Home

Postradiační syndrom

Idiopathic Postprandial Syndrome: Signs, Symptoms, and Mor

If this sounds familiar, you might have idiopathic postprandial syndrome (IPS). (If a condition is idiopathic, its cause is unknown. If a condition is postprandial, it occurs after a meal.).. The term idiopathic postprandial syndrome, which literally means a syndrome that occurs after eating (postprandial) and is of unknown cause (idiopathic), was coined in an attempt to reserve the term hypoglycemia for those conditions in which low glucose levels could be demonstrated postradiační syndrom [-dy-], akutní nemoc z ozáření - vzniká při ozáření celého těla, popř. jeho části velkými dávkami ionizujícího záření. V.t. nemoc z ozáření Postprandial syndr.: It describe a group of patients with symptoms suggestive of increased sympathetic activity (anxiety, weakness, tremor, perspiration, or palpitations) occurring after meals. The cause might be having too much Insulin release in reaction to a particular food eaten

Postprandial Adrenergic Syndrome: Post Meal Anxiety Patients often tell me they feel hopeless, crazy and just down right scared. They have made multiple trips to the doctors feeling as though they have developed food allergies yet testing reveals nothing. Leaving those visits fuels frustration and has one questioning their own mental health Unexpected, urgent, sometimes painful bowel movements after eating are common complaints among adults. Without a clear etiology, if pain is present and resolves with the movements, this is usually labeled irritable bowel syndrome-diarrhea based solely on symptoms

When I was first diagnosed with Idiopathic Postprandial Syndrome, only after hours of researching my symptoms and suggesting Idiopathic Postprandial Syndrome to the doctors, I had been struggling with all kinds of symptoms for weeks! It was scary and miserable to say the least! I knew there was a connection with what I was eating and my symptoms Mohou se vyskytnout též celkové příznaky, jako je zvýšená únava až letargie, někdy označované jako postradiační syndrom. Pozdní účinky záření se objevují po několika měsících až po několika létech a zpravidla jsou nevratné. Na kůži se mohou objevit pigmentace, rozšířené cévy, trvalá ztráta ochlupení.

Late dumping syndrome: Symptoms occur when large amounts of glucose (sugar) from foods and beverages move quickly into the small intestine. The arrival of sugar causes your blood glucose (blood sugar) level to rise faster than normal. In response, your pancreas releases the hormone insulin. Insulin causes your blood glucose level to fall too fast FD is subdivided into postprandial distress syndrome (PDS), with meal-related symptoms such as postprandial fullness and early satiation, and epigastric pain syndrome (EPS), with meal-unrelated symptoms such as epigastric pain or burning. We used a literature search for a narrative review on the current state of knowledge regarding PDS Syndrom v medicíně je soubor příznaků (), který charakterizuje určitou nemoc nebo poruchu. Pojem pochází z řeckého slova σύνδρομον, které znamená souběh. Pojmy syndrom, nemoc a porucha mohou být v určitých případech navzájem zaměnitelné, zejména v případech geneticky podmíněných onemocnění, jako je Downův syndrom, Wolfův-Hirschhornův syndrom, nebo.

Idiopathic postprandial syndrome - Wikipedi

Reactive hypoglycemia, postprandial hypoglycemia, or sugar crash is a term describing recurrent episodes of symptomatic hypoglycemia occurring within four hours after a high carbohydrate meal in people with and without diabetes. The term is not necessarily a diagnosis since it requires an evaluation to determine the cause of the hypoglycemia Postradiačný syndróm Organizmus reaguje na žiarenie celkovými a miestnymi reakciami. Akútne reakcie sa vyskytujú počas liečby žiarením alebo tesne po jej ukončení, kým neskoré s časovým odstupom viac ako šesť mesiacov, niekedy až desať prípadne, viac rokov. Celkové reakcie sa označujú názvom postradiačný syndróm alebo choroba zo žiarenia, ktorá sa nesmie.

Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Malabsorpční syndrom může být způsoben řadou různých onemocnění a je provázen širokým spektrem klinických projevů, symptomů i biochemických nálezů Der Begriff postprandiale Hypoglykämie (lateinisch post ‚nach' und lat. prandium ‚Mahlzeit' und griechisch ὑπό hypo ‚unter' und griech. γλυκύς glykys ‚süß' und griech. αἷμα haima ‚Blut') (früher auch als reaktive oder funktionelle Hypoglykämie bezeichnet) beschreibt ein starkes Absinken des Blutzuckerspiegels wenige Stunden nach Verzehr einer Mahlzeit, die sich überwiegend aus kurzkettigen Kohlenhydraten zusammensetzt Reactive hypoglycemia (postprandial hypoglycemia) refers to low blood sugar that occurs after a meal — usually within four hours after eating. This is different from low blood sugar (hypoglycemia) that occurs while fasting. Signs and symptoms of hypoglycemia may include {{configCtrl2.info.metaDescription}

postradiační syndrom Vševěd

 1. istické, nestochastické účinky, tzn. poškození tkání vysokou radiační dávkou (*dle.
 2. Reactive hypoglycemia usually happens within 4 hours after eating. Although it mainly affects people with diabetes, it can also impact people without it
 3. Nemoc z ozáření (akutní radiační syndrom, otrava radiací, acute radiation syndrome, ARS, radiation poisoning, radiation sickness, radiation toxicity) je pojem používající se pro poškození tkání, které byly vystaveny nadměrnému působení ionizujícího záření. Můžeme takto označit jak akutní, tak i chronické problémy
 4. g and my.
 5. Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) is a disorder in which most of your blood stays in your lower body when you stand up, and in response, your heart rate jumps. Your blood usually..

what is postprandial syndrome? Answers from Doctors

 1. Posttraumatická stresová porucha (PTSP synonymně posttraumatický stresový syndom, postraumatický šok anglicky posttraumatic stress disorder zkratka PTSD, též Post-Vietnam syndrome) je stav, kdy je pozměněna resp. narušena přirozená reakce člověka na nebezpečí, čili pocit strachu a příprava těla na obranu
 2. ation rate for all the cardinal symptoms in patients with postprandial distress syndrome (PDS), according to a study published online.
 3. Postprandial hypotension is a condition in which a person's blood pressure drops after they eat. (Postprandial means after a meal.) For people who have postprandial hypotension, the simple act of standing up after a meal can produce a particularly dramatic drop in blood pressure, leading to significant symptoms
 4. Postkomoční syndrom může být diagnostikován na základě příznaků pacienta, které začaly po úrazu hlavy, který měl charakter otřesu mozku. Není objektivní vyšetření, které by diagnózu mohlo potvrdit, což dává jistou půdu lidem, kteří své obtíže po úrazu pouze předstírají nebo neúměrně zvyšují
 5. Viz: postradiační syndrom Viz: otrava radiací Viz též: ionizující zářen í. syndromy. nemoc z ozáření. syndrom budov. Turnerův syndrom. Aspergerův syndrom. neprospívání (syndrom) tetanie. GAP syndrom. Edwardsův syndrom.
 6. Adrengenic postprandial syndrome. The glycaemic is normal, and the symptoms are caused through autonomic counterregulation. Often this syndrome is associated with emotional distress and anxiety of the patient. Just when I thought things couldn't get more complicated. The lesson for me, is, the more you look, the more you find

Postprandial adrenergic syndrome (PPAS) is a culmination of symptoms, usually anxiety-like, that comes on after a meal. The most mysterious part, unlike allergies is that, there are no specific foods that seem to matter. It is not a food allergy nor sensitivity, though you will still want to test for these as it could be a major contributing. Acupuncture Beneficial for Postprandial Distress Syndrome. MONDAY, May 11, 2020 -- Acupuncture results in an increased response rate and elimination rate for all the cardinal symptoms in patients with postprandial distress syndrome (PDS), according to a study published online May 12 in the Annals of Internal Medicine Postprandial syndrome — In the remote past, patients with symptoms suggestive of increased sympathetic activity (anxiety, weakness, tremor, perspiration, or palpitations) occurring after meals were considered to have functional hyperinsulinism or functional hypoglycemia, as a reaction to the ingestion of food What is postprandial syndrome? Dr. Alvin Mathew answered. 17 years experience in Internal Medicine. Postprandial syndr.: It describe a group of patients with symptoms suggestive of increased sympathetic activity (anxiety, weakness, tremor, perspiration, or palpitations) Read More. 6 doctors agree. 0 leporelo.info. Postradiační syndrom . viz nemoc z ozářenínemoc z ozářen

Postprandial Adrenergic Syndrome: Post Meal Anxiety

Postprandial hypotension is a prevalent condition in the elderly population and should be considered in any elderly patient with falls, syncope, dizziness, or cardiac or cerebral ischemic symptoms. Evaluation for postprandial hypotension should be included in the workup Idiopathic postprandial syndrome refers to hypoglycemic symptoms that occur without chemical evidence of hypoglycemia. Once other etiologies for hypoglycemic symptoms are excluded, it is then appropriate to identify hypoglycemic symptoms without chemical hypoglycemia as idiopathic postprandial syndrome

1 Definition. Unter Dumping-Syndrom versteht man einen Symptomenkomplex aus abdominellen Beschwerden und Störungen der Vasomotorik, der meist nach Operationen am Ösophagus und Magen auftreten kann.. 2 Epidemiologie. Dumping-Syndrome sind relativ häufig als Folge von Magenresektionen nach Billroth beobachtbar: . Billroth-I-Resektion: in ca. 15% der Fälle. We all are familiar with the increased fatigue and sleepiness that sometimes settle in after a large meal. Post-prandial means after a meal. With a meal, the body changes gears in order to digest the food. It accomplishes this by changes that take place in the nervous system. The body decreases what is called the sympathetic nervous system tone and increases the parasympathetic tone.

PPT - Nemoci dutiny ústní PowerPoint Presentation - ID:489608

Review: Management of postprandial diarrhea syndrom

Reactive Hypoglycemia and Idiopathic Postprandial Syndrome

Background: Postprandial distress syndrome (PDS) is the most common subtype of functional dyspepsia. Acupuncture is commonly used to treat PDS, but its effect is uncertain because of the poor. Postprandial hypotension is a frequent disorder, occurring in approximately 40% of nursing-home residents, and represents a major cause of morbidity and mortality. Current approaches to management.

The Postprandial Syndrome Typically, the patient is a normal-weight woman of 20-50 years whose main complaint is of vague feelings of distress occurring predominantly mid morning, about 11.00 a. m.-12.00 noon, but occasionally mid afternoon or evening and never before breakfast The present study shows postprandial decreases in LDL cholesterol in men diagnosed with metabolic syndrome. This decrease may cause underestimation of cardiovascular risk. On the other hand, in men with MetSy, postprandial decrease in LDL cholesterol was not observed after three months of hypolipidemic treatment

nežádoucí účinky radioterapie » Linkos

 1. Background. The metabolic syndrome (MetS), as well as postprandial hypertriglyceridemia, is associated with coronary heart disease. This study aimed to evaluate the postprandial lipemia after oral fat tolerance test (OFTT) in subjects with MetS and compare them to hypertensive (HTN) and healthy subjects
 2. Therefore, an ideal strategy to relieve PDS is urgently needed. In recent years, massage therapy has been increasingly accepted by PDS patients due to its lower costs, fewer unwanted side effects and safety for clinical use. In this systematic review, we aim to evaluate the effectiveness and safety of massage therapy for patients with postprandial distress syndrome. Methods: We will search the.
 3. Plain English Summary. Background and study aims Postprandial distress syndrome (PDS) is a form of indigestion that causes an unpleasant sense of fullness in the stomach after a eating a meal. PDS is related to pain and burning in the throat and stomach. Although PDS is not a life-threatening condition, people who suffer from PDS have higher rates of depression and anxiety
 4. al pain, defecatory urgency, and postprandial bowel movements. Rapid small bowel and colonic transit times have been reported in patients with diarrhea-predo
 5. ation, a randomized sham-controlled trial from China indicated
 6. Idiopathic postprandial syndrome, colloquially but incorrectly known by some as hypoglycemia, describes a collection of clinical signs and symptoms similar to medical hypoglycemia but without the demonstrably low blood glucose levels which characterise said condition

Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) postprandial syndrome. Interpretation Translatio Mar 10, 2018 - Idiopathic postprandial syndrome - Wikipedi Idiopathic postprandial syndrome: | |Idiopathic postprandial syndrome|, colloquially but incorrectly known by some as |hypogl... World Heritage Encyclopedia, the aggregation of the largest online encyclopedias available, and the most definitive collection ever assembled OBJECTIVE: Sleeping habits may greatly impact the prevalence of functional dyspepsia (FD). This study examined relationships between aspects of sleep impairment and FD. METHODS: This prospective study included university student volunteers. Following enrolment, FD was diagnosed based on the Rome IV criteria, dividing participants into an FD group or controls

The purpose of this study is to compare postprandial distress syndrome and epigastric pain syndrome in demographics psychological features, infection of Helicobacter pylori, gastric emptying and therapeutic response to lansoprazole. Condition or disease Intervention/treatmen See: radiační syndrom See: postradiační syndrom See: otrava radiací See also: ionizující zářen í. nemoci. nemoc z ozáření. See: choroby See: onemocnění See also. See: postradiační syndrom See: otrava radiací See also: ionizující zářen í. syndromy. nemoc z ozáření. syndrom vyhoření. bolestivé syndromy. periferní vestibulární syndrom. centrální vestibulární syndrom.

Dumping Syndrome: Treatment, Symptoms, Diagnosis & Cause

(postprandial Syndrome and Reactive Hypoglycemia) Hypoglycemia. What is it? Hypoglycemia is a medical term for low blood sugar (glucose). Glucose is the sugar that our bodies use for energy. In most people, a normal level of blood sugar is within a range of 70 to 99 mg/dL. Hypoglycemia can be a concern for peopl Postprandial hypoglycemia due to late dumping syndrome in patients with direct jejunal feeding may be under-reported because patients are often bedridden and do not complain. Although this condition have been reported in post-pyloric feeding due to the migration of the PEG tube, there is limited literature on the frequency of late dumping. General Discussion. The median arcuate ligament syndrome (MALS) is a cause of chronic abdominal pain affecting both children and adults alike. Chronic abdominal pain is a very common condition that can have significant negative, long-term psychosocial consequences, including increased risk for anxiety, school and work absences, poor functional capacity, and a poor quality of life Objednávejte knihu Adrenerges postprandiales Syndrom v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

IPS stands for Idiopathic postprandial syndrome (also Intrusion Prevention System and 1248 more ) What is the abbreviation for Idiopathic postprandial syndrome Hypoglycemia and the Postprandial Syndrome. F. John Service, M.D., Ph.D. Article Figures/Media This article has no abstract; the first 100 words appear below. Although low blood glucose. Idiopathic postprandial syndrome, colloquially but incorrectly known by some as hypoglycemia, describes a collection of clinical signs and symptoms similar to medical hypoglycemia but without the. Idiopathic postprandial syndrome, colloquially but incorrectly known by some as hypoglycemia, describes a collection of clinical signs and symptoms similar to medical hypoglycemia but without the demonstrably low blood glucose levels which characterise said condition.. People with this condition suffer from recurrent episodes of altered mood and cognitive efficiency, often accompanied by.

Postprandial distress syndrome: stratification and

Idiopathic postprandial syndrome Idiopathic postprandial syndrome, colloquially but incorrectly known by some as hypoglycemia, describes a collection of clinical signs and symptoms similar to medical hypoglycemia but without the demonstrably low blood glucose levels which characterise said condition. People with this condition suffer from recurrent episodes of altered mood and cognitive. (Postprandial Syndrome and Reactive Hypoglycemia) Hypoglycemia. What is it? Hypoglycemia is a medical term for low blood sugar (glucose). Glucose is the sugar that our bodies use for energy. In most people, a normal level of blood sugar is within a range of 70 to 99 mg/dL. Hypoglycemia can be a concern for peopl Pěkny den Chtěl bych vědět v jakem rozmezí by se měl pohybovat cukr u zdraveho člověka po jídle, 1 hodinu po jídle, a 2 hodiny po jidle. Děkuji Insulin autoimmune syndrome is a rare condition that causes low blood sugar (hypoglycemia).This occurs because the body begins to make a specific kind of protein called antibodies to attack insulin. Insulin is a naturally occurring hormone that is responsible for keeping blood sugar at a normal level. When blood sugar levels get too high, insulin helps to store the sugar for future use

Syndrom - Wikipedi

 1. Dumping Syndrome. Accessed 5/2/2018. International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders. Dumping Syndrome. Accessed 5/2/2018. The Endocrine Society. Endocrine and Nutritional Management After Bariatric Surgery. Accessed 5/2/2018. American Association for Clinical Chemistry. Glucose Tests. . Accessed 5/2/2018
 2. al pain in the setting of compression of the celiac trunk by the diaphragmatic crurae.. Although well-recognized as a clinical entity, there remains some controversy regarding this condition due to the relatively.
 3. Postprandial hypoglycemia can occur in patients with gastric bypass surgery in the context of the dumping syndrome, although most of the associated symptoms are likely vascular in origin. 9 Dumping can occur postoperatively in up to half of gastric bypass patients with ingestion of simple sugars. 10 Early dumping, a result of rapid emptying of.
 4. Treatment and cure for postprandial syndrome . Premium Questions. Does Vidaza help cure myelodysplastic syndromes? MD. have any information on how Vidaza helps MDS syndrome. 2nd treatment and he is feeling a little weak and nauseous . Does it get better as treatment goes on??? Any research on how it helps MDS..

Reactive hypoglycemia - Wikipedi

Mar 14, 2017 - The symptoms of idiopathic postprandial syndrome are similar to the symptoms of hypoglycemia, but they're two different conditions postprandial distress syndrome is a topic covered in the Taber's Medical Dictionary.. To view the entire topic, please sign in or purchase a subscription.. Taber's Cyclopedic Medical Dictionary Online + App from F.A. Davis and Unbound Medicine EPS, epigastric pain syndrome; PDS, postprandial distress syndrome. The PDS and the overlap group showed strikingly similar symptom patterns ( Figure 3 A and Table 4). In this subgroup, all symptoms showed a significant time effect using the repeated-measures Friedman test ( P < .0001) ( Figure 2 C and Table 3 ) Metabolic syndrome is the name for a group of risk factors that raises your risk for heart disease and other health problems, such as diabetes and stroke. Learn more about causes, risk factors, screening and prevention, signs and symptoms, diagnoses, and treatments for metabolic syndrome, and how to participate in clinical trials

Postradiačný syndróm - KARCINÓM PRSNÍK

Malabsorpční syndrom - WikiSkript

Pre-meal and postprandial lipaemia in subjects with the metabolic syndrome: effects of timing and protein quality (randomised crossover trial) - Volume 121 Issue 3 - Ann Bjørnshave, Trine Nygaard Johansen, Bashar Amer, Trine Kastrup Dalsgaard, Jens Juul Holst, Kjeld Hermanse Acupuncture for Postprandial Distress Syndrome Annals of Internal Medicine . Save Recommend Share . Facebook Twitter Print Email × You must be a member to.

Sequelae of gastrectomy from the second week after operation on. Include recurrent or anastomotic ulcer, postprandial syndromes (dumping syndrome and late postprandial hypoglycemia), disordered bowel action, and nutritional deficiencies. ICD-10-CM K91.1 is grouped within Diagnostic Related Group(s) (MS-DRG v 38.0) MONDAY, May 11, 2020 (HealthDay News) -- Acupuncture results in an increased response rate and elimination rate for all the cardinal symptoms in patients with postprandial distress syndrome (PDS), according to a study published online May 12 in the Annals of Internal Medicine.. Jing-Wen Yang, M.D., Ph.D., from the Beijing University of Chinese Medicine, and colleagues examined the efficacy of. When I was first diagnosed with Idiopathic Postprandial Syndrome, only after hours of researching my symptoms and suggesting Idiopathic Postprandial Syndrome to the doctors, I had been struggling with all sorts of symptoms for weeks! It was scary and miserable to say the least! I knew there was a connection with what I was eating and my symptoms

Postprandiale Hypoglykämie - Wikipedi

idiopathic postprandial syndrome the repeated occurrence of the clinical manifestations of hypoglycemia after meals; a controversial disease entity. Medical dictionary From GAD Gene-Disease Associations. genes associated with the disease obesity; natural menopause; pof - premature ovarian failure; polycystic ovarian syndrome; polycystic ovary s Postprandial hypoglycemia is to be differentiated from . Adrenergic Postprandial Syndrome - APS (Normoglycemia) Despite normal concentrations of blood glucose patients face unspecific symptoms (sweating, tremor, palpitations, anxiety, nausea) caused through autonomic adrenergic counterregulation Postprandial elevation of triglyceride-rich lipoproteins impairs endothelial function, which can initiate atherosclerosis. We investigated the effects of bezafibrate on postprandial endothelial dysfunction and lipid profiles in patients with metabolic syndrome. Ten patients with metabolic syndrome were treated with 400 mg/day bezafibrate or untreated for 4 weeks in a randomized crossover study

Reactive hypoglycemia: What causes it? - Mayo Clini

Synonyms for postprandial in Free Thesaurus. Antonyms for postprandial. 1 antonym for postprandial: preprandial. What are synonyms for postprandial OBJECTIVE With increasing evidence about the cardiovascular risk associated with postprandial nonfasting glucose and lipid dysmetabolism, it remains uncertain whether the postprandial glucose concentration increases the ability of metabolic syndrome to predict cardiovascular events. RESEARCH DESIGN AND METHODS This was an observational study of 15,145 individuals aged 35-75 years without. Postprandial (Reactive) Hypoglycemia and Restless Leg Syndrome: Related Neurologic Disorders? Individuals with postprandial (reactive, pseudo) hypoglycemia experience adrenergic symptoms suggestive of hypoglycemia 2-5 hours after a meal.â -3 Because plasma glucose concentrations are normal when symptoms are the condition has been ascribed to enhanced catecholamine response after a meal or to. Acupuncture results in an increased response rate and elimination rate for all the cardinal symptoms in patients with postprandial distress syndrome (PDS), according to a study published online May 12 in the Annals of Internal Medicine.. Jing-Wen Yang, M.D., Ph.D., from the Beijing University of Chinese Medicine, and colleagues examined the efficacy of acupuncture versus sham acupuncture in.

UpToDat

Nuts, metabolic syndrome and diabetes - Volume 104 Issue 4 - Cyril W. C. Kendall, Andrea R. Josse, Amin Esfahani, David J. A. Jenkin Diagnosis of Adrenergic postprandial syndrome . Premium Questions. What is hyper beta adrenergic state? MD. Can u explain hyperbeta adrenergic syndrome and how it can be treated and its relationship if any to ADD and if possibly adderrall or similar medication could help. Also, is there a link to possibly.

Postprandial hyperlipidemia has been suggested to contribute to atherogenesis by inducing proinflammatory changes in monocytes. Individuals with metabolic syndrome (MS), shown to have higher blood triglyceride concentration and delayed triglyceride clearance, may thus have increased risk for development of atherosclerosis Hello, Sign in. Account & Lists Account Returns & Orders. Tr Postprandial: After mealtime. A postprandial rise in the blood glucose level is one that occurs after eating

 • Letiště heathrow mapa.
 • Ovladaci centrum iphone.
 • Doctorwho shop.
 • Filipíny manila.
 • Nažehlovací logo výroba.
 • Jak čistit chirurgickou ocel.
 • Pedagogické minimum 2019.
 • Photoshop vložení obrázku do vrstvy.
 • Znojmo hatě freeport.
 • Miele swing h1 ecoline.
 • Velký gatsby audiokniha zdarma.
 • Alexandrovci brno european tour 2019 19 května.
 • Zraněný ptáček.
 • Tomasz beksiński.
 • Parmička černopruhá nemoci.
 • Pop tarts tesco.
 • Montessori jesle praha.
 • Nagano tapes.
 • Pohovor po skypu anglicky.
 • Kachličky do koupelny.
 • Bílé kuchyně fotogalerie.
 • Harry potter hůlka.
 • Sádrová omítka den braven.
 • Druhy kaktusu.
 • Entomologie brno.
 • Stavovské divadlo.
 • Nitrifikace denitrifikace.
 • Činnosti na téma voda.
 • Postav dron.
 • Cebia gps.
 • Staré řecké báje a pověsti pandořina skříňka.
 • Mercuria business center.
 • Chevrolet camaro ss 1967.
 • Dálniční známka 2018 kde koupit.
 • Fluorescenční lampa.
 • Velký knížecí rybník.
 • Odstranění tetování sleva.
 • Beton b15.
 • Jak smazat konec oddílu mac.
 • Autoboxy heureka.
 • Svařování elektrickým obloukem video.