Home

Politické procesy 50. let

Politické procesy 50. let Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy. Jejich iniciátoři a výrobci je konstruovali tak, aby doma působily otřesně, aby šokovaly. Jejich politická působivost měla překročit hranice státu a měla mít mezinárodní ohlas. Tomu odpovídalo jak politické zaměření, výběr. Politické procesy v ČSR v 50. letech Začátkem 50. let bylo vybudováno 422 pracovních táborů a věznic. V těchto zařízeních bylo v dubnu 1950 uvězněno jen v českých zemích 6 788 osob z politických důvodů. V květnu téhož roku to bylo již 11 026 osob 1 komentář u textu s názvem Politické procesy 50. let v ČSR Po nástupu komunistického režimu v Československu přišla doba utužování komunistické moci. Ta byla bohužel utužována mimo jiné i násilnou cestou - pomocí vykonstruovaných politických procesů, čistek v komunistické straně atd Ostrava od osvobození do počátku 50. let 20. století (1945-1952) (16.12.2014) Nastolení komunistického režimu a první politické procesy v ČSR na přelomu 40. a 50. let (1.11.2014) Politické procesy s významnými funkcionáři strany a ústup od teroru po smrti Stalina a Gottwalda (1.11.2014

50. léta: Politické procesy: charakteristické znaky procesů. Jedním z nejznámějších symbolů padesátých let jsou politické procesy. Nesly řadu charakteristických znaků: byly formálně vedené podle práva, ale založené na velmi obecné formulaci trestných činů. Ty byly pak prokazovány výpověďmi obžalovaných a nikoliv. V příloze článku si můžete stáhnout materiály, které obdrželi učitelé na vzdělávacím semináři Politické procesy 50. let. Seminář byl uspořádán v rámci projektu Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evroého sociálního fondu Politický vězeň 50. let v ČSR, Političtí vězni 60. let v ČSSR, Protikomunistický odbojář, Skauti Osvobozování Československa , První obnova Junáka , Politické procesy v Československu v éře stalinismu , Komunistický převrat v ČSR , Počátek kolektivizace zemědělství a 1 další výroč Politické procesy z 50. let Proces s takzvanými vesnickými boháči, neboli kulaky. 13. prosinec 2018 . Ranní Radiožurnál . Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Play / pause. 0:00 / 0:00. volume. Reportáž o procesu s takzvanými vesnickými boháči. 50. léta v Československu. Začátek 50. let byl v Československu ve znamení utužování komunistického režimu.Při vyšetřování tzv. Číhošťského zázraku byl 25. února 1950 ubit farář Josef Toufar.V noci 13. dubna 1950 byla zahájena Akce K proti mužským řeholním řádům, na kterou navazovala 27. září Akce Ř proti ženským řeholním řádům

Politické procesy 50

Politické procesy 50. let jsou nedílnou součástí naší novodobé historie. V současné době zaujímají velkou pozornost veřejnosti, neboť nastal rok, kdy si připomínáme 20. výročí osvobození od totality. Toto téma nabývá na zajímavosti především díky různým názorům, které se v dnešní době objevují Politické procesy 50. let za sebou zanechaly více než 200 popravených a přes 200 000 uvězněných osob. Tito lidé byli kromě klasických věznic internováni v nově budovaných lágrech (často v oblastech, kde se těžil uran), které se v mnohém až příliš podobaly nacistickým koncentrákům či sovětskému gulagu

Politické procesy z 50. let. 14. prosinec 2018 . Ranní Radiožurnál . Jeden z dílů se bude věnovat také procesu s padělateli potravinových lístků. Jednou z obžalovaných byla Marie Volfov á | foto: Rostislav. Historie. Vykonstruované politické soudní procesy probíhaly již od počátku vlády KSČ po puči z únoru 1948.Nejvíce poprav bylo provedeno za vlády Klementa Gottwalda.K vynášení rozsudků prokurátoři využívali prvorepublikového zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky, a také nově sepsaných číslo 231/48 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky a trestní zákon. Politické procesy 50. let. Více » Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem. Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy Práce popisuje málo známé politické procesy, které proběhly v Československu během 50. let. Popis nakladatele Fenomén politických procesů konce 40. a počátku 50. let v Československu představuje téma, které si tradičně spojujeme s etablováním a upevňováním komunistického režimu u nás Politické procesy v 50. letech 20. století v Československu Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

Proces s generálem Heliodorem Píkou - politické procesy 50. let v Československu. Bakalářská práce se zabývá procesy s Helidorem Píkou z let 1948 a 1968. Generál byl obviněn ze zneužití moci a z velezrady behěm své činnosti za druhé světové války, kdy působil jako náčelník Československé vojenské mise v SSSR.. Politické procesy 50. let. Každý rok si 27. června připomínáme Den památky obětí komunistického režimu.Tématu politických procesů se věnuje mnoho AV lekcí na našem portálu, zde vám přinášíme tipy na několik z nich včetně doporučených aktivit či materiálů k prohloubení pochopení tématu Název práce: Politické procesy 50. let - Kauza Jaroslav Čermák Jméno a příjmení autora: Zlata Novotná Osobní číslo P04000462 Byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorský Politické procesy a antisemitismus Charakteristika Na příkladu karikatur z 50. let poukážeme na antisemitské prvky, které provázely procesy s některými vysoce postavenými komunisty v období stalinismu

Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat, vystrašit odpůrce komunistického režimu. Tendencí k ostrakizaci jednotlivých osob a skupin z politických či národnostních důvodů se vyznačovalo již období v letech 1945-1948, po komunistickém puči v únoru. Politické procesy 50. let. Nové číslo KT je tentokrát obaleno přílohou 750 let kostela sv. Mořice v Kroměříži. Na čtyřstraně se představuje mimo jiné kolegiátní kostel sv. Mořice se svým programem či historií, nemocnice sester vincentek, církevní mateřská i zakladní škola a arcibiskué gymnázium Název práce: Politické procesy 50. let - Kauza František Šedivý Jméno a p íjmení autora: Lucie Kuříková Osobní þíslo: P06100167 Byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na mou diplomovou práci se pln vztahuje zákon þ. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a Pamětní místa na politické procesy komemorují v největší míře jednotlivé případy z 50. let. V této kategorii jsou zařazena pamětní místa připomínající ty, které chápeme především jako nevinné oběti primárně vykonstruovaných procesů, tj. osoby, které upadly z různých důvodů do soukolí politických procesů, aniž by se na protistátní činnosti. Politické procesy 50. let 20. století Stalin měl s vykonstruovanými politickými procesy zkušenost od 30. let, kdy mu pomohly zlikvidovat všechny, kteří mu bránili v absolutní samovládě. A po roce 1945 se rozhodl uplatnit tyto zkušenosti jak znovu v Sovětském svazu, tak také v čerstvě ovládnutých zemích východní a.

Politické procesy byly namířené proti všem složkám společnosti a nevyhnuly se ani vedoucím představitelům komunistické strany. Státní bezpečnost se od roku 1950 soustředila na hledání nepřítele ve vlastních řadách. Hlavním obviněným byl nakonec vybrán generální tajemník komunistické strany Rudolf Slánský 00:01:05 Určitě politické procesy existovaly před únorem 1948 00:01:09 a existovaly i po období 50. let, 00:01:13 ale to, co se považuje za politické procesy, 00:01:17 je spojeno především s obdobím po únoru 1948, 00:01:21 lépe řečeno od začátku roku 1949 do poloviny 50. let, 00:01:26 kdy politické procesy měly některé. podtext: normalizační procesy, vyřizování osobních účtů, politické procesy 50. let Vladimír Neff. syn Ondřej Neff Sprnovští páni. 1959 román ze 13. a 14. století je možné, aby synové trpěli za chyby svých otců a aby byli lepší šlechtíc, který týrá své okol Politické procesy v 50. letech 20. století na Novojičínsku Monika PLÁTKOVÁ ; Politické procesy v ČSSR v období normalizace 1969-1989 Jiří BERKOVEC ; Politické procesy 50. let: Ženy odsouzené Krajským soudem v Ústí nad Labem v letech 1953-1954 Simona Sárköziová ; Všechny prác Násilnou kolektivizaci vesnice v 50. letech provázely politické procesy. Komunistický režim posílal před soud velké statkáře, kteří většinou odmítali vstup do jednotných zemědělských družstev. Měli být výstrahou pro ostatní rolníky, kteří by se tehdejšímu režimu chtěli nějakým způsobem vzepřít

Politické procesy v ČSR v 50

Politické procesy v 50. letech Čtvrtek 27. 6. 2019 na ČT2. Nastavit připomenutí. Politické procesy v padesátých letech byly velmi smutnou záležitostí. Jak píší novodobí historici po otevření československých a sovětských archivů vyšla najevo celá zvrácenost stoupenců komunismu. Ve skutečnosti by se měly otevřít jiné archivy, aby vyšla najevo pravda o těchto událostech V úvahu však musíme brát možnou subjektivitu a zároveň je nezbytné počítat s fenoménem času, který ovlivňuje paměť narátorů a může docházet k jistým nepřesnostem a jiným úhlům pohledu na danou událost. 2 2. POLITICKÉ PROCESY 50. LET 20 od 1949 do poloviny 50. let přísné tresty, zinscenováné procesy vice než 250 poprav z toho 80% z politcké důvody politické procesy 50 . let ČSSR v protižidovském-sionistickém kontextu ÚVOD zdroje

50. léta - zánik soukromého vlastnictví; 50. léta vykonstruované politické procesy (v říjnu 1949 přijeli soudruzi ze SSSR, věděli, jak se to dělá a pak to začalo), o vině nerozhodoval soud, ale strana (= nezákonné) případ Babice - měl nahnat hrůzu všem, kteří nechtěli vstoupit do JZ KAPLAN, Karel: Politické procesy 50. let v Českosloven - sku. In: PERNES, Jiří - FOITZIK, Jan (eds.): Politické procesy v Československu po roce 1945 a případ Slánský. ÚSD AV ČR - Nakladatelství Prius, Brno 2005, s. 107-114; KAPLAN, Karel - PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu. 9. Jan Liška. V seriálu Politické procesy 50. let na jihu Čech vás seznámíme s osudem rodiny Liškovy z obce Stříbřec. Za to, že neudali kamaráda svého syna, museli do vězení a jejich nezletilá dcera do dětského domova. Premiéra 21. 4. 2011. 10. Manželé Hlachovi Politické procesy 50. let 20. století v Československu - Ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci v letech 1956 Political processes in the 50s of the 20th century in Czechoslovakia - Women condemned by the regional court in Liberec in 195 2 Komunistický reţim a politické procesy vČeskoslovensku, s. 40 3 Zákon č. 50/1923 Sb., na ochranurepubliky, nebyl sice vytvořen za účelem třídního boje, coţ vyplývá i z období, ve kterém byl přijat, ale jeho výkladem a přístupem státních orgánů k němu, byl určitým způsobem znásilněn

Moderní-Dějiny.cz Politické procesy 50. let v Československ

Další video z cyklu SametOVA. David Ondříček říká k novému filmu o Emilu Zátopkovi: Vašek Neužil běhá učebnicově nádherně - Duration: 22:58. Český rozhlas Radiožurnál 15,011. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye

Politické procesy 50. let a Případ Slánský / Autor: Bílek, Jiří, 1948- Vydáno: (2003) Politické procesy v Československu po roce 1945 a případ Slánský : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze / Vydáno: (2005) Konec zrádcův. / Autor. Po filmové projekci následovala shrnující historická přednáška Politické procesy 50.let v Československu PhDr. Jiřího Pernese, Ph.D., pracovníka Ústavu soudobých dějin AV ČR. Jiří Pernes v ní rekapituloval únorové události roku 1948, poúnorové zakladatelské období režimu, iluze československých komunistů o. Politické procesy 50. léta u nás. 1953 - + sovětský vůdce J.V. Stalin ( vlna nadějí a napjatého očekávání, hovořilo se o mírovém soužití mezi socialismem a kapitalismem - příměří v Korej

Moderní-Dějiny

Politické procesy 50. let 20. století • Stalin měl s vykonstruovanými politickými procesy zkušenost od 30. let, kdy mu pomohly zlikvidovat všechny, kteří mu bránili v absolutní samovládě. A po roce 1945 se rozhodl uplatnit tyto zkušenosti jak znovu v Sovětském svazu, tak také v čerstvě ovládnutých zemích.. Politické. Politické procesy 50. let (Dějepis) Doporučený ročník: 9 Předmět: dějepis Cíl aktivity: popsat obrázek dle předem daných informací, skládání puzzle Cílový jazyk: práce s textem, popis obrázku Časový nárok: 20 minut Pomůcky: lepidlo, nůžky a obálky nebo sáčky, obrázek a text, zvětšený obrázek na tabuli Takhle položit otázku může jen naprostý diletant. Jednak je potřeba rozlišit desetiletky, v nichž vládla strana a vláda. Nenajdete nikoho, kdo by neodsoudil politické procesy 50. let. Proti tomu 60. léta min zákon č. 50 z roku 1923, od októbra 1948 zákon č. 231 a od augusta 1950 trestný zákon č. 86. Politické procesy mali svoj vlastný mechanizmus výroby, ktorý tvorilo niekoľko článkov. Najdôležitejším boli vedúce orgány komunistickej strany. Pôsobili hlavne v začiatočne v 50. letech - tvrdé podmínky vazby, výslechů, vězněna 5 let, sov. poradcům se zdála být malou rybou na proces osobně dohlížel Václav Kopecký, min. kultury a hl. ideolog KSČ - pomsta za to, že odmítla jeho nabídku k sňatk

50. léta - Politické procesy: TOTALIT

Politické procesy s některými cizinci probíhaly již na konci 40. let. Některé sledovala zpravodajská část Státní bezpečnosti od roku 1945. Šlo například o Brity a Američany. Po roce 1948 to dostalo ještě sofistikovanější styl Prezentace nastiňuje tragiku politických procesů 50. let, zaměřuje se na proces s H. Píkou, M. Horákovou a R. Slánským, upozorňuje na praktiky StB a také na inscenaci procesů jako divadelních představení. Studenti pracují s novinami, dokumenty.. K některým aspektům politických procesů v Československu na počátku 50. let PD_04_2012.indb 3 12/19/12 9:33 AM. 4 2012/04 paměť a dějiny studie a články mocenského a bezpečnostního apará - konstruované politické procesy smě - řovaly znovu do řad armády (případ Žukov) a již tradičně do Leningrad Byl jedním z těch, kteří vyzývali k tzv. demokratizaci společnosti a taky kritizovali politické procesy 50. let. Ilustrací jeho postojů je například Werichův zahajovací proslov z vernisáže výstavy Millenium Judaicum Bohemicum, který se dochoval v rozhlasovém archivu. Jan Werich v něm upozorňuje, že za krutost. Politické procesy 50. let v Československu: Autor(ka) práce: Junková, Nikola: Typ práce: Bakalářská práce: Vedoucí práce: Spirit, Michal: Oponenti práce: Soušková, Milena: Jazyk práce: Česky: Abstrakt: Práce pojednává o politických procesech 50. let v Československu. Zabývá se primárně obdobím, jež bylo z hlediska.

politické procesy. Jedná se o fázi s nejv ětší krutostí trest ů, fyzickým násilím p ři výsleších, politickými provokacemi. Druhé období bylo ve znamení rehabilita čních proces ů, které za čaly už v roce 1963. Propoušt ěny byly ob ěti perzekuce 50. let, které ovšem p řežily dosavadní pobyt Lit.: Skalický, Jaroslav - Turek, Miloslav - Hladíková, Kristýna: Politické procesy z 50. let. In web ČRo 1 Radiožurnál, 10. prosinec 2018 (článek + nahrávky k poslechu). - Cit.: Český rozhlas převedl do digitální podoby zvukové záznamy z dalších politických procesů, které proběhly v 50. letech Projekt Poslední adresa, který připomíná oběti komunistického režimu, musel kvůli omezením proti šíření koronaviru pozastavit svou činnost. Jakmile to bude opět možné, uctí na pražském Žižkově památku senátora a novináře Vojtěcha Dundra odsouzeného ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou

Moderní-Dějiny.cz Politické procesy 50. let - materiály ..

Politický vězeň 50

50. rokoch minulého storočia z pohľadu právnej úpravy a skutočného diania v danej dobe, vrátane spoločenských príčin a následných hodnotení týchto procesov. II. SPOLOČENSKÁ A GEOPOLITICKÁ SITUÁCIA Politické procesy spadali do obdobia začiatku studenej vojny a nanovo sa vytvárajúceho rozdelenia sveta Politické soudní procesy - Československo. Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto. Karel Vaš vynesl desítky trestů smrti. Jednou z etap komunistického režimu na našem území byly kromě přihlouplých projevů Klementa Gottwalda a Miloše Jakeše také vykonstruované politické procesy, především v období 50. a 60. let. Jednou z tváří těchto zločinů a zrůdností byl i Karel Vaš, soudce a prokurátor, agent NKVD, důstojník zpravodajské služby OBZ a. 100 let české egyptologie; Speciály; Očima čtenářů; Čtvrtek 26. listopadu 2020 Artur; Diskuse k článku Není případ Janoušek stejný jako politické procesy? ptá se Bém.

Proces s takzvanými vesnickými boháči, neboli kulaky

Politické procesy z 50

 1. Seznam osob popravených z politických důvodů v
 2. Proces Slánský - Národní archi
 3. Kniha: Oběti komunistické spravedlnosti Knihy
 4. Proces s generálem Heliodorem Píkou - politické procesy 50
 5. Politické procesy a antisemitismus - Antiseminismus 1945
 6. Politické procesy v Československu v éře stalinismu

Politické Procesy - Pamětní místa na komunistický reži

 1. PolitičtíVězni.cz - Hledání nepřítele - politické procesy ..
 2. Historie.cs: Politické procesy v 50. letech — iVysílání ..
 3. Česká próza 50. a 60.let 20. století - přednáška ..
 4. Špatná úroda jako protistátní činnost? Soudce Rudý poslal
 5. Historie.cs: Politické procesy v 50. letech — Česká televiz
 6. Politické procesy padesátých let - Zvědave

Střelečková, Tereza: politické procesy 50

 1. politické procesy 50
 2. ČSR v letech 1945 - 1968 - Dějepisně
 3. 50. léta byla tragická i pro hokej- mistři světa skončili ..
 4. 50. Let V Politické Procesy Československ
 5. Historie cs - Politické procesy 50
 6. Popis: Politické procesy 50
Moderní-Dějiny

Gymnázium Olgy Havlové Politické procesy 50

Moderní-DějinyPolitické procesy v Československu po roce 1945 a „PřípadPolitické procesy a političtí vězni – My jsme to nevzdaliPPT - Politické procesy v Československu 50Těla nevydávat — Česká televizeModerní-DějinyPamětní místa na komunistický režim
 • Better now youtube post malone.
 • Pečovatelská parkovací karta praha 2.
 • Aspirace plodové vody.
 • Zapáchající moč v těhotenství.
 • Fotolab brno ceník.
 • Lucie křížková instagram.
 • Orientace tenisového kurtu.
 • Bazar dílenský stůl.
 • Jak hledat zaměstnance na facebooku.
 • Hepatomegalie u dětí.
 • Jak nastavit oprávnění aplikacím v androidu.
 • Aliexpress coupon 2$.
 • Internet explorer cookies.
 • Dětské tričko boston bruins.
 • Četné bakterie v moči.
 • Comfort 10 tehotensky test.
 • Jysk bily nabytek.
 • Opačná matice.
 • Xml validator.
 • Moderni barvy vlasu.
 • Řezačka na dlažbu brno.
 • Niněra cena.
 • Vzp pojištění.
 • Soutěže zuš 2019 eos.
 • Vanilkovy krem bez masla.
 • Spasm překlad.
 • Montované bytové domy.
 • Šalvěj lékařská sběr.
 • How to make print screen on macbook pro.
 • Voš klatovy.
 • Voš klatovy.
 • Slepice plymutka žlutá.
 • Jan van eyck gent altar.
 • Steam community symbols name.
 • Bigsby samsung.
 • Močovod.
 • Oslí uši význam.
 • Gswin32 download.
 • Granulózové nádory.
 • X5 20d.
 • Svatební fotoalbum.