Home

M sfincter pupillae

The iris sphincter muscle (pupillary sphincter, pupillary constrictor, circular muscle of iris, circular fibers) is a muscle in the part of the eye called the iris. It encircles the pupil of the iris, appropriate to its function as a constrictor of the pupil a ring of smooth muscle fibers surrounding the pupillary border of the iris A musculus sphincter pupillae (körkörös szűkítő izom) egy izom az ember szemében.. Funkció. Összehúzza a pupillát. Beidegzés, vérellátás. A paraszimpatikus idegrendszer nuclei accessorii nervi oculomotoriiból jövő idegei kontrollálják. Az arteria ciliaris anterior és a arteria ciliaris posterior longus látja el vérrel.. Antagonistája.

Iris sphincter muscle - Wikipedi

Sphincter pupillae definition of sphincter pupillae by

 1. Autonomic neurons provide input to the intrinsic ocular muscles (the sphincter pupillae, the dilator pupillae, and the ciliary muscle) and the lacrimal glands. Neuronal afferents in the eye include sensory neurons from the conjunctiva and cornea, reflexive contributions to the iris, ciliary muscle, and eyelids, and the densely innervated retina
 2. The circular muscular fibers of the iris form the Sphincter pupillae; they are arranged in a narrow band about 1 mm. in width which surrounds the margin of the pupil toward the posterior surface of the iris; those near the free margin are closely aggregated; those near the periphery of the band are somewhat separated and form incomplete circles
 3. musculus sphincter pupillae käännös sanakirjassa englanti - suomi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä

Musculus sphincter pupillae est musculus circularis intra oculum, ibi in iride locatus. Cingit pupillam, ergo contractio eius miosem perficit: pupilla angustior apparet.. Musculus per partem parasympathicam systematis nervosis autonomici gubernatur. Fibrae nervales per nervum oculomotorium et ganglion ciliare ad musculum perveniunt, minore in parte per partem sympathicam Die Pupille ist die von der Regenbogenhaut umgebene natürliche Öffnung, durch die Licht in das Innere des Auges fallen kann. Sie wird auch Sehloch genannt. Durch Verkleinern oder Vergrößern der Pupille mit Hilfe des Musculus sphincter pupillae bzw. des Musculus dilatator pupillae kann der Lichteinfall auf die Netzhaut angepasst werden

Medical definition of sphincter pupillae: a broad flat band of smooth muscle in the iris that surrounds the pupil of the eye musculus sphincter pupillae: 1 n a ring of smooth muscle surrounding the iris Synonyms: pupillary sphincter Type of: anatomical sphincter , sphincter , sphincter muscle a ring of muscle that contracts to close an openin Dictionary entry overview: What does musculus sphincter pupillae mean? • MUSCULUS SPHINCTER PUPILLAE (noun) The noun MUSCULUS SPHINCTER PUPILLAE has 1 sense:. 1. a ring of smooth muscle surrounding the iris Familiarity information: MUSCULUS SPHINCTER PUPILLAE used as a noun is very rare m. sphincter pupillae je aktivován prostřednictvím muskarinových receptorů. Tím je navozena aktivní mióza. Jsou-li M receptory inhibovány (lokálním podáním farmak s terciárním dusíkem), pak převládne aktivita m.dilatator pupillae s následnou mydriázou. zároveň dochází k paralýze m. ciliaris, k cykloplegii. Ok Stimuluje svěrač zornice (m.sphincter pupillae), způsobuje zúžení zornice = miosa. Stimuluje sval m. dilatator pupillae, rozšížení zornice = mydriasa. Oko (musculus ciliaris) Stimuluje m. ciliaris (svalovina řesnatého tělíska), jeho stah umožňuje vyklenutí čočky a tím zaostření na blízko. Bez inervac

Musculus m sphincter pupillae, Pupillenverengerer m. Fachwörterbuch Medizin Englisch-Deutsch. 201 Musculus sphincter pupillae est musculus circularis intra oculum, ibi in iride locatus. Cingit pupillam, ergo contractio eius miosem perficit: pupilla angustior apparet. Musculus per partem parasympathicam systematis nervosis autonomici gubernatur. Fibrae nervales per nervum oculomotorium et ganglion ciliare ad musculum perveniunt, minore in parte per partem sympathicam Sphincter pupillae - The sphincter pupillae is the involuntary muscle responsible for pupillary constriction mediated by parasympathetic nervous system. This muscle encircles the pupillary margin of the iris and is 0.75mm wide. Radial sphincter tear at the pupillary margin can be appreciated with slit lamp biomicroscopy and may be associated. m. sphincter pupillae. SECTION Item or Ref ID Value or text Identification TA code A15.2.03.029 Entity ID number THA:6941 FMA identifier FMA:49157 Type of entity Material entity Language TA98 Latin preferred term m. sphincter pupillae: TA98 English equivalent.

Musculus sphincter pupillae - Wikipédi

Other articles where Sphincter urethrae is discussed: sphincter muscle: its normal contraction, and the sphincter urethrae is the most important voluntary control of urination. There is also a sphincter in the eye, the sphincter pupillae, a ring of fibres in the iris that contracts the pupil in the presence of bright light. Compare dilator muscle Okohybný nerv (latinsky: nervus oculomotorius), jinak též III. hlavový nerv, je jeden z hlavových nervů.Je to smíšený nerv, který obsahuje dva druhy nervových provazců: somatomotorická vlákna ovládají okohybné svaly, zatímco visceromotorická vlákna jsou součástí parasympatické části vegetativního systému.. Větve. Tento nerv vychází z několika mozkových jader ve. A musculus dilatator pupillae az ember szemének egyik izma.. Funkció. Tágítja a pupillát.. Beidegzés. A szimpatikus rendszer idegzi be. A plexus caroticus internus radix sympathica ganglii ciliaris ága, amely a nervi ciliares longi-t követve halad a bulbus oculiba.Az arteria ciliaris anterior és a arteria ciliaris posterior longus látja el vérrel.. Discuss these MUSCULUS SPHINCTER PUPILLAE Lyrics with the community: We need you! Help build the largest human-edited lyrics collection on the web! Add Lyrics. The Web's Largest Resource for Music, Songs & Lyrics. A Member Of The STANDS4 Network. Search for song lyrics by Genres

Iris dilator muscle - Wikipedi

Oko M. sphincter pupillae Kontrakce -mióza M. ciliaris Kontrakce -akomodace, vidění do blízka Srdce SA uzel frekvence (negativně chronotropní) Síně kontraktility (negativně inotropní) AV uzel rychlost vedení (negativně dromotropní) prodloužení refrakterní fáz Kern R. (1982) Zur Verteilung der adrenergen Rezeptoren im M. sphincter pupillae, im M. dilatator pupillae und im Ziliarkörper des Menschen; deren Bedeutung bei der Behandlung der Hypotonia bulbi und des Glaukoms. In: Krieglstein G.K., Leydhecker W. (eds) Medikamentöse Glaukomtherapie dict.cc English-German Dictionary: Translation for iris sphincter muscle [Musculus sphincter pupillae Kikuchi M, Hayashi R, Kanakubo S, et al. Neural crest-derived multipotent cells in the adult mouse iris stroma. Genes Cells. 2011;16:273-81. CrossRef PubMed Google Schola

Finnish Translation for iris sphincter muscle [Musculus sphincter pupillae] - dict.cc English-Finnish Dictionar dialis, m. rectus inferior a Parasympatische innervatie m. sphincter pupillae en m. ciliaris a Orthosympatische innervatie van de m. dilatator pupillae, mm. tarsales superior en mm. tarsales inferior N. trochlearis Aansturen m. obliquus superior N. ophthalmicus (tak van de n. trigeminus) Gevoel van de cornea N. abducens Aansturen m. rectus. Origin, ramus of pubis; insertion, with fellow in median raphe behind and in front of urethra; action, constricts membranous urethra; nerve supply, pudendal. Synonym(s): musculus sphincter urethrae [TA] sphincterとは意味:sphincter 括約筋 かつやくきん 百科解释 A sphincter is an beetah anatomical structure, a circular muscle that normally maintains constriction of a natural body passage or orifice and which relaxes as required by normal physiological functioning Musculus sphincter pupillae. Der Musculus sphincter pupillae (auch M. constrictor pupillae) hat die Funktion, die Pupillen zu verengen . Er liegt mit seinen gitternetzartigen Fasern um die Pupille herum im hinteren Teil des Irisstroma

Okohybné svaly - WikiSkript

 1. Dictionary Norwegian ↔ English: iris sphincter muscle [Musculus sphincter pupillae] Translation 1 - 4 of 4: Norwegian: English: Full phrase not found. » Report missing translation: Partial Matches: anat. bot. iris {m} [planteslekt; ogs.
 2. III m. rectus medialis m. rectus inferior m. obliquus inferior m. rectus superior m. levator palpebrae suerioris - elevace víčka parasympatická vlákna (ganglion ciliare)- ncl. Edinger - westphal m. sphincter pupillae - zajišťuje miosu m. ciliaris - akomodace IV. - n
 3. Zrakový aparát Oční koule (Bulbus oculi) Přídatné oční orgány (Organa oculi accessoria) Topografie - regio orbitalis Vývoj zrakového ústrojí Očnice (orbita) tvar 4-bokého jehlanu svrženého vzad kostěné ohraničení aditus x apex 10 otvorů hladký m. orbitalis (ve fissura orbitalis inf.) obsah: oční koule, svaly, tukové těleso a přídatné orgány Očnice - stěny.
 4. -stah m. ciliaris → fibrae zonulares povolí → čočka se vypoukne -současně stah m. sphincter pupillae (= miosis) • zaostření na dálku -základní stav oka -tonus cév udržuje fibrae zonulares napnuté -čočka je oploštěná -ze zaostření vrací zpět stah m. dilatator pupillae (= mydriasis

Iris sphincter muscle Psychology Wiki Fando

Definition of musculus sphincter pupillae in the Definitions.net dictionary. Meaning of musculus sphincter pupillae. What does musculus sphincter pupillae mean? Information and translations of musculus sphincter pupillae in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Correct spelling for the English word Musculus Sphincter Pupillae is [mˈʌskjʊləs sfˈɪŋktə pjˈuːpɪlˌiː], [mˈʌskjʊləs sfˈɪŋktə pjˈuːpɪlˌiː], [m_ˈʌ_s_k_j_ʊ_l_ə_s s_f_ˈɪ_ŋ_k_t_ə p_j_ˈuː_p_ɪ_l_ˌiː]] (IPA phonetic alphabet)

1. Exp Eye Res. 1999 Apr;68(4):505-12. Mechanisms underlying the neurogenic relaxation of isolated porcine sphincter pupillae. Toda M(1), Okamura T, Fujimiya M, Azuma I, Toda N sphincter pupillae muscle. A 40-year-old member asked: What is the sphincter muscle? A Verified Doctor answered. A US doctor answered Learn more. Control of function: The sphincters are band of muscles around a lot of hollow organs controlling opening and closing around urethra, anus, mouth, eosophagus, stomac

Nervus oculomotorius - WikiSkript

 1. sphincter pupillae ; Synonyms (15) circular fibers (related synonym, ) constrictor pupillae (related synonym, ) iris constrictor (related synonym, ) iris constrictor muscle (related synonym, ) iris sphincter (related synonym, ) iris sphincter muscle (exact synonym, ) M. sphincter pupillae (exact synonym, ) musculus sphincter pupillae (exact.
 2. Flag as Inappropriate.
 3. Looking for the definition of MUSCULUS SPHINCTER PUPILLAE? Find out what is the full meaning of MUSCULUS SPHINCTER PUPILLAE on Abbreviations.com! The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource

musculus sphincter pupillae Velký lékařský slovník On-Lin

 1. g up with rap verses
 2. V duhovce se nachází duhovkové svaly (m. sphincter pupillae a m. dilatator pupillae), které slouží k pohybům zornice. Barva. Barva duhovky se považuje v lidské kultuře za barvu očí. Duhovka je totiž obvykle silně pigmentovaná, může být hnědá až zelená, modrá či šedá. Občas se její barva kvůli nedostatku pigmentu.
 3. Iris sphincter muscle - Wikipedia, the free encyclopedia; Iris sphincter muscle. Gray878.png · Iris, front view. (Muscle visible but not labeled.) Gray883.png. The upper half of a sagittal section through the front of the eyeball. (Sphincter of pupil labeled near bottom-center.) Latin, m. sphincter pupillae.

Define musculus sphincter pylori. musculus sphincter pylori synonyms, musculus sphincter pylori pronunciation, musculus sphincter pylori translation, English dictionary definition of musculus sphincter pylori. musculus sphincter pupillae; musculus sphincter pupillae; musculus sphincter pupillae; musculus sphincter pylori; musculus sphincter. 1 Thedogisolated sphincter pupillae contractedin response to acetylcholine, angiotensin II (All), bradykinin, prostaglandins F2., D2, E2 and 12, and thionate thromboxane A2 (sTXA2) in a concentration-dependentmanner. 2 All-induced contractions were suppressed by treatment with saralasin, indomethacin, aspiri Other articles where Sphincter ani externus is discussed: sphincter muscle: in excretion of waste: the sphincter ani externus keeps the anal opening closed by its normal contraction, and the sphincter urethrae is the most important voluntary control of urination. There is also a sphincter in the eye, the sphincter pupillae, a ring of fibres in the iris that contracts th Find the perfect pupillae stock photo. Huge collection, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and RM images. No need to register, buy now sphincter pupillae - definition of sphincter pupillae in the Synonym(s): musculus sphincter pupillae [TA], sphincter muscle of pupil sphinc·ter pu·pil·lae (sfingk'tĕr pyū-pil' ē) [TA] A ring of smooth muscle fibers surrounding the pupillary border of the iris

Sphincter Pupillae Muscle - an overview ScienceDirect Topic

Define musculus sphincter ani internus. musculus sphincter ani internus synonyms, musculus sphincter ani internus pronunciation, musculus sphincter ani internus translation, English dictionary definition of musculus sphincter ani internus. musculus sphincter pupillae; musculus sphincter pupillae; musculus sphincter pylori; musculus. innerer Blasenschließmuskel {m}anat.VetMed. iris sphincter muscle [Musculus sphincter pupillae] Pupillenverengerer {m} [teilweise ugs.: Musculus sphincter pupillae]anat. lower esophageal sphincter <LES> [Am.] Schließmuskel {m} der Speiseröhreanat.med. unterer Ösophagussphinkter {m} <uÖS, UÖS>anat.med. Magenmund {m} [unterer. The bovine isolated sphincter pupillae incubated in Krebs solution releases a biologically active substance tentatively identified as prostaglandin E 2. 2. The prostaglandin did not appear to be of neural origin or to result merely from tissue degeneration. 3 Popis: Nucleus accesorius nervi oculomotorii - parasympatické jádro pro inervaci m. sphincter pupillae a m. ciliaris We've found 0 scripts matching musculus sphincter pupillae. We couldn't find any scripts or writers for your search query. Maybe you were looking for one of these terms? Muriel's Wedding, Murph: The Protector, Murphy's Law, Musa, Muscle Shoals, Muse, Museum, Museum Hours, Music And Lyrics, Music Box

Okohybný nerv (latinsky: nervus oculomotorius), jinak též III. hlavový nerv, je jeden z hlavových nervů.Je to smíšený nerv, který obsahuje dva druhy nervových provazců: somatomotorická vlákna ovládají okohybné svaly, zatímco visceromotorická vlákna jsou součástí parasympatické části vegetativního systému C8-T1 → ggl. cervicale superius → n. et plexus caroticus internus → plexus ophthalmicus (není zde přepojen) EF: nn. ciliares breves (smíšené) → m. ciliaris, m. sphincter pupillae, m. dilatator pupillae, m. tarsalis sup. + inf. (m. orbitalis) Ganglion pterygopalatinum Meckeli fossa pterygopalatina, pod n. maxillaris AF-PS: ncl. The bovine isolated sphincter pupillae incubated in Krebs solution releases a biologically active substance tentatively identified as prostaglandin E 2. 2 The prostaglandin did not appear to be of neural origin or to result merely from tissue degeneration The electron microscopic investigation of the m. sphincter pupillae of adult black hooded rats showed the presence of melanosomes in the smooth muscle cells. In shape and size the melanosomes were like those of the iridial epithelium. In addition, premelanosomes and tyrosinase activity were observed as well as melanosomes with disintegrated.

Europe PMC is an ELIXIR Core Data Resource Learn more >. Europe PMC is a service of the Europe PMC Funders' Group, in partnership with the European Bioinformatics Institute; and in cooperation with the National Center for Biotechnology Information at the U.S. National Library of Medicine (NCBI/NLM).It includes content provided to the PMC International archive by participating publishers The sphincter pupillae is supplied by parasympathetic fibers by way of the short ciliary nerves, and its contraction results in constriction of the pupil (miosis) (fig. 46-7). The iris contracts reflexly when light reaches the retina (the light reflex) and when focusing on a near object (part of the accommodation reaction) (fig. 46-8 B-D) The pyloric sphincter is a band of smooth muscle that plays an important role in moving the contents of your stomach into your small intestine. It also prevents partially digested food and stomach.

Iris Dilator Muscle - an overview ScienceDirect Topic

 1. Autor: von Campenhausen, C; Genre: Zeitschriftenartikel; Im Druck veröffentlicht: 1963-05; Titel: Quantitative Beziehungen zwischen Lichtreiz und Kontraktion des Musculus sphincter pupillae vom Scheibenzüngler (Discoglossus pictus
 2. Sphincter definition, a circular band of voluntary or involuntary muscle that encircles an orifice of the body or one of its hollow organs. See more
 3. Look at other dictionaries: dilator muscle of pupil — dilator pupillae muscle musculus dilatator pupillae Medical dictionar

Sphincter pupillae - Musculus sphincter pupillae - IMAIO

They pass through a sphincter at the lower end of the stomach and into the small intestine . 它們通過胃下端的括約肌進入小腸。 The parasympathetic nerves enhance both tone and motility, and relax sphincters. 副交感神經既增加張力,也加強運動,并松弛括約肌 Wandering pigmented cells arising from the epithelium of the optic cup, with observations on the origin of the M. sphincter pupillae in the chic Synonyms for Sphincter of Oddi in Free Thesaurus. Antonyms for Sphincter of Oddi. 2 synonyms for sphincter: anatomical sphincter, sphincter muscle. What are synonyms for Sphincter of Oddi

 • Xanax rapper.
 • Baxtrix kontakt.
 • Brand management kniha.
 • Miloslav tichý herec.
 • Macmillan cancer.
 • Can am trikolka.
 • Jobs alo diamonds.
 • Zš tgm milovice.
 • Trampolína do země zkušenosti.
 • Co koduje gen.
 • Cívka fabia 1.4 mpi.
 • Vidlice na kolo 26 pevná.
 • Mayský kříž.
 • Indeed liberec.
 • Kumasi ghana.
 • Renesanční spisovatelé.
 • Omphalofobie.
 • Darujem psa.
 • Jeep patriot benzin.
 • Pěstební box návod.
 • Spitfire mk 24.
 • Stokke trailz terrain bazar.
 • Jessica alba husband.
 • Solný důl bochnia.
 • Anténa pro pmr.
 • Costa coffee butovice.
 • Monster truck show 2019 trutnov.
 • Postelové hrátky hra.
 • Skinoren.
 • Kachličky do koupelny.
 • Borůvkový koláč do kulaté formy.
 • 19 mesicni dite.
 • Vařit vývar pod pokličkou.
 • John the fisherman.
 • Iga hodnoty.
 • Zahájení muzejní sezony v leteckém muzeu kbely 27 dubna.
 • Montované bytové domy.
 • West highland way map.
 • Horst dassler.
 • Patronus.
 • Tula free to grow.