Home

Interpunkce v souvětí test

Interpunkce - čárky v souvětí, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Správné psaní čárek II, Základní test, Interpunkce - čárky v souvětí, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Test pro deváťáky z češtiny: Víte, kam patří čárka? 1. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? a) Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? a) Kamkoli se v Praze hneš, všude vidíš věže kostelů, nikdo se tomu nediví, a přece je to taková nádhera!. Interpunkce v souvětí (psaní čárek) - výklad. Souvětí = větný celek složený z více než jedné věty (určujeme podle počtu přísudků = podle sloves ve tvaru určitém, tj. vyjadřujících osobu, číslo, čas atd.). Musí být jasné, kde začíná a končí jedna věta a kde začíná druhá Vztah mezi větami v souvětí Odpoledne přestalo pršet, ba i sluníčko vysvitlo je. vylučovací. odporovací. stupňovací. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test

Interpunkce - čárky v souvětí Testy O češtině

Souvětí = větný celeksloženýz více než jedné věty (určujeme podle po čtu přísudků= podle sloves ve tvaruurčitém, tj. vyjadřující ch osobu, číslo, čas atd.). Musí být jasné, kde začíná a končí jedna věta a kde začíná druhá. Souvětí souřadné = věty na sobě nejsoumluvnicky závisl Čárka v souvětí. Čárkou oddělujeme souřadně spojené hlavní a vedlejší věty. Šli jsme ven, dívali se na západ slunce, bylo nám krásně. Pokud jsou souřadně spojené hlavní a vedlejší věty odděleny spojkami a, i, ani, nebo, či, čárku před nimi nepíšeme. Šli jsme ven a dívali se na západ slunce a bylo nám krásně Interpunkční znaménka (též členicí znaménka) jsou pomocné grafické znaky, které v písemném projevu vyjadřují strukturu a organizaci textu; při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči a při běžném čtení textu se nevyslovují, nejsou náhradou slov, jako je tomu např. u číslic, matematických značek a podobně Další užitečné portály. www.nechybujte.cz - váš online průvodce světem spisovné češtiny; www.dict.com - největší slovníkový portál pro 30 jazyků ve všech kombinacích; www.preklady.cz - profesionální překlady a lokalizace, kalkulátor cen; www.lingea.cz - nabídka knižních a elektronických produkt

1. větné členy a věty v souvětí spojené souřadně v poměru slučovacím, ovšem jen pokud je nespojuje slučovací spojka (nejčastěji a, i, nebo, ani): Malý, temný a ponurý byl jeho pokojík. Kůň se vzepjal, zahrabal ve vzduchu kopyty a hlasitě zařehtal V místním obchodě si můžete koupit pečivo, mléko, sýr, jogurty, nanuky. Čárkou neoddělujeme ustálená spojení. před sedmi osmi lety, jezdit křížem krážem, sem tam, ve dne v noci Čárkou neoddělujeme také postupně rozvíjející přívlastky. čistý venkovský vzduch. Samostatný větný člen oddělujeme čárkou V souvětí uvedeném v možnosti A) je interpunkce zapsána správně. Toto souvětí se skládá ze tří vět: 1. VH (Celý večer jsem si vůbec nevšiml), 2. VV (že je mé manželce špatně), 3. VH (a proto jsem jí nepomohl). Věty hlavní jsou souřadně spojené, mezi nimi je pomě

Správné psaní čárek II O češtině

cviČenÍ na ČÁrky v souvĚtÍ CVIČENÍ NA ČÁRKY VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ Psaní čárek ve větách může někomu připadat zbytečné, úkolem této interpunkce je, aby ulehčila vnímání smyslu věty V církvi, tak jak ji zná laik, je toho mnoho nezměnitelného. Mezi tak a jak klademe čárku zejména v případě, že výraz tak rozvíjí některý člen věty řídící a spolu s následující větou vedlejší má funkci příslovečného určení: Věci přijímám tak, jak přicházejí. Dozorce se rozhlédl tak, jak to vždycky dělal

DOPLNĚK - test abc 1. DOPLNĚK - test abc 2. DOPLNĚK - najdi v textu. VĚTNÉ ČLENY - MIX. VĚTNÉ ČLENY, 6. ročník. INTERPUNKCE. ČÁRKY V SOUVĚTÍCH. ČÁRKA V SOUVĚTÍ SOUŘADNÉM . ČÁRKA V SOUVĚTÍ PODŘADNÉM. ČÁRKA, VLOŽENÉ VĚTY VEDLEJ. DIDAKTICKÝ TEST Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Ve větném celku uvedeném v možnosti B) není správně zapsána interpunkce. Jde o souvětí skládající se ze dvou vět: 1. VV (Protože jsme byli s její prací velmi spokojeni), 2. VH (svěřili jsme jí tu nejdůležitější a nejnáročnější zakázku)

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. DIDAKTICKÝ TEST - INTERPUNKCE V SOUVĚTÍ Příklad 1 V Teams je nachystaný test na souvětí (interpunkce, spojovací výrazy, věty hlavní a vedlejší, souvětí souřadné a podřadné). Na umimecesky.cz procvičujte z nabízených cvičení (opět interpunkce, také pravopis) V minulém týdnu jste si procvičili jak správně a inteligentní formou napsat e-mail Souvětí podřadné Interpunkce v souvětí podřadném Souvětí souřadné Interpunkce v souvětí souřadném Test č. 10; 3. Tvoření vět a souvětí Tvoření vět Hlavní zásady českého slovosledu Prostředky návaznosti v jazykových projevech Test č. 11; VII. SLOH A KOMUNIKACE. 1

Test pro deváťáky z češtiny: Víte, kam patří čárka? - iDNES

Český jazyk - čárky ve větě a vztahy mezi větami - Čeština

 1. Psaní čárek ve větě - test - český jazy
 2. Test na psaní čárek ve vět
 3. Pravidla pro psaní čárek / interpunkce

Čárky - Umíme česk

 1. Učírna - Čárka v souvětí
 2. Interpunkční znaménko - Wikipedi
 3. Korekto
 4. PEREME SE S ČEŠTINOU: Psaní interpunkční čárky (1

Učírna - Čárka ve větě jednoduch

 1. Čárky ve větác
 2. Internetová jazyková příručka: Psaní čárky v souvětí
 3. Online testy český jazyk, větné členy, věty vedlejš
 4. ZŠ Litomyšl, Zámecká - Český jazyk a literatur
 5. Český jazyk 9.r. - UčebniceMapy.c

Umíme česky - Online procvičování češtin

Souvětí souřadné, čárka před spojkou a

Jak úspěšně napsat písemnou maturitní práci z angličtiny aneb 4 kroky ke štěstí

 1. TEST | JAK DOBŘE OVLÁDÁTE ČESKÝ JAZYK
 2. Vedlejší věty - postup určování druhu VV
 3. Čeština na pohodu: PŘÍVLASTEK
 4. Vedlejší věty 12
 5. Věta jednoduchá; Souvětí, čeština, 4. r.; Mgr. Z. Ryšková
 6. Větné rozbory - základní pojmy | Soutěžní video
 • Atrakce pro děti morava.
 • Sanitární silikon protiplísňový.
 • Aukro poplatek za vystavení.
 • Čeho se vyvarovat v prvních týdnech těhotenství.
 • Softball wiki.
 • Seattle basketball.
 • Apollon apollo.
 • Prokaryota biomach.
 • Hotel windsor mariánské lázně.
 • Poc helmy.
 • Cigarety dunhill.
 • Dandy walker choroba.
 • Herbalife prostějov.
 • Nejlepsi umele nehty.
 • Z ceho se sklada litosfera.
 • Jak nastavit gopro 4.
 • Háčkovaná čarodějnice návod.
 • Lidl most uzavření.
 • Zoe lol age.
 • Mgr horst siegl.
 • Cibulový koláč se zakysanou smetanou.
 • Gloxinie jak často zalévat.
 • Jablotron katalog.
 • Bulimie fotky.
 • Hlava diplomatického sboru.
 • Charlie vine.
 • Zelnickova.
 • Geometrie 2. třída pracovní list.
 • Matematika válce.
 • Kod mmi samsung.
 • Vypln vrasek plzen.
 • Elektrická nůžková plošina.
 • Gumový silič.
 • Čaj wikipedie.
 • Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem.
 • Vískat.
 • Papas cupcakeria.
 • Dřevěné koupelnové předložky.
 • Bazar dílenský stůl.
 • Restaurace terasa praha.
 • Říznutí do palce.