Home

Kostra horní a dolní končetiny

Kostra dolní končetiny člověka v podstatě odpovídá kostře pánevní končetiny savců, odlišnosti ve stavbě vyplývají z toho, že u člověka nesou veškerou váhu těla. Člověk je ploskochodec, při chůzi se podložky dotýká celá noha, podobně jako u ostatních primátů a medvědů Pletenec dolní končetiny je tvořen jedinou kostí − pánevní (os coxae, která vzniká spojením 3 složek spojených v době vývojové synchondrosou).Je kloubně připojena ke kostí křížové a ve sponě stydké je připojena k druhostranné pánevní kosti. Vzniká tak uzavřený útvar − pánev (pelvis). Os coxae je tvořena 3 kostmi: kost kyčelní (os ilium), kost sedací (os.

dolní končetina je k trupu připojena mnohem pevněji než horní (připojena kloubním spojením s hrudní kostí a pomocí svalů.) KOSTRA VOLNÉ DOLNÍ KONČETINY Stehenní kost (femur) Čéška (jablíčko) (patela) Lýtková kost (fibula) Holenní kost (tibia) Kostra stehna (skeleton femoris) Stehenní kost (femur Kostra dolní končetiny. se skládá z tzv. pletence dolní končetiny a kostry volné dolní končetiny. • pletenec dolní končetiny (cingulum membri inferioris) - kost pánevní (os coxae) • kostra volné dolní končetiny (skeleton membri inferioris liberi) - kost stehenní (femur), kosti bérce (ossa cruris), kosti nohy (ossa pedis zeugopodium - distální část tvořená dvěma kostmi (na horní končetině je to radius a ulna, na dolní tibie a fibula); autopodium - kostra ruky a nohy. Přehled kostí. Kosti horní končetiny (ossa membri superioris) tvoří: Pletenec pažní. Pletenec horní končetiny je tvořen: scapulou; claviculo

Kostra dolní končetiny člověka - Wikipedi

 1. Kostra‎ > ‎Kostra horní končetiny‎ > ‎ Kostra dolní končetiny Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů - skládá se ze dvou částí : = pletenec dolní končetiny ( spojení končetiny s trupem) = kostry volné dolní končetiny
 2. Kostra horní končetiny. se skládá z tzv. pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny. • pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) - lopatka (scapula), klíční kost (clavicula) • kostra volné horní končetiny (skeleton membri superioris liberi) - kost pažní (humerus), kosti předloktí (ossa antebrachii), kosti ruky (ossa manus
 3. Následuje kostra ruky, kterou tvoří 27 malých kostí - 8 kůstek zápěstních, 5 kůstek záprstních a články prstů (u palce 2, u ostatních prstů 3 články). Kostra dolní končetiny Pletenec pánevní (pletenec dolní končetiny) tvoří pánevní kost složená ze tří kostí - kosti kyčelní, sedací a stydké. Stydké kosti.
 4. Kostra hlavy Kostra horní končetiny Klouby horní končetiny Kostra dolní končetiny Klouby dolní končetiny Klenba nožní Nauka o kloubech a spojení kostry Obecná nauka o svalech, typy a funkce svalů Speciální nauka o svalech dle jednotlivých skupin svalových Slovník pojmů latinsko-český Použitá literatura Příklady.

Kostra končetin. Skládá se ze dvou hlavních oddílů. První spojuje končetinu s kostrou trupu (pletenec lopatkový a pletenec pánevní), druhým je vlastní kostra volné (horní a dolní) končetiny. Pletenec lopatkový tvoří lopatka a klíční kost, která připojuje horní končetinu k trupu Kostra horní končetiny - vypracoval Mgr. František Hudek. Ohodnoťte lekci . Kostra horní končetiny má dvě části: 1) pletenec lopatkový - lopatka a klíční kost 2) volná horní končetina - kost pažní, předloktí, kosti ruky dolní rozšířená část Předloktí: a) kost vřetení - je na straně palce b) kost. Kostra dolní končetiny - OSSA MEMBRI INFERIORIS zNoha - PES zKosti zánártní - OSSA TARSI zKost hlezenní - TALUS zKost patní - CALCANEUS zKost krychlová - OS CUBOIDEUM zKost loďkovitá - OS NAVICULARE zTři kosti klínové - OSSA CUNEIFORMIA zKosti nártní - OSSA METATARSI zKost nártní - OS METATARSALE 1. - 5 na soustavy Roviny a směry lidského těla Spojení kostí Kostra osová Kostra hlavy Kostra horní končetiny Klouby horní končetiny Kostra dolní končetiny Klouby dolní končetiny Klenba nožní Nauka o kloubech a spojení kostry Obecná nauka o svalech, typy a funkce svalů Speciální nauka o svalech dle jednotlivých skupi Kostra volné končetiny se člení na horní, střední a dolní část. V části horního oddílu se nachází jedna kost (pažní, stehenní), v části střední se nachází dvě kosti (vřetenní a loketní, lýtková a holenní)

PPT - Kostra PowerPoint Presentation - ID:5272082

Kosti dolní končetiny - WikiSkript

Kostra dolní končetiny a anatomické názvosloví. Obecná anatomie kloubů. Klouby horní končetiny. Klouby horní končetiny 2020 (Hudák) Klouby dolní končetiny. Klouby dolní končetiny (Hudák) Osová kostra a její kloubní spoje. Obecná anatomie svalů. Svaly, cévy a nervy horní končetiny. Svaly, cévy a nervy dolní končetiny Vybarvěte červeně kostru horní končetiny, červeně zakroužkujte názvy kostí. Vybarvěte zeleně kostru dolní končetiny, zeleně zakroužkuj názvy kostí. 3. Roztřiďte. Lýtková kost, hrudní kost, pažní kost, stehenní kost, lebka, loketní kost. patří do 4. Říkejte. Příklad: Lýtková kost patří do horní končetiny. 5 Kostra končetin Upozornění: Všechna cvičení se otevírají v novém okně. Zkontrolujte si, zda nemáte zablokovaná okna pop-up ve svém prohlížeči. Přečtěte si následující text. Kostra končetin Končetiny jsou ke kostře trupu připojeny kostmi tvořícími pletence. Pletenec horní končetiny tvoří klíční kost a lopatka

Lidská kostra . Anatomický model . zavěšený na pojízdném . kovovém stojanu. lze sundat , posadit. odnímatelné horní . a dolní končetiny. 3 vyjímatelné zuby/špičák . řezák, stolička/ výška 175 c Horní konec ulny je vzhledem k ose střední části kosti odkloněn asi o 4 stupně - do valgozity. Vřetenní kost. Vřetenní kost, radius je lehce esovitě prohnutá kost, která má útlý proximální konec a naopak velmi ma­sivní konec distální Kostra horní a dolní končetiny : Kostra horní končetiny. Paže jsou velmi pohyblivé. Kosti nejsou tak odolné jako u dolních končetin. Názvy hlavních částí kostry horní končetiny

kostraPPT - KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA PowerPoint PresentationPPT - Kosti pánevního pletence a pánve

Kostra dolní končetiny - Nabl

 1. Úvod do studia anatomie, Kostra horní končetiny. Orientace na těle, tělní roviny. Kostra horní končetiny I. Kostra dolní končetiny 2. 12.10-16.10. Obecná anatomie kloubů. Klouby horní končetiny. Kostra horní končetiny II. Kostra dolní končetiny. Klouby dolní končetiny. pátek 3. 19.10.-23.10. Obecná anatomie svalu. Přehled.
 2. Kostra - osová kostra - kostra hlavy a kostra trupu a kostra horní a dolní končetiny. kostra hlavy - Mozková část - chrání mozek, horní část (klenba lebeční) - kost čelní, 2 kosti temenní, kost týlní, klínová a 2 kosti spánkové (spodina lebeční). Kost spánková přechází na spodní straně v kost skalní.
 3. Kostra dolní končetiny. připojena k páteři pletencem pánevním a volnou končetinou; Pletenec. skládá se ze 2 kostí pánevních (přiklání se k sobě v přední části prostřednictvím destičkové chrupavky - spony stydké - symfýzy) a kosti křížov
 4. Kostra horní končetiny. 1-lopatka. 2 - klíční kost. 3 - pažní kost (ramenní kost) 4 - kost loketní (k malíčku) 5 - kost vřetenní (k palci) 6 - 8 kůstek zápěstních. 7 - 5 kůstek záprstních. 8 - 14 článků prstů. Kostra dolní končetiny. 1 - zanártní kosti (7) 2 - nártní kosti (5) 3 - články prstů (14) ilium = kost.
 5. kosti horní končetiny: - kost pažní (ramenní) - kosti předloktí - loketní a vřetenní - ruka - kosti zápěstní (8), kosti záprstní (5), články prstů (14) Kostra dolní končetiny. pletenec pánevní - 2 kosti pánevn
 6. KOSTRA KONČETIN kostra horní končetiny Pletenec hor.končetiny: lopatka a kost klíční Kosti - Lopatka Klíční Pažní Loketní Vřetenní Zápěstí (zápěstní kůstky) Záprstí (záprstní kůstky) Články prstů kostra dolní končetiny Kosti: Pánev Kyčelní Sedací Stydká Stehenní Čéška Holenní Lýtková Zánártní Nártní Články prstů Patní KOSTRA KONČETIN.
 7. - horní čelist = maxilla - párová, největší kost obličejové č., tvar podkovy, základ tvrdého patra, základ pro horní chrup - zubní lůžka (ve stáří se zplošťují a zanikají), uprostřed vedlejší dutina nosní = Kostra dolní končetiny Author

Kosti horní končetiny - WikiSkript

Kostra horní končetiny je ke kostře trupu připojena lopatkovým pletencem. Kostra dolní končetiny - stehenní kost, holenní a lýtková kost (kosti bérce), zánártní kosti (7 kostí, největší patní), nártní kosti (5) a články prstů. Počítá s interaktivní formou směrem k žákům. 2 KOSTRA KONČETIN • stavební plán stejný 1) pletenec končetiny - připojení k trupu 2) volná končetina • dolní končetina nese hmotnost celého těla - silné kosti, přizpůsobena k lokomoci obr. 1 3 PLETENEC HORNÍ KONČETINY • kost klíční (clavicula) - napojena na. a) osová kostra- páteř, hrudní koš, lebka b) kostra končetin - horní a dolní končetiny Osová kostra 1. PÁTEŘ Je tvořena obratli- 33 až 34: 7 krčních → pohyb hlavy 12 hrudních → nesou žebra 5 bederních → jsou nejsilnější 5 křížových → srostlé v kost křížovou 4-5 kostrčníc Kostra končetin se skládá z kostí volné horní a dolní končetiny a z pažního a pánevního pletence, které připojují volné končetiny k osovému skeletu. obr. 4 obr. 5 obr. 6 temenní kost čelní kost klínová kost čichová kost slzní kost nosní kost lícní kost spánková kost horní čelist týlní kost jazylka dolní. Kostra volné končetiny - kost pažní humerus (jamka dozadu) - horní hlavice připojena k lopatce a dolní má na zadní straně jámu loketní, do ní zapadá výběžek kosti loketní, na vnější straně tzv. hlavičku, na vnitřní kladku Kosti předloktí - loketní, vřeten

Kostra dolní končetiny - Anatomie ze svět

PPT - Kostra PowerPoint Presentation, free download - ID

Kostra horní končetiny. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Vyučující: RNDr. Jaroslav Týl . Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. LEA HUMERI) hlavička (CAPUT HUMERI) hrbol zevní jáma okovává D = předloktí - kost vřetenní (RADIUS) + kost loketní (ULNA). Skládají se ze 2 částí: Kostra pletence - ta je tvořena kostmi náležejícím do trupu a spojující kostru volné končetiny s kostrou osovou. Kostra volné končetiny - ta má 3 oddíly :horní ,střední, dolní.V horním oddílu je jediná kost (pažní),(stehenní).Ve středním jsou kosti dvě(vřetenní a loketní),(holení a.

Kostra horní končetiny . Skládá se z lopatkového pletence a volné horní končetiny: LOPATKOVÁ PLETENEC - připojuje horní končetinu ke kostře trupu: lopatka - trojúhelníkový tvar. klíční kost - esovitě prohnutá, spojená s hrudní kostí a s lopatkou . VOLNÁ HORNÍ KONČETIN Kostra horní kon č etiny pletenec horní kon č etiny-lopatka (scapula)-klí. č. ní. kost (clavicula) kosti volné. kon. č. etiny-kost pažní (humerus)-kost kostra horní končetiny - je připojená na hrudník. pánev - napojuje se na dolní část páteře. kostra dolní končetiny - je připojena k pánvi. Malý testík. 1. Co má člověk uvnitř těla? kostru. 2. Jaké funkce má kostra? opora těla - chrání kosti horní končetiny: kost pažní (ramenní) kosti předloktí - loketní a vřetenní; ruka - kosti zápěstní (8), kosti záprstní (5), články prstů (14) Kostra dolní končetiny. pletenec pánevní - 2 kosti pánevn Model kostry lidské horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a volné končetiny. Pletenec horní končetiny tvoří lopatka a kost klíční. Kost pažní, kost loketní, kost vřetenní a kosti ruky obsahuje volná horní končetina

Kostra horní končetiny - Nabl

Kostra dolní končetiny. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Vyučující: RNDr. Jaroslav Týl . Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. IS7 - články prstů zánártíkost patní - srostlá ze 2 částí = kladka kosti hlezenníkost loďkovitákost krychlová /kubická3 kosti klínovitéDORSALIS = nártní část. Kostra dolní končetiny člověka. Zvažte lidskou kostru: kostra spodního konce a horní končetina je představována pásem a volnou částí. V horní části jsou umístěny následující kosti: hrudní pás, lopatka a klíční kosti, kosti humeru a předloktí, štětec Kostra hrudníku : Kostru hrudníku tvoří. dvanáct párů žeber; hrudní obratle; hrudní kost; Kostra hrudníku chrání. srdce; plíce; K hrudním obratlům jsou připojena žebra. Ta se mohou pohybovat směrem nahoru a ven. Přizpůsobují se vzduchu při nádechu. Lidské tělo Kostra člověka Kostra hlavy Kostra horní a dolní. Kostra volné horní končetiny. Dolní kloubní konec má kladkovitou kloubní plochu pro spojení s loketní kostí a kulovitý výčnělek pro hlavičku vřetenní kosti. Nad kloubními plochami je vzadu hluboká jáma, do které při natažení předloktí zapadá výčnělek loketní kosti 3 Popis kostry 1) Kostra hlavy - lebka 2) Kostra trupu - páteř, hrudní koš - žebra + hrudní kost 3) Kostra končetin - horní a dolní končetiny ad 1) Kostra hlavy - lebka (cranium) - ochrana mozku a některých smyslových orgánů (zrak, sluch, čich) - opora pro začátek DS a TS Neurocranium mozková část Splanchnocranium.

Soustava opěrná - kostra ucebnice

kosti horní končetiny. Kosti horní a dolní ARM. Patří mezi klíční kostí a lopatkou. Kód deskriptoru: A02.835.232.087. Anatomi Kostra. Lebka jako celek; Lebka - kosti mozkové části lebky, neurocranium; Lebka - kosti obličejové části lebky, splanchnocranium; Páteř; Kostra hrudníku; Kostra horní končetiny; Kostra dolní končetiny; Spoje kostí. Spoje horní končetiny; Spoje dolní končetiny; Svaly a fascie. Svalové tabulky; Fascie hlavy; Fascie krku. Kostra volné části horní končetiny. Kostra volné části horní končetiny je tvořena hlavně trubkovitými kostimi, což poskytuje velký pohyb pohybů. Humerus je dlouhá tubulární kost. Rozdělit tělo humeru (korpus humerus) a dva konce: horní a dolní. Horní konec (proximální) je zesílený a tvoří sférickou hlavu humeru.

Kostra osová (ossa axialium - Masaryk Universit

Kostra dolní končetiny a anatomické názvosloví Obecná anatomie kloubů Klouby horní končetiny Klouby horní končetiny 2020 (Hudák) Klouby dolní končetiny Klouby dolní končetiny (Hudák) Osová kostra a její kloubní spoje Obecná anatomie svalů Svaly, cévy a nervy horní končetiny Svaly, cévy a nervy dolní končetiny Kostra páteře a hrudníku (obratle, kost křížová, kost kostrční, žebra, kost hrudní) Studium na zapůjčeném kosterním materiálu 2. Kostra horní končetiny Kostra horní končetiny Popis struktur na rtg snímcích Studium na zapůjčeném kosterním materiálu 3. Kostra dolní končetiny Kostra dolní končetiny

Anatomický model - kostra dolní končetiny. Věrná kopie skutečných kostí lidské končetiny. Jednotlivé kůstky prstů a záprstní jsou spojeny drátem, tedy jsou mírně pohyblivé. Kolenní kloub je pohyblivý. Varianta produktu levá či pravá je dodána dle aktuální skladové dostupnosti kostru dolní končetiny - pletenec dolní kočetiny - pánev - volná končetina - kost stehenní kostra horní a dolní končetiny Rozřazován. Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office Snímek 1 LIDSKÁ KOSTRA - STAVBA - LIDSKÁ KOSTRA 1) KOSTRA TRUPU Snímek 5 2) LEBKA Obličejová část lebky Mozková část lebky 2) KOSTRA KONČETIN HORNÍ KONČETINA DOLNÍ KONČETINA Seznam použité literatur * Lebka novorozence má na lebeční klenbě vazivové lupínky (fontanely), které zajišťují snazší průchod hlavičky při porodu. - přední lupínek - mezi kostí čelní a oběma temenními kostmi - zadní lupínek - mezi kostí týlní a oběma temenními kostmizadní lupínek - mezi kostí týlní a oběma temenními kostm Žíly horní končetiny buď doprovázejí tepny jako tzv. hluboké žíly horní končetiny, nebo - podobně jako na dolních končetinách, vytvářejí v podkoží končetin dva silnější podkožní žilní kmeny, Kostra volné dolní končetiny. 4.5. Nácvik a testy znalost

Lidské tělo: víte, kolik kostí, kůstek a kostiček troří

Dolní končetina pás (cingullum Membri inferiores) je tvořen dvěma kyčelních kostí, který je pevně spojen v podstatě za sebou s křížovou kost, a před - navzájem. Ve volné části dolní končetiny skeletu (kostra Membri inferioris liberi) izolovaný proximálního - femuru, průměrná oddělení - bolyiebertsovuyu a lýtkové. Kostra, kosti, klouby. Modely lidské kostry. Tento 3D model povrchové disekce pravé horní končetiny zobrazuje směs cévní, nervové a svalové anatomie distální části paže, předloktí a ruky. Více informací . Více informací Svalstvo dolní končetiny Mozková část lebky Nepárové kosti lebky: čelní týlní klínová dolní čelist čichová kost kost čelní kost temenní kost nosní kost čichová kost týlní kost spánková kost lícní horní čelist dolní čelist kost klínová kost slzní kosti očnice čelní kost čichová kost spánková kost klínová kost týlní kost nosní dutiny VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ (SINUSY) jsou v.

PPT - KOSTRA DOLNÍ KONČETINY PowerPoint Presentation - ID

Téma: Kostra horní končetiny Autor: Mgr. Trojanová Lenka Číslo: VY_32_INOVACE_05-03 Anotace: Výukový materiál ve formě prezentace je určen pro žáky prvního ročníku střední průmyslové školy, obor technické lyceum. Je představena kostra horní končetiny, která je rozdělena na pletenec a volnou končetinu Stejně jako u horní končetiny je i kostra dolní končetiny tvořena dvěma skupinami kostí: která vznikla srůstem tří párových kostí v jednu jedinou. Bolest jde od třísla do kolena a pod kolenem z přední části až do kotníku. Když dlouho sedím ,tak bolí vstávání Při chůzi mě to nebolí , chodím normálně. Kostra horní končetiny Vybarvi uvedené kosti horní končetiny podle pokynů. pažní kost - červeně, loketní kost- zeleně, vřetenní kost - žlutě, zápěstní kůstky - hnědě, záprstní kůstky- fialově, prsty- bíle, lopatka -modře, klíční kost- oranžově Na všech obrázcích začerni, co není částí kostry (pružinky, tyče, kolíčky

Kostra - dolní a horní končetiny. Kostra lidského těla. Stupeň: Základní 1. stupe. o kostra osová: § kostra hlavy - lebka § páteř § hrudní koš - žebra, hrudní kost. o kostra končetin: § horní končetina: · pletenec horní končetiny - lopatka a klíční kost, kostra volné horní končetiny § dolní končetina: · pánevní kosti - pletenec dolní končetiny, kostra dolní končetiny Kosti horní končetiny (ossa membri superioris) (Horní) pletenec pažní (cingulum membri superioris) složený z lopatky a kosti klíční ; Kostra horní volné končetiny (skeleton membri superioris liberi) Paže, předloktí, ruka : spojení s pletencem zajišťuje kost pažní (humerus), pokračuje přes kloub loketní do předloktí na malíkové straně kostí loketní (ulna), na.

Výukový portál Základní škola Třebíč, ul

kosti dolní končetiny. Kosti horní a dolní končetiny. Patří k nim pánevní kosti. Kód deskriptoru: A02.835.232.043. Anatomi Kostra končetin. Horní končetiny. Dolní končetiny. Charakteristické znaky. Dvojesovitě prohnutá páteř - základ vzpřímené postavy. Mozková část lebky je větší než obličejová. Na čelisti je nápadný bradový výrůstek (schopnost řeči) Horní končetiny jsou volné - umožňují činnost rukou (klíční kost Kostra dolní končetiny je připojena k páteři dvěma kostmi pánevními (každá z nich srůstá z kosti kyčelní, sedací a stydké). S pánevní kostí je kloubně spojena kost stehenní a s ní kosti bérce (kost holenní a lýtková). Na předním obvodu kolenního kloubu je čéška (patella) 3.4.4 Kostra horní končetiny 23 3.4.5 Kostra dolní končetiny 23. 4 3.5 Kloub 24 3.5.1 Klouby horní končetiny 24 3.5.2 Klouby dolní končetiny 24 4 Svaly 27 4.1 Vybrané svalové skupiny 27 5 Krev 28 5.1 Krevní plazma 29 5.2 Krevní buňky 29 5.2.1 Červené krvinky (erytrocyty) 29.

pro 5

Klouby horní končetiny - Masaryk Universit

ELU

Výukové materiály 2

KOSTRA VOLNÉ KONČETINY •kost pažní (humerus) - hlavice ramenního kloubu •předloktí: kost vřetenní (radius) - dlouhá kost, horní epifýzu tvoří miskovitá hlavice, dolní část směřuje k palci kost loketní (ulna) - dlouhá kost, napojena n Zahrnuje poranění kostí, kloubů, šlach, svalů, cév, nervů a kůže s podkožím. Tato poranění mohou být jak izolovaná, tak sdružená, zavřená nebo otevřená. (Schéma Kostra horní končetiny) (Schéma Kostra dolní končetiny) Typy končetinových poraněn Kostra hlavy - lebka (cranium) - mozková část (neurocranium) o kost týlní (os occipitale) · velký otvor týlní (foramen magnum) · kloubní hrboly o kost klínová (os sphenoidale) · turecké sedlo (sella turcica) · horní a střední nosní skořepa o dolní skořepa nosní. Otázka: Opěrná a pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): nj Fylogeneze opěrné soustavy fce opěr. Soustavy: - opora těla pohyb v souvislosti s kosterní svalovinou ochrana - př.: lebka chrání mozek, hrudní koš chrání orgány, 1.) Hydroskelet: Tvořen tekutinou, která je pod určitým tlakem → to drží tvar organismu Nejčastěji u vodních drobných živočichů.

Kostra končeti

Kostru člověka tvoří osová kostra a kostra horní a dolní končetiny. Osová kostra sestává z kostry hlavy a kostry trupu. Prohlédněte si kostru člověka. Vysvětlete, co umožňuje vzpřímené držení těla. Proč jsou krční obratle menší než bederní? Co tvoří hrudní koš a jakou má funkci? Pevnou oporu těl kostra horní končetiny člověka; kostra dolní končetiny člověka; Funkce. Lidská kostra má celou řadu funkcí: Opora - kosti tělo podpírají, udržují také orgány na správných místech. Ochrana - kosti tvořící lebku chrání mozek a žebra chrání srdce, plíce a žaludek Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office Snímek 1 KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA KOSTRA (=SKELET) Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 PÁTEŘ Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Vadné držení páteře HRUDNÍK Snímek 15 KOSTRA DOLNÍ KONČETINY PÁNEV MUŽ X ŽENA KOSTRA HORNÍ KONČETINY Kolik kostí už umíš pojmenovat KOSTRA- SKELETON 1 OSOVÁ KOSTRA (AXIÁLNÍ SKELET) a.) páteř --> obratle krční, hrudní, bederní, kost křížová, kostrční b.) kostra hrudníku (žebra, kost hrduní) --> žebra pravá, nepravá, volná, kost hrudní c.) kostra hlavy- lebka --> neurocranium (kost týlní, klínová, čichová, spánková, čelní, teme Horní končetina člověka Ocas. Končetina (úd) je kloubovitý nebo chápavý (chapadla chobotnice, ocas ploskonosých opic) výčnělek živočišného těla. Většina živočichů užívá končetiny pro pohyb (běh, šplh, chůze). Někteří ale pomocí horních (předních) končetin také manipulují s objekty

Lidská kostra - Mase

⬇ Stáhnout Horní končetiny levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Kostra končetin. Horní končetina - skládá se z pletence a volné horní končetiny Pletenec horní končetiny - připojuje horní končetinu ke kostře trupu: Pletenec dolní končetiny - připojuje dolní končetinu ke kostře trupu Pánevní kost (os coxae) - párová, vzniká srůstem kosti kyčelní (os ilium),. KOSTRA DOLNÍ KONČETINY. LEBKA CELEK. SVALY HORNÍ KONČETINY. SVALY DOLNÍ KONČETINY. SVALY HLAVY A KRKU. LEBKA - NEUROCRANIUM. LEBKA - SPLANCHNOCRANIUM. Test otevřete kliknutím na odkaz testu. Kliknutím na tlačítko review quiz na výsledkové listině na konci testu se můžete vrátit k jednotlivým otázkám a zjistit správnost.

Lidské tělo - horní a dolní končetiny - Kostra předlokt

Kostra - horní končetiny. Kostra - dolní končetiny, kostra pánve. Svalová soustava - typy a funkce sval. tkáně, stavba, vlastnosti, dělení svalů. Kostra umožňuje pohyb. Kostra je oporou těla. Kostra slouží ke trávení potravy. ☺☻ 2. V obrázku kostry vybarvi podle návodu: Červeně páteř a krční obratle Žlutě kostru horní a dolní končetiny Zeleně žebra a hrudní kost Modře páne Model kostry horní končetiny v životní velikosti. Popis. Tato kostra horní končetiny je ideální pro podrobné anatomické studium.Kostra ruky je pospojována dráty a vykazuje realistické anatomické detaily.Vysoce kvalitní model je lehce flexibilně ohebný.. Bohužel není možné zažádat o levou nebo pravou verzi, obdržíte náhodně levý nebo pravý model

Končetiny se mohou volně pohybovat. Lebka je vyjímatelná. Miniskelet je často používán v rehabilitaci, fyzikální medicíně a sportovní medicíně. Zvláště studenti oceňují tento nízkonákladový model kostry. Anatomický model lidská kostra 85 cm. Velmi dobrá kvalita; Stabilní konstrukce; Odnímatelné horní a dolní. - obličejová část lebky je menší než mozková, největší kostí je horní čelist, spojená se spánkovými kostmi lícními kostmi - kosti: čichová, slzní, nosní, patrové, dolní čelist a jazylka Kostra končetin - končetiny jsou k osové kostře připojeny pletenci - lopatkový pletenec je tvořen klíční kostí a lopatko Kostra znaky lidské kostry dvojesovitéprohnutí páteře mozková část větší než obličejová bradový výběžek dokonalá činnost ruky dolní končetiny přizpůsobeny chůzi hlavní části lebka, páteř, hrudník -kostra osová, kostra horní a dolní končetiny Stavba kosti vzniká osifikacíchrupavk

Model kostry dolní končetiny s kostí kyčelní v životní velikosti. +420 739 376 836. Menu. Anatomické modely. Horní končetiny; Dolní končetiny; Lebka a hlava; anatomický model kostry dolní končetiny, kostra dolní končetiny, Střední školy, Vysoké školy. Skelet dolní končetiny II. Klouby horní končetiny. S1:zárodečné listy a jejich deriváty; cévní zásobení a inervace kosti; osteogenese, postup osifikace a kostní věk, přestavba kosti. Test 1: základy organogenese, obecná anatomie kosti a kloubu, kostra HK. 4. 19.10.-23.10. Pánev jako celek. Klouby dolní končetiny KOSTRA HLAVY = LEBKA chrání mozek + smyslové orgány (hlavně zrak a sluch) mozkovna + obličejová část jediný kloub - k připojení dolní čelisti dutiny: nosní vedlejší nosní- hlavně v kosti čelní a v horní čelisti vzpřímená postava s dvojesovitě prohnutou páteří zkrácené přední končetiny neslouží k chůzi, ale k práci mozková část lebky je větší než. Povrchové a hluboké mízní cévy a uzliny horní a dolní končetiny Hlavní funkční korové oblasti 37. Svaly a fascie krku (nakreslit transverzální řez) Plíce - popis, syntopie, hranice a projekce, cévní a nervové zásobení, lymfatická drenáž Povrchové a hluboké mízní cévy a uzliny horní a dolní končetiny

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon ZÁPISY z vyučovacích hodin 5. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - dějepis: VLASTIVĚDA - zeměpis: PŘÍRODOVĚDA: 01. Opakování dějin - letopočty: 01. Praha a její okol

PPT - BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA PowerPoint

- horní končetiny - pevnější práce- dolní končetiny - pohyblivější - chůze · končetiny :2 části. o 1) pletencová část - připojuje končetinu k osové kostře. o 2) volná část - kostra vlastní končetiny, převažují dlouhé kosti, které se v kloubech ohýbají . Páne Kostra končetin Horní končetina: se skládá z : a, pletence horní končetiny (lopatka, klíční kost) b, kostry paže (kloub ramenní, kost pažní, loketní kloub) c, kostry předloktí ( kost vřetenní (u palce), kost loketní (u malíčku)) d, kostry ruky (8 kůstek zápěstních, 5 kůstek záprstních, články prstů (palec 2. Kostra dolní končetiny člověka - Wikipedi . Kostra horní končetiny. ke kostře trupu se připojuje pletencem (= několik kostí, které vytvoří kloubní jamku pro vlastní končetinu). pletenec lopatkový - 2 kosti - klíční a lopatka ; kostra horní končetiny (lopatka (SCAPULA) (3 úhly ANGULUS (lateralis,: kostra horní končetiny. Kostra se skládá z kostí a chrupavky. Je zpravidla rozdělen do 3 hlavních částí: lebka (lebka, čelisti a hypoidní zařízení), axiální kostra želvy, vnitřní nebo vnější (skořápka, obratle, žebra a odvozené žebra), končetinová kostra (končetiny, hrudní a pánevní struktury). Jedinečnost struktury mořských žel Podklíčková tepna a tepny horní končetiny. 24. Hrudní a břišní aorta. 25. Tepny dolní končetiny a pánve. 26. Horní dutá žíla a její přítoky . 27. Dolní dutá žíla a její přítoky. 28. Vrátnicová žíla, slezina. 29. Stavby mízní uzliny, mízní cévy hlavy, krku, horních končetin a hrudníku. 30

 • Cvičení praha 6.
 • Čeština do call of duty ww2.
 • Pohřešované osoby 2018.
 • Azbestocementové trubky.
 • Obrábění kovů prezentace.
 • Lori mnohobarvý prodej.
 • Injekce do kolena cena.
 • Pepa sršeň autosalon.
 • Závěrečná část hodiny tv.
 • Deky výprodej.
 • Maso pro psy pardubice.
 • Hádanka kuličky.
 • Czech cheer nationals 2019.
 • O těle a duši online cz dabing.
 • Montážní klipy woodplastic standard.
 • Hematologie chomutov.
 • Těhotenská móda levně.
 • Jak ošetřit dřevo do země.
 • Reproduktor v mobilu.
 • Oboustranná lepicí páska.
 • Snubní prsteny pár.
 • Alan rickman csfd.
 • Minecraft llama carpet.
 • Jeff goldblum.
 • Dragon ball z movie.
 • Pulaski at night.
 • Citronela proti komárům.
 • Délka silnic a dálnic v čr 2017.
 • Predátor 2 online.
 • Vyndání stehů doma.
 • Lomítko anglicky.
 • Savci smysly.
 • Posuvná okna ceník.
 • Kulhánek grafika prodej.
 • Barevné čočky dioptrické měsíční.
 • Opera médea.
 • Pán prstenů hlavní postavy.
 • Alkalický roztok na odstranění ztvrdlé kůže.
 • Warcraft 3 frozen throne latest version.
 • Jak dlouho bolí zub.
 • Objem močového měchýře.