Home

Stimul synonymum

Synonyms for stimulus. catalyst. encouragement. fillip. impetus. incentive. motivation. stimulant. stimulation Synonyms for stimuli. catalyst. encouragement. fillip. impetus. incentive. motivation. stimulant. stimulation

Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova školská poradenská psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, Úvod do pedagogické psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, nervus rerum (lat.), hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, pozornost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poznávací a. Stimul. Ke slovu stimul evidujeme 6 synonym. Synonyma k stimul: podnět, pobídka, popu Synonymum ke slovu stimul a další synonyma. Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam

předchozí slovo: » stimul následující slovo: » stín slovo se nachází na stránce: S:91 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Knihy Terapeutické a osobní růstové možnosti tchniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití Terapie tmou-- autor: Kupka Martin, Kolektív autorov Rozvíjej se, děťátko-- autor: Kiedroňová Eva Multisenzorická stimulace-- autor: Lippertová-Grünerová Marcela Autopatická svépomoc - Jemná stimulace vitální síly-- autor: Čehovský Jiř Synonyma k stimulace: dráždění, podráždění, podněcování, pobízení, povzbuzování (výroby), inhibice. stimulace Lekce českých synonym obsahující výraz stimul = podnět, popud, motiv, pobídka, motivace a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití stimul ve větách

Synonyms for stimuli include spurs, impetuses, incentives, motivations, encouragement, incitements, stimulants, boosts, impulses and provocation. Find more similar. 15 synonyms of stimuli from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 13 related words, definitions, and antonyms. Find another word for stimuli. Stimuli: something that arouses action or activity. Synonyms: boosts, encouragements, goads Antonyms: counterincentives, disincentives Find the right word. SINCE 1828

Stimulus Synonyms, Stimulus Antonyms Thesaurus

Synonyms for stimulation in Free Thesaurus. Antonyms for stimulation. 21 synonyms for stimulation: encouragement, inspiration, motivation, encouragement, fillip. Jsme personální agentura s více než 20 letou tradicí, která rozumí vašim potřebám. Poskytujeme služby zaměřené na personalistiku a dílčí personální procesy

Stimulace (z lat. stimulatio, podněcování) je činnost, která podněcuje či povzbuzuje člověka nebo i jiný živý organizmus k nějaké reakci, chování, činnosti nebo práci zpravidla pozitivní povahy, a to pomocí stimulů (podnětů).. Vnější a vnitřní stimuly. Stimuly mohou být různé povahy. V přírodních vědách, v psychologii, v medicíně či v biologii vůbec se. stimuli | definition: any stimulating information or event; acts to arouse action | synonyms: stimulant, reinforcing stimulus, negative stimulation, cue, reinforcement, input, turn-on, negative stimulus, positive stimulus, evocation, discriminative stimulus, elicitation, information, stimulation, conditioned stimulus, turnoff, kick, induction, reinforcer| antonyms: depressant, disapproval, inactivation, chee More 200 Stimuli synonyms. What are another words for Stimuli? Incentives, impetus, stimulant. Full list of synonyms for Stimuli is here (ˈsɛnsətɪv, ˈsɛnsɪtɪv) Responsive to physical stimuli. Synonyms sensible reactive susceptible radiosensitive excitable sensitivity responsive erogenous highly sensitive light-sensitive photosensitive sensitiveness nociceptive delicate irritabl Synonymes stimuli dans le dictionnaire de synonymes Reverso, définition, voir aussi 'stimulation',stimuler',stimulus',stimulatrice', expressions, conjugaison, exemple

Stimuli Synonyms, Stimuli Antonyms Thesaurus

stimuli , stimulus. nmpl facteur externe ou interne capable de déclencher une réaction donnée. stimuli-signes. nmpl ensemble de stimuli utilisés par une espèce à destination de leurs congénères et perçus sélectivement par ceux-ci. French Definition Dictionary. See also: stimulation, stimuler, stimulus, stimulatrice 1. something that incites or quickens action, feeling, thought, etc. 2. something that excites an organism or part to functional activity. [1605-15; < Latin: a goad, stimulus] Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pobídka. impuls. signál. stimul. vybídnutí. Search stimuli and thousands of other words in English definition and synonym dictionary from Reverso. You can complete the list of synonyms of stimuli given by the English Thesaurus dictionary with other English dictionaries: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins Lexibase dictionaries, Merriam Webster..

stimul - ABZ.cz: slovník cizích slo

Podrobnosti o synonymu vybídnutí - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu Synonyms for stimulus in Free Thesaurus. Antonyms for stimulus. 34 synonyms for stimulus: incentive, spur, encouragement, impetus, provocation, inducement, goad. stimuli definition: 1. plural of stimulus specialized 2. plural of stimulus specialized. Learn more stimulus definition: 1. something that causes growth or activity: 2. something that causes part of the body to react. Learn more

A stimulus causes an action or response, like the ringing of your alarm clock if you didn't sleep through it stimul [sty-] ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y) 1. S podnět; popud (k činnosti, aktivitě ap.) ekonomické stimuly stimul pro zvýšení hospodárnosti finanční stimuly ve formě daňových úlev: 2. (psych.) R vnější nebo vnitřní děj vyvolávající reakci organismu reakce na vnitřní/vnější stimuly sluchový stimul Stimuli definition, the plural of stimulus. See more

stimul - slovník synony

 1. Synonym of Stimuli: WordNet 2.0 stimulus Noun1. any stimulating information or event; acts to arouse action (synonym) stimulation, stimulant, input (hypernym) information (hyponym) evocation, induction, elicitation (derivation) stimulate, excite, sti
 2. Podrobnosti o synonymu vodítko - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu
 3. Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c
 4. mechanical stimulus: A stimulus produced by a physical change such as contact with objects or changes in pressure. See also: stimulu
 5. d or spirit is from 1791
 6. In physiology, a stimulus is a detectable change in the physical or chemical structure of an organism's internal or external environment.The ability of an organism or organ to detect external stimuli, so that an appropriate reaction can be made, is called sensitivity. Sensory receptors can receive information from outside the body, as in touch receptors found in the skin or light receptors in.

synonymum stimul - synonym

 1. Noun (stimuli) () Anything that may have an impact or influence on a systeman economic stimulus * {{quote-news, year=2012, date=November 7, author=Matt Bai, title=Winning a Second Term, Obama Will Confront Familiar Headwinds, work=New York Times citation, passage=Democrats, meanwhile, point out that Republicans seem to have made a conscious decision, beginning with the stimulus , to oppose.
 2. Synonyms for anxiety provoking include anxiety-inducing, daunting, distressful, distressing, frightening, nerve-wracking, worrying, stressful and upsetting. Find more similar words at wordhippo.com
 3. From Longman Dictionary of Contemporary English Related topics: Biology stimulus stim‧u‧lus / ˈstɪmjələs / noun (plural stimuli /-laɪ /) 1 [countable usually singular, uncountable] HELP something that helps a process to develop more quickly or more strongly Tax cuts provided the stimulus which the slow economy needed. stimulus to The.
 4. стимуляция имя существительное: стимуляция (stimulation, induction, forcing) возбуждение (excitation, excitement.
 5. Stimulus definition, something that incites to action or exertion or quickens action, feeling, thought, etc.: The approval of others is a potent stimulus. See more
 6. Most people chose this as the best definition of contralesional: (medicine) Describing the... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples

stimulovat - ABZ slovník českých synony

 1. I come from a family of unusually bright people. It can be a curse. Boredom is a terrible enemy for many gifted children. There were three of us. My oldest brother was the smartest and least kind as a child. My brother and I said that if he h..
 2. Pain Definition Pain is an unpleasant feeling that is conveyed to the brain by sensory neurons. The discomfort signals actual or potential injury to the body. However, pain is more than a sensation, or the physical awareness of pain; it also includes perception, the subjective interpretation of the discomfort. Perception gives information on the pain's.
 3. stimulus's synonyms are:stimulation, stimulant, input..., what's the synonyms of stimulus, click to show the full list of synonyms for stimulu
 4. Synonyms (Other Words) for Nonhuman & Antonyms (Opposite Meaning) for Nonhuman
 5. Definitions of Stimuli, synonyms, antonyms, derivatives of Stimuli, analogical dictionary of Stimuli (Norwegian
 6. Definition noun, plural: stimuli (1) (physiology) A detectable change in the internal or external environment. (2) (physiology) That which influences or causes a temporary increase of physiological activity or response in the whole organism or in any of its parts.(3) That which can evoke a response or has an influence on a system to act. Supplement Any of the five senses will respond to a.
 7. External stimuli can affect a person's decision-making abilities and choices. For example, when a person is hungry and sees a slice of pizza, internal stimuli from within the body, such as a stomach growl, salivating and hunger pain, indicates the need for food; the external factor, the pizza slice that a person is viewing through sight, serves as the external stimuli

overwhelm, sweep over, whelm, overpower, overtake, overcome - overcome, as with emotions or perceptual stimul Synonym: conquer, crush, defeat, master, overwhelm, surmount, vanquish, Adjective of overpowering overwhelming intense overriding uncontrollable consuming unbearable overshadowing strong very strong irresistible powerfu Stimuli that are near one another tend to be grouped together; stars near one another are sometimes seen as a pattern or constellation, which is not the case for stars that are far apart. Similarity

The patient has severe drowsiness. He/she can be aroused by moderate stimuli, but then drifts back to sleep. Obtundation is a state similar to lethargy in which the patient has a lessened interest in the environment, slowed responses to stimulation, and tends to sleep more than normal with drowsiness in between sleep states. Stupo Overview. Stimulation, in general, refers to how organisms perceive incoming stimuli. As such it is part of the stimulus-response mechanism. Simple organisms broadly react in three ways to stimulation: too little stimulation causes them to stagnate, too much to die from stress or inability to adapt, and a medium amount causes them to adapt and grow as they overcome it ERIC is an online library of education research and information, sponsored by the Institute of Education Sciences (IES) of the U.S. Department of Education Cognitive and constructivist theories are two types of learning theories. A learning theory is an explanation of how individuals learn and adapt to new things. Cognitive and constructivist theories.

RESPOND TO A STIMULUS 'RESPOND TO A STIMULUS' is a 18 letter phrase starting with R and ending with S Crossword clues for 'RESPOND TO A STIMULUS Animism is the belief that living spirits are associated with plants, particularly trees, or inaminate objects and natural phenomena. animism commonly refers to a religious beliefe that souls or. Stimuli definition: → stimulus | Meaning, pronunciation, translations and example Jonathan Tarbox, Courtney Tarbox, in Training Manual for Behavior Technicians Working with Individuals with Autism, 2017. 1.4.10 Discriminative Stimulus. A discriminative stimulus is the antecedent stimulus that has stimulus control over behavior because the behavior was reliably reinforced in the presence of that stimulus in the past. Discriminative stimuli set the occasion for behaviors that.

stimulace - ABZ.cz: slovník cizích slo

stimulus | stimuli [plural] | influence [synonym, sense-specific] | impetus [synonym, sense-specific] | impulse [synonym, sense-specific] | spur [synonym, sense-specific]. Anything that may have an impact or influence on a system. | [physiology] Something external that elicits or influences a physiological or psychological activity or response. | [psychology] Anything effectively impinging. Synonym of Desensitising: WordNet 2.0 desensitising Adjective1. making less susceptible or sensitive to either physical or emotional stimuli (synonym) desensitizing (similar) numbing (attribute) sensitivity, predisposition desensitise Verb1. cause not to be sensitive Synonym of insensitive. Alternative for insensitive. ɪn'sensətɪv. adj. not responsive to physical stimulideficient in human sensibility; not mentally or morally sensitive. Adjective of insensitive Many teachers struggle to understand and help children with Sensory Integration Disorders in their classes Stimuli Total Number of words made out of Stimuli = 54 Stimuli is an acceptable word in Scrabble with 9 points.Stimuli is an accepted word in Word with Friends having 12 points. Stimuli is a 7 letter medium Word starting with S and ending with I. Below are Total 54 words made out of this word. 6 letter Words made out of stimul

There are many ways to do a preference assessment. Formal, or trial-based methods usually involve presenting one (single stimuli), two (paired stimuli) or many (multiple stimuli) potential reinforcers and recording data on which item the child reached for or wanted forthcoming (Adjective) — Sociable and at ease talking to others; expressive and lively. forthcoming (Adjective) — Of the relatively near future. ex. the forthcoming holidays forthcoming (Adjective) — Available when required or as promised. ex. federal funds were not forthcoming forthcoming (Adjective) — Readily reacting or replying to people or events or stimuli; showing emotion. The aim of this work was to study the relationship between cortical activity and visual perception. To do so, we developed a psychophysical technique that is able to dissociate the visual percept from the visual stimulus and thus distinguish brain activity reflecting the perceptual state from that reflecting other stages of stimulus processing slideshare.netImage: slideshare.net. Classical Conditioning Classroom Exercises. Conditioned Buzzer Response. The conditioned buzzer responses is an exercise that demonstrates how quickly a group can be conditioned to perform a specific activity Economic stimulus refers to targeted fiscal and monetary policy intended to elicit an economic response from the private sector. Economic stimulus is a conservative approach to expansionary fiscal.

perception definition psychology, Hence, perception may be defined as a process of interpretation of a present stimulus on the basis of past experience. Perception is not as simple as said here. It is an integrated approach. It is a synthetic process where different physiological and psychological processes are involved Begin typing your search above and press return to search. Home; Company. About HPFMS; Management Team; Vision and Mission; Principles and Standard Drugs.com provides accurate and independent information on more than 24,000 prescription drugs, over-the-counter medicines and natural products. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Data sources include IBM Watson Micromedex (updated 2 Nov 2020), Cerner Multum™ (updated 2 Nov 2020), ASHP (updated 23 Oct 2020. Acquired preferences or aversions for alimentary stimuli represent a case of alliesthesia. In the same way, the capacity of any indifferent stimulus to become rewarding, or punishing, by association with some reward or punishment, is also a case of alliethesia. In all cases, pleasure is a sign of a stimulus useful to the subject; displeasure a.

stimulace - slovník synony

Moved Permanently. The document has moved here Stimuli under examination. Evaluating ecological validity requires comparing stimuli used during testing to those encountered in daily life. Cognitive studies routinely employ abstract or arbitrary stimuli, such as using paired colours to establish stimulus-response rules, that bear very little resemblance to real-world elements. Such studies often return results with low ecological validity Introduction Dyslexia is a controversial and ambiguous neurodevelopmental disorder causing much debate regarding its form, assessment, and the very existence of the issue as a real neurophysiological and neuropsychological problem. By a broad definition, it is characterized by difficulties in learning to read despite conventional instruction, adequate intelligence, and a balanced socio.

 • Robert duvall godfather.
 • Modelář speciál.
 • Harrachov mumlavské vodopády.
 • Pozemní komunikace zákon.
 • Torr diskografie.
 • Mšice v akváriu.
 • Řetízkový zámek na dveře.
 • Mléko na žaludeční vředy.
 • Samsung s8 smart switch.
 • Zvýšení skusu.
 • Munchkin cena.
 • Pocasi spanelsko cerven.
 • Termíny talentových zkoušek 2018.
 • Kryt na webkameru alza.
 • Parkování kobylisy.
 • Hodnosti vb.
 • Rohové lišty k obkladům.
 • Metro exodus artyom edition.
 • Japonsko kjoto.
 • Houby v breznu.
 • Jak vyhnat netopýra z bytu.
 • Zahradní solární dekorace.
 • Matrika hulín.
 • Jízdní kolo tatra.
 • Bílé strupy na bradavkách.
 • 95 kg to lbs.
 • Vodafone reklama sokol velikonoce.
 • Seznámení aktivně cz bowling.
 • Aimp cz.
 • Seznamte se joe black trailer.
 • Kate middleton a princ william.
 • Freedomky ceník 2019.
 • Fitmin granule pro koně.
 • Reason of state endings.
 • Tower toronto canada.
 • Barokní stavby ve světě.
 • František němec syn.
 • Nejlepší historické romány 2018.
 • Opačná matice.
 • Krakatoa.
 • Osteomyelitida mkn.