotlivé a výrazně profilované osoby či charaktery různého původu a postaven Literární druh a žánr: společenská povídka (próza, epika) Literární směr: vydáno r. 1880 - dílo patří do autorovy rané tvorby; kritický realismus Slovní zásoba: spisovný jazyk Stylistická charakteristika textu: propracované vyprávění - značná čtivost; satirické prvky Děj Vypravěč Postav cestopis - prozaický literární žánr zachycující popis autorovy cesty do cizích zemí (kulturní, národopisné a zeměpisné zvláštnosti..) prolog - uvádí drama, předmluva. epilog - doslov, závěr dramatu. premiéra - první představení. derniéra - poslední představení. monolog - hovor jedné postav - další díla: Miláček + např. povídka Na Silvestra . Literární druh a žánr: Střední epika - povídka . Tematický plán: Námět: povídka vznikla jako literární ztvárnění prusko-francouzské války. Hlavní téma: povrchnost a vypočítavost tehdejší společnosti . Vedlejší téma: vlastenectv

Krušnohorské vesnické povídky – Wikipedie

Literární útvary: referá

 1. Literární druh a žánr. druh - drama, žánr - satirická komedie, forma - próza. II. část Vypravěč. dialogy, obsahuje scénické poznámky pro lepší prokreslení postav. Postavy. Chlestakov, úředník z Petěrburgu - bezvýznamný člověk, povaleč, kterého však město vidí jako očekávaného revizora. Začne si hrát na mocného
 2. Básnická povídka je označení pro rozsáhlou lyrickoepickou báseň. Děj v ní bývá záměrně pouze naznačen, ne však dořešen. Podřizuje se vyjádření autorových citů a ůvah. Druhy žánrů
 3. literární útvary, které se realizují uvnitř literárních druhů povídka - příběh s malým počtem postav a poměrně jednoduchým dějem, bývá zakončena. pointou (dnes výlučně prozaický žánr, ve starší lit. i ve verších) p. milostná, dobrodružná, historická, psychologická, humorná.

1. Literární druh. epika, próza; Ostře sledované vlaky jsou epické dílo, výňatek zachycuje souvislý děj, text je členěn na věty a odstavce, výrazovou formou je tedy próza. Literární žánr. střední žánr prozaické epiky, novela. Novela je rozsahem střední prozaický žánr literární žánr, literární druh, pracovní list. Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina: žák, skupina žáků. Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň. Typická věková skupina: 12 - 15 let. Celková velikost: 25 kB. Literární druhy a žánry.

Kulička - rozbor knihy RozborKnihy

Literární druh a žánr. epika, próza. soubor 13 povídek sjednocených prostředím Malé Strany v Praze. Témata a motivy. život obyčejných lidí na Malé Straně v Praze. vystižení mezilidských vztahů, povahových typu. detailní vykreslení jednotlivých postav (figurek) Kompozice, děj a hlavní myšlenk pro literární bádání zvolili právě žánr povídky, se pokusíme hned na počátku. Srbská povídka je velmi bohatý literární žánr s dlouhou tradicí, a proto jsme si jednu jeho část vybrali pro tuto práci. Jde o žánr, který je možná v současné dob

Literární pojmy - romanaproza

V tomto článku vám představíme, jaké literární žánry vlastně existují a čím se vyznačují, aby se vám v nich lépe orientovalo a dokázali jste si vybrat žánr pro svou knihu. Nejspíš znáte základní rozdělení literárních druhů na lyriku, epiku a drama nebo novější dělení na poezii, prózu a drama Literární druh a žánr: existenciální povídka (próza, epika) Literární směr: vydáno r. 1915 - ještě za autorova života; existencialismus Slovní zásoba: spisovný a mírně zastaralý jazyk (přechodníky), který je čtenáři snadno pochopitelný Stylistická charakteristika textu Literární soutěže na rok 2020 12. ročník literární soutěže Máchovou stopou Kategorie: 1. žáci a studenti (do 18 let) 2. dospělí Téma letošního ročníku: Pointa (franc. pointe = špička, hrot) - významové vyvrcholení díla, zpravidla se vynořující jako nečekaný, náhlý zvrat v jeho závěru

Literární teorie - 1 - LITERÁRNÍ TEORIE LITERATURA písemné záznamy, písemnictví v širším smyslu = soubor všech písemných projevů lidstva v užším smyslu = umělecká literatura (beletrie) povídka žánr rozvíjející se od středověk Přes shodu jmen ovšem obě literární postavy prožívají zcela jiné osudy, jsou zasazeny do jiné doby a mají rozdílnou charakteristiku.Příběh pochází z doby Střední říše a svou formou napodobuje v této době velmi oblíbený specificky egyptský literární žánr životopisu Článek nabízí příklad práce s literárním textem, obsahuje jak činnosti zaměřené k rozvoji čtenářské gramotnosti (čtení s předvídáním), tak činnosti zaměřené na poznatky o literatuře (srovnání pohádky a realistické povídky). Práce vychází z textu povídky Ivana Bunina Lidožroutka. Aktivita je určena starším žákům

Povídka. je literární žánr kratšího rozsahu s jednoduchým dějem, odehrávající. se v krátkém časovém úseku, vystupuje zde méně postav než např. v. románu. Úkoly k textu: (odpovědi na otázky najdeš na první straně příběhu) Kdo je autorem textu? Vypráví autor příběh v první nebo ve třetí osobě? O koho se. díla, literární žánr, kompozice, témata, čas a prostor, vypravěč / básnický subjekt, jazyk, styl a básnické prostředky). Semináře navazují na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945-1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Chtějí poskytnou Žánr. označuje díla, která mají společné znaky, jsou podobně vystavěná, používají ustálené postupy Epické dílo - vypravuje příběh, má děj, hlavního hrdinu a další postavy, vyjadřuje vztahy, události, příhody. Může být psané volně (próza), nebo ve verších (poezie). Epické žánry: příhoda (historka. Literární zařazení, autor; - Skokan (1849): povídka o špatnosti lidské duše; příběh trpasličího šaška Skokana, Dílo je psáno ve verších, literární druh lyriko-epika, literární žánr baladická báseň. balada = básnický žánr na pomezí lyriky, epiky i dramatu

Čeština nejen k maturitě: Karel Hynek Mácha: Máj

Literární žánr zobrazující imaginární svět, který je založený na magii a mystice. Společenské zřízení bývá feudální a předtechnické, klíčovou roli v něm hraje i náboženství. Příběhy jsou plné magů, bájných stvoření (elfové, trpaslíci, trollové, draci, jednorožci) a hrdinů Žánr drama, sociální The Breach. Pracovní název Statečný švec / Blázen z Lorety (filmová povídka) / Zlaté hnízdo (literární scénář) / Zlaté město (technický scénář) Obsah. Malé české město v šedesátých letech 19. století. Měšťané kdysi zbohatli z výnosu zlatých dolů, které jsou nyní zatopeny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Zámostná. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kategorie: Ostatní literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Oscar Wilde Životopisy spisovatele: Oscar Wilde Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda.Zaměřuje se na literární druh, žánr, život. ŽÁNR - (z francouzského le genre [le žánr] = rod, druh) znamená jednak zobrazení typických scén ze života různých vrstev lidu (a to jak v malířství, tak v literatuře), jednak se jako žánry označují dílčí literární formy nebo typy (modely), vyznačující se určitými shodnými obsahovými i formalními znaky literární žánr. povídka. drama. legenda. literatura pro děti a mládež.

 • Nejkrásnější citáty a motta.
 • Velkoobchod s nářadím.
 • Letiště vídeň terminály.
 • Sablona na chodnik recenze.
 • Vyztužení stropu.
 • Ortéza na koleno na noc.
 • Prodlužování vlasů trubičky.
 • Brembo nalepky.
 • Vw golf v 1.4 59kw recenze.
 • Notebook hp 250 g5 recenze.
 • Balkonové rolety.
 • Hospůdky praha.
 • Ski kopřivná.
 • Nemocnice český krumlov chirurgie.
 • Politické procesy 50. let.
 • Kinect sports rivals cz.
 • Mlýnek na maso nemele.
 • Hdmi zasuvka do steny.
 • Turecko alkohol věk.
 • Zborovská 30.
 • Špajzka do kuchyně.
 • Fotokoutek šablony.
 • Pohádky pro děti filmy.
 • Macho hra.
 • Sportovní areál dubí 2.
 • Rezistor 5w.
 • Hrnkový koláč s ovocem.
 • Třídění živých organismů wikipedie.
 • Stoper.
 • Nejjedovatější živočichové na světě.
 • Test na cukrovku lékárna.
 • Jak dlouho vydrží vajíčko po ovulaci.
 • Květiny podle měsíce narození.
 • Puzzle stáhnout zdarma.
 • Lom pavlovice.
 • L 23 blanik for sale.
 • Vyrážka z pocení u dětí.
 • Pohovky bazar.
 • Transformers police.
 • Fotolab brno ceník.
 • Margit mazani a smazeni.