Home

Český jazyk pády podstatných jmen

Určování pádu u podstatných jmen je v češtině věc, kterou je potřeba hodně cvičit, aby ji člověk ovládal. Nejdůležitější je naučit se správně ptát na podstatné jméno, u kterého chceme zjistit jeho pád. Samozřejmě také nesmíme zapomenout na správné zapamatování si jednotlivých pádů. Přehled pád Podstatná jména: Určování vzoru. Vydáno dne 10.09.2018 od Jana Skřivánková. V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit Český jazyk čeština, mluvnice, gramatika. Pády podstatných jmen. Země Zemské sféry, obaly Planeta Mars Planeta Jupiter Planeta Saturn Planeta Uran Planeta Neptun Trpasličí planeta Pluto ČESKÝ JAZYK Pády podstatných jmen Vzory podstatných jmen Vyjmenovaná slova Slovní druhy Pravidla psaní mě/mn. Staňte se fanouškem Učírny! Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné Podstatné jméno může být rodu mužského (latinsky maskulinum), ženského (latinsky femininum) a rodu středního (latinsky neutrum). Rod mužský má šest vzorů, rod ženský čtyři vzory a rod střední také čtyři vzory. U podstatných jmen se také určuje číslo

Určování pádu podstatných jmen - Moje čeština - Čeština na

 1. Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády a pádové otázky. Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády Pády známe už ze základní školy, pomocí nich a pomocí vzorů se děti učí správně skloňovat slova. Ke správnému určení pádu hodně pomáhají pomocné otázky... kdo, co - koho, čeho.
 2. ☰ Zeměpis-geografie Český jazyk Hry PSČ Dům & zahrada Auto - moto Finance Kuchařka Dějepis Angličtina Jazyky Matematika Geometrie Chemie Fyzika Biologie+Zdraví Download Seznamky Video Android software Sport Přesný čas + počas
 3. JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Podstatná jména. Žák: - určí ve větě podstatná jména. - skloňuje podstatná jména podle pádových otázek. - učí se ptát pádovými otázkami, pamětně zvládá pádové otázky. - rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, střední

Pády; Slovní druhy - Latinsky; Slovní Druhy .cz - Český jazyk, slovní druhy a testy; Odkazy. Testy >> Český jazyk - slovní druhy; Poslední komentáře. Obchodní úspěšnost Vašeho webu zvýšíte pochopením a osvojením si pojmů Internetový marketing a SEO - optimalizace pro vyhledávač Pády podstatných jmen: Urči pád podstatného jména. 1-2-3-4-5 : 1. pád Kdo? Co? 2. pád Koho?Čeho? 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád. Oslovujeme, voláme: 6. pád O kom? O čem? 7. pád Kým? Čím? bez sešitu: o peru: tužku Komentáře, návrhy, náměty a připomínky pište na ucazpodskoli@gmail.co Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Gramatika patří k nepříliš oblíbeným kapitolám českého jazyka. Pojďme si dnes procvičit pády podstatných jmen, což je látka, která se k jazykovému rozboru velice hodí

Český jazyk :: Naše třída

Podstatná jména: Určování vzoru - Moje čeština - Čeština

ukázkové video z připravovaného 4. ročníku na webu www. primauca. c Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e). U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a. Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Při určování čísla u přídavných jmen je pro nás opět rozhodující tvar souvisejícího podstatného jména a koncovka jména přídavného (červený svetr × červené svetry). Pád. Český jazyk rozlišuje 7 pádů. Pády nám pomáhají vyjadřovat vztahy jmen k dalším slovním druhům ve větě

Vzory skloňování podstatných jmen - Epřehledy

Učírna - Pád podstatných jmen

PODSTATNÁ JMÉNA. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách podstatných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách. Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení: Rody a pády. V úvodní nabídce žák zvolí, zda chce procvičovat rody nebo pády. Oba druhy cvičení se řeší stejným způsobem Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz; Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičen Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra

Pády - Pravopis český

Vzory podstatných jmen - rod ženský - kolíčkové karty

Ve větě vyjadřují pádové koncovky podstatných jmen v kombinaci s předložkami a slovosledem vztahy mezi větnými členy. Koncovky označují kromě pádu zároveň i číslo - jednotné a množné. Čeština je tzv. flektivní jazyk, znamená to, že má velké množství pádů - sedm. Naproti tomu angličtina má jen dva. pády - procvičování (věty) Hledej slova - rod mužský, ženský, střední. Určování rodů -obrázky. Určování rodů - slova 1. Určování rodů - test (kaminet) Určování - číslo jednotné, množné . Urči - číslo jednotné, množné . Pád podst. jmen - slova. Pád, číslo, rod - určování podst. jmen. Rody podstatných.

Mluvnické pády, pády podstatných jmen, české pády a pádové

Český jazyk - pracovní list 5 Milé děti, minule jsme se znovu zabývali společně pády a také jsme si připomněli ostatní kategorie podstatných jmen - číslo a rod (vzor jsme se zatím neučili). Dnes v tom budeme pokračovat a nejvíc test Skloňování podstatných jmen . Autor: Robin Balon (anonym)... vloženo 16.11.2005. Test vyzkoušen 58094 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). hranolky. hranolkami. hranolkama. Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). smrtěmi. smrtmi. smrťmi 29. - 1. 10. 2020. diktát, opakujeme pády, jmenujeme pády, určujeme pády podstatných jmen ve vět Úvod » Český jazyk » Procvičování učiva » Domečky - vzory podstatných jmen. Domečky - vzory podstatných jmen . skladem . Skladem: 4 ks: Číslo produktu: 21540: Počet kartiček: 131: Počet listů: 3: Cena bez DPH: 158 Kč : Cena s DPH (10 %): 174 K

Pády a skloňování - Český jazyk úvodní stránk

 1. Pády podstatných jmen 1. Čeština ø 84.1% / 1496 × vyzkoušeno; Skloňování podstatných jmen Čeština ø 41% / 58094 × vyzkoušeno; Doplň i|y 5/5 Čeština ø 79.2% / 1990 × vyzkoušeno; Shoda přísudku s podmětem 2 Čeština ø 91.7% / 7652 × vyzkoušeno; Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134536 × vyzkoušen
 2. ka (o) kniz
 3. Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce nebo dvojici žáků s řešením žák (žáci) určí pády u podstatných jmen v Tabulce A a číslice napíší do Tabulky B (1.úkol) při doplnění zbývajících číslic žák (žáci) dodržují podmínky řešení SUDOKU žák (žáci.
 4. Řetízky - pády podstatných jmen základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období Statistik
 5. Urči pády podstatných jmen (5 cvičení po 12 slovech) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení Určujeme rod, číslo, pád (10 slovních spojení) Zpě
 6. Pády podstatných jmen 2. Vyvozování nového učiva, procvičování. 636 stažení Základní 1. stupeň. SMART Notebook/SMART Notebook 11: 229 kB: Český jazyk

Umístění: Encyklopedie Česko » Český jazyk » České skloňování a mluvnické pády České skloňování a mluvnické pády České skloňování je změna slov (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) pomocí jejich koncovek dle čísla (jednotné, množné) a mluvnického pádu Tvary podstatných jmen podle vzorů podle učebnice Fraus - Český jazyk str.20 cv.3 ID: 1296284 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6.třída Age: 10-15 Main content: Podstatná jména vzory Other contents: Add to my workbooks (1) Embed in my website or blo 3. třída‎ > ‎ČeskÝ jazyk‎ > ‎mluvnickÉ kategorie‎ > ‎ pád podstatných jmen Všechny tyto pomůcky zakoupíte nyní levněji na www.lesynapadu.cz Pády Rod mužský životný a neživotný Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Všechny 4 snímky vlož jako JPG do ŠVP v pondělí 9. 11. OBČANSKÁ VÝCHOVA - PRANOSTIKY Vypracuj v PS OV 6 s. 4 - 5/ cv. 1 a 2. Pomoc hledej třeba i na internetu Vlož v pondělí 9. 11. 10. 11. ÚTERÝ ČJ - MLUVNICE: TEAMS v 10.1 PÁDY PODSTATNÝCH JMEN . Jméno: 1. Přečti pozorně text. Podstatná jména napiš ke správnému pádu. Milá babičko, posílám Ti moc pozdravů od moře. Tatínek s maminkou se opalují na pláži a já s Honzíkem stavíme nádherné hrady z písku. Každé ráno sbíráme na pláži mušle a škeble, které chceme přivézt Tobě.

Podstatná jmén

Český jazyk - Podstatná jména Zuzana Hladíkov hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému praktickému užití podstatných jmen během studia. Sdílet 0. kategori Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte. Pomůcka Pádicí hadi umožňuje sestavit 6 různých hadů, každý z nich obsahuje 9 slov na deseti kartičkách k určení pádů podstatných jmen. Děti pokládají na stůl jednotlivé kartičky tak, aby tvary slov odpovídaly označeným pádům. Správným postupem složí tělo hada, k němuž v závěru přiloží hlavu a ocas Pády - Školákov; Pády - přiřazování - Školákov; Rod podstatných jmen - Ryšavá; Rod (+ životnost u mužského rodu) - Školákov; Najdi podstatné jméno - Pravopisně; Test - kategorie podstatných jmen - Pravopisně; Test - kategorie podstatných jmen 1 - Pravopisně; Přídavná jména: Najdi přídavné. VZORY PODSTATNÝCH JMEN. ZPĚTHLAVNÍ ČESKÝ JAZYK. https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodstredni_rodcislopadvzor1.htm. https://rysava.websnadno.cz.

U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor. 1-2-3 : slunečné počas se švihadl. na. UČENÍ ONLINE - kontrolní diktáty. https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/kontrolni-diktaty.htm použití: individuální práce, práce ve skupině, pády podstatných jmen a pádové otázky OBSAH MATERIÁLU: Materiál obsahuje 12 čtvercových kartiček. POPIS AKTIVITY: Úkolem žáků je doplnit ke slovnímu spojení jeho pád. Děti pracují individuálně nebo ve skupinách Rod podstatných jmen. Urči rod podstatných jmen. Pak stiskni KONTROLA. Rod podstatného jmána určíme, když si řekneme jeho tvar tak, aby označoval jeden kus Český jazyk dělí slova do slovních druh Znáte jaké máme pády u podstatných jmen a jak se určují? Procvičit znalosti si můžete v tomto dokumentu. 4 kredity Určování rodu a vzoru u podstatných jmen . Tento dokument vysvětluje jaké jsou rody a vzory u podstatných jmen a jak je správně určit a používat..

ČeskÝ jazyk - gramatika a doplŇovÁnÍ - vyjmenovanÁ slova - ČernÝ petr - spodoba - vzory podstatnÝch jmen; ČeskÝ jazyk - ČtenÍ - nÁcvik a plynulost - slabiky - pÍsmena - slova - velkÁ pÍsmena - ČtenÍ s porozumĚnÍm - globÁlnÍ ČtenÍ; ČeskÝ jazyk - psanÍ - grafomotorickÉ prvky - pÍsmena - slova - tvŮrČÍ psanÍ. Český jazyk - vzory podstatných jmen. Líbí se vám album. od tumovadana? Prohlížet podobná alba. Nahoru. Komentáře Přidat. Přihlásit a komentovat Přihlásit se Zavřít Přestat sledovat. Opravdu si přejete odebrat vašeho oblíbence

Slovní druhy .cz » Pády

Pády podstatných jmen - Skolakov

Český jazyk 7; Více. Menu. Český jazyk 6. Sem vložte podnadpis. 27. 11. 2020. Jazyková výchova. urči mluvnické významy podstatných jmen (napiš do školního sešitu) bez cvičitele. na nebi. s dětmi. c) opiš si do školního sešitu.

Český jazyk - Podstatná jména - Pády - YouTub

Vzory podstatných jmen - rod mužský - kolíčkové kartyPřídavná jména - vzory - kolíčkové kartyPočet nejlepších obrázků na téma ČESKÝ JAZYK na Pinterestuwww
 • Orientální kuchyně.
 • T mobile 5g pokrytí.
 • Modern family episodes.
 • Dělení kultury.
 • Délka kruhového oblouku.
 • Ladění usb android 8.
 • Vdrl test.
 • Color palette from image url.
 • Mast na pooperační jizvy.
 • Hbo 3 program.
 • Etnické konflikty.
 • Favi tapety.
 • Skleroza alzheimer.
 • Jak nakreslit plameňáka.
 • Hněv titánů obsazení.
 • Silver dynamic 574 402 075 cena.
 • Nerezové petlice.
 • Taeniopygia guttata.
 • Star wars imperial march youtube.
 • Filipíny manila.
 • Cementová výplň zubu.
 • 10 příznaků zamilovanosti.
 • Interaktivní hračky dřevěné.
 • Gumový silič.
 • Koss porta pro green.
 • Filtr do akvária.
 • Děti narozené v neděli.
 • Barum bravuris 5hm.
 • 30 případů majora zemana youtube.
 • Lásko voníš deštěm text.
 • Japonsko kjoto.
 • Jak se cítí člověk s rakovinou.
 • Aktuální mladá fronta dnes.
 • Aspirace plodové vody.
 • Zablokovaná bránice.
 • Moře a akné.
 • Které z níže uvedených tvrzení o zoh v sarajevu 1984 je pravdivé.
 • Yves saint laurent bag.
 • Jan vermeer obrazy.
 • Modelky.
 • Tizian peníz daně.