Home

Protokol o evidenční kontrole cena

Evidenční kontrola: K čemu slouží a jaká je cena? VímVíc

 1. Protokol o evidenční kontrole nesmí být v den přepisu auta starší než 30 dní. Evidenční kontrolu je potřeba absolvovat ještě před přihlášením vozidla do evidence . Pokud tedy dochází ke změně provozovatele a vlastníka auta, nevyhnete se jí
 2. Protokol o evidenční kontrole vydává STK. Registr vozidel ji požaduje při každé změně vlastníka
 3. ut a provádí se na počkání za účasti řidiče, který vůz přivezl
 4. Evidenční kontrola je nezbytná při každém prodeji ojetého automobilu a změně jeho vlastníka nebo provozovatele. Evidenční kontrola probíhá na stanicích technické kontroly (STK) a předchází samotnému přepisu vozidla v registru vozidel. Výstupem každé evidenční kontroly je Protokol o evidenční kontrole

Registr vozidel - Evidenční kontrol

Protokol o evidenční kontrole vozidla má platnost 30 dní od vystavení a vydá ho stanice technické kontroly (STK) pro účely zápisu do registru silničních vozidel v následujících případech: převod, resp. přepis ojetého vozidla v registru motorových vozidel (převod auta z prodávajícího na kupujícího). Protokol o evidenční kontrole při změně vlastníka. K získání Protokolu o evidenční kontrole vyžaduje evidenční kontrola doklady, jako je Velký technický průkaz a ORV. Samotný Protokol o evidenční kontrole vám ale pro změnu vlastníka vozidla v registru vozidel stačit nebude. Je pouze jedním z dokumentů, který musíte mít cena; Evidenční kontrola: Zejména TP (technický průkaz), ORV (osvědčení o registraci), platné emisní měření (protokol), případně další doklady podle požadavku typu kontroly (např. při individuálních dovozech)

evidenční prohlídka dle zahraničního TP : 500,- Ostatní služby. Cena. kontrola a vyplnění dokladů super zelených vozidel. 300,-vylepení náhradní kontrolní nálepky. 60,-vyražení úředně přiděleného čísla . 650,-vystaveni náhradního protokolu, administrativní oprava protokolu . 50,-. Protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než čtrnáct dnů jejíž cena se zpravidla pohybuje mezi 2000 Kč - 3000 Kč. Nezapomeňte též na to, že pro provozování vozidla na pozemních komunikacích v ČR musíte mít sjednané platné povinné ručení, proto si jej zařiďte ještě předtím, než s vozidlem. Evidenční kontrola vozidel se provádí na stanici technické kontroly (zkráceně STK) a je nutná absolvovat v případě každého přepisu ojetého vozidla do registru motorových vozidel na nového majitele či provozovatele. Výsledkem evidenční kontroly je Protokol o evidenční kontrole, který se následně předkládá na místně příslušném dopravním úřadě při.

Přesně řečeno - protokol o evidenční kontrole nesmí být ke dni přepisu vozidla starší než 30 dnů. Vzhledem k tomu, že přepis vozidla musíte provést do 10 pracovních dnů od jeho koupě, není problém se do lhůty platnosti evidenční kontroly vejít Evidenční kontrola se provádí v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 1 ve skupině kontrolních úkonů 0. Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky podle § 3 odst. 1, 3 a 4. Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došl Potřebujete také protokol o evidenční kontrole. Někdo tak bude muset zajet na STK kvůli evidenční kontrole. Ta se už nedělá na osobu, ale na vozidlo, takže ji může udělat kdokoliv, prodávající i kupující. Protokol o evidenční kontrole nesmí být v okamžiku převodu starší než 30 dní

Evidenční kontrola (evidenčka) - Cena & platnost⚙

Povinnost evidenční kontroly při převodu vozidla je stanovena zákonem č. 56/2001 Sb, kdy obsahem této kontroly je soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla • protokol o měření emisí • protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka Evidenční kontrola • velký technický průkaz vozidla • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz) • Poznámka Má-li protokol o evidenční kontrole nebo z jiné technické prohlídky sloužit jako příloha k žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, údaje týkající se osoby, která má být jako nový vlastník nebo provozovatel zapsána do registru silničních vozidel se již do poznámky protokolu neuvádějí Evidenční kontrola. Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie - VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu. Evidenční prohlídku je vhodné.

Evidenční kontrola

Při vlastním přepisu vozidla musí kupující na registru předložit zelenou kartu a protokol o evidenční kontrole.Auto si musí kupující totiž pojistit ihned po podpisu kupní smlouvy, kdy se stává majitelem.. Evidenční kontrola na STK či místech k tomu určených se už nedělá na osobu, ale na vozidlo, takže ji může udělat kdokoliv a jelikož je nově evidenční kontrola na kohokoliv - prostě je nutné jen mít správná data na auto Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší 30ti dní od jeho vystavení, vypývá mi z toho matematicky, že doklad o čerstvé technické kontrole platí po dobu 30 dnů jako evidenční kontrola pro přepis vozu Evidenční kontrola. Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé, když dochází při registraci vozidla ke změně provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidla a k přihlášení vozidla do evidence. Protokol o evidenční kontrole musí být veden již na jméno (název) přihlašujícího provozovatele.. Protokol o evidenční kontrole vozidla . Vydá stanice technické kontroly v těchto případech: zápis vozidla do registru (dovoz silničních vozidel, stavby - přestavby vozidel atd.) zápis změny provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidl Protokol o evidenční kontrole, který je nutné předložit při přepisu vozidla na nového majitele, je totiž platný 30 dnů. Evidenční kontrola ověří shodu údajů v technickém průkazu se skutečným stavem vozidla a může ji realizovat jak prodávající, tak kupující

Většinou protokol o evidenční kontrole potřebujeme při přepisu vozidla na nového majitele. Tento protokol nesmí být starší více jak 14 dní, jinak je neplatný. Dříve se musela dělat tato kontrola na jméno nového majitele, v současnosti již tato podmínka neplatí a evidenční kontrola se vztahuje pouze ke konkrétnímu autu Protokol o evidenční kontrole musí být na jméno (název) přihlašujícího provozovatele a může být součástí protokolu o pravidelné technické prohlídce. Prověřit najeté km SLEVA 100 Kč! Vin Více informací . Nabídka vozidel - tipy. Ford Focus Rok výroby: 2017 Cena: 229. Cena evidenční kontroly vozidel L, M1, N1 a O - 400 Kč. Dovozy: dle druhu prohlídky, viz ceník. Platby příjímáme hotovostní i platební kartou. Převzetím dokladů po prohlídce, potvrzuje zákazník jejich kompletnost. Kompletní ceník 1. 5. 2020. Objednací řá Protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dnů K tomu se musí připočíst cena 400 Kč za evidenční kontrolu, kterou musí vozidlo před převodem projít. Případně také částku za ověřený podpis na plné moci. Vozidla, která nesplňují emisní normy,. protokol o evidenční kontrole (technické prohlídce), zadní tabulku registrační značky (SPZ), pokud není připevněna nýty. Platnost evidenční kontroly je až do doby změny vlastníka časově neomezena. Evidenční kontrolu totiž potřebujete vždy, pokud přehlašujete auto na jiného majitele

Registr vozidel - Co je to evidenční kontrola

 1. Technický protokol o kontrole náhradních dílů ( pro zapsání plnění požadavků na ND do TP) 3 900 Kč: Technický protokol o kontrole motocyklu po montáži sady pro snížení výkonu motoru: 3 500 Kč: Technický protokol pro vozidla kat. L,O1,O2,M1,N1 (pro přeregistraci vozidla z EU) 1 200 Kč: Nálepka LPG: 20 Kč: Nálepka max.
 2. K přepisu je nutné k příslušné písemné žádosti přiložit technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci silničního vozidla, kupní smlouvu, protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dní) a zelenou kartu nového majitele vozidla
 3. Převod auta: Evidenční kontrola. Na registru vozidel při přepisu po Vás budou požadovat také protokol o evidenční kontrole. Kdokoliv tedy předem musí zajet na STK a požadovat úkon pouze Evidenční kontrola. Já jezdím do STK Motol, obvykle na 07:00 ranní, abych šel první na řadu. Cena evidenční kontroly je 400 Kč. Během.
 4. CENÍK EUROPROFICAR OLOMOUC s.r.o. - STK 38.43 Ceník služeb platný od 14. 05. 2020 - cena uvedena v Kč, včetně 21% DPH Evidenční kontroly EV. Kontrola - M, N 500,- EV. Kontrola - L, O 500,- Technické kontroly u osobníh

Protokol o evidenční kontrole mladší 30 dnů (Jde o úřední srovnání, zda je skutečné číslo karoserie, tzv. VIN kód, totožné s číslem, které je zapsáno v technickém průkazu. Cena této služby je kolem 400 Kč a provádějí ji stanice technické kontroly.), Zelená karta, Úhrada správního poplatku ve výši 800 Kč Evidenční kontrolu lze provést i na havarovaném vozidle (podrobnosti viz. kontakty). Protokol o evidenční kontrole musíte předložit při (pro) zapsání do registru silničních vozidel, nebo při jakýchkoliv změnách v něm, na dopravním úřadě příslušného MěÚ Protokol o evidenční kontrole Od: rej* 16.07.14 21:50 odpovědí: 5 změna: 17.07.14 11:02 Dobrý večer, chci koupit ojeté auto a někde jsem četl, že poté, co minulý majitel auto odhlásí a poté, co já si zjednám pojištění musím s autem zajet na stk kvůli protokol o evidenční kontrole - můžete mi prosím sdělit v čem. Výsledkem úspěšné evidenční kontroly je protokol o evidenční kontrole, který na úřadě předložíte jako součást žádosti o přepis vozidla. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla. Pro přepis vozidla je nutné předložit vyplněnou žádost a vždy je lépe připravit si ji předem - celý proces převodu.

Druh vozidla osobní nákladní nákladní autobus traktor příp. trak. pracovní automobil automobil automobil vozidlo stroj Kategorie L A,L B L C,L D,L E M 1 N 1 N 2,N 3 M 2,M 3 O 1, O 2 O 3,O 4 T O T1 - O T4 S ≤50cm 3>50cm nebo > 750 ÷ R ≤ 45km/h> ≤8 osob ≤3500kg > 3500 kg > 8 osob ≤750 kg ≤3500 kg >3500 kg Z Pravidelná 650,- 650,- 990,- 990,- 1550,- 1550,- 590,- 590,- 990. evidenční kontrola. český tech průkaz. evidenční kontrola. na žádost zákazníka. evidenční kontrola. individuální dovoz. technický protokol IDV, stavba, přestavba opakovaná technickáprohlídka z jiné STK = cena pravidelné prohlídky dle kategorie vozidla. Protokol o evidenční kontrole vozidla (ne starší než 14 dní). Zelená karta jako doklad o zákonném pojištění vozidla (povinném ručení). Registrační značka jen pokud je poškozena, odcizena, ztracena. Navíc si tedy připravte malý technický průkaz, jinak je převod velmi podobný registraci vozidla. Cena převodu vozidl Stanice technické kontroly Opava - OP KONTROL, spol. s r.o., provádí technické kontroly pro všechny druhy automobilů, také vozidel přestavěných na pohon LPG - tuzemská i dovozová. Vyřídíme STK, kontroly technického stavu i měření emisí také pro traktory a nákladní vozidla Evidenční kontroly silničních vozidel Před přihlášením do evidence dopravního úřadu a jiných změnách v dokladech k vozidlu je nutné doložit protokol o evidenční kontrole vozidla

Protokol o evidenční kontrole je nutné doložit před přihlášením do registru silničních vozidel i ostatních změnách v dokladech k vozidlu. Evidenční kontrola zjišťuje, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji zapsanými v originálu velkého technického průkazu vozidla a osvědčení o registraci vozidla (malém. formulář žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla část I. (tzv. malý techničák) protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dní), zelenou kartu na nového majitele jako doklad o sjednaném povinném ručení, kupní smlouvu PŘÍLOHA č. 6 ke Smlouvě č. 4M93O015 o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků Evidenční číslo Cena 0,00 Ceny jsou uváděny včetně DPH v Kč Protokol o kontrole ZP Jméno Evidenční kontrola. Před samotným přepisem auta na nového vlastníka je nutné s vozidlem ještě absolvovat evidenční kontrolu, která prověří, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji v technickém průkazu. Protokol o evidenční kontrole budete muset předložit při přepisu vozidla

Co potřebuji k evidenční kontrole vozidla - Napovíme

Ceník - Pronto STK s

Přepis auta v roce 2017 - cena. Evidenční kontrola - 400,- Kč až 1000,- Kč, podle autoservisu, kde je prováděna. Ověření podpisu - 100,- Kč Přihlášení auta - 800,- Kč Přihlášení motocyklu - 500,- Kč. Protokol o evidenční kontrole (evidenční kontrola Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší 30 kalendářních dní od jeho vystavení. Samotný protokol o evidenční kontrole vozidla vydává stanice technické kontroly. NAPIŠTE NÁM! Napište nám, s čím potřebujete pomoci. Zanechte svůj telefon a ozveme se vám protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší 14 dnů*), zelená karta, úředně ověřená plná moc (pokud je některá ze stran zastupována), právnické osoby také výpis z rejstříku, podnikatelé živnostenský list nebo koncesní listinu Z textace citovaného ustanovení a jeho obdobného užití ve vztahu k postupu dle § 8a lze považovat za sporné, zda v takovém případě musí být tedy úřadu předkládán protokol o evidenční kontrole, pokud již např. původní vlastník nemá vozidlo již k dispozici a tato nebyla a nemůže být provedena, nebo se naopak ani v. V prvé řadě je zde kupní smlouva na přívěsný vozík a předávací protokol. Dále je zapotřebí mít tzv. Dále je zapotřebí mít tzv. malý a velký technický průkaz , doklad o pojištění , protokol o evidenční kontrole a samozřejmostí je váš občanský průkaz

Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) Doklad o zaplaceném povinného ručení vozidla (tzv. zelená karta) - můžete uzavřít u nás. Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla - ne starší 30 dní. Můžete také použít protokol o pravidelné technické kontrole Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla - Uzavřete u nás! Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; Občanský průkaz; První dvě osvědčení dostanete na STK nebo od pordávajícího, takže vám v podstatě stačí to co u běžného přihlášení vozidla 1. doklad o technické způsobilosti vozidla, 2. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno, 3. protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, 4. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla) Pravidelná technická prohlídka (emisní protokol z jiné SME) 1 390,- Kč: Opakovaná technická prohlídka: 550,- Kč: Opakovaná technická prohlídka do 3 prac. dnů: 150,- Kč: Opakovaná technická prohlídka tentýž den: 1,- Kč: Opakovaná technická prohlídka po evidenční závadě: 450,- Kč: Evidenční kontrola TP ČR. Protokol o technické kontrole, měření emisí, případně evidenční kontrole. (je možné doložit protokol o technické kontrole a měření emisí v jiném členském státě EU, potom je potřeba pouze protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dnů.) COC list (certificate of conformity = rodný list vozidla)

Stanice technické kontroly - Cení

 1. Protokol o evidenční kontrole, který vám na STK vystaví, nesmí být v době, kdy žádáte o přepis auta na rodinného příslušníka, starší než 30 dnů. Zaměstnanci STK po vás budou chtít předložit originál technického průkazu vozidla a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 2. protokol o evidenční kontrole nebo protokol o technické kontrole před registrací, dokumentaci obsahující údaje potřebné pro vydání technického průkazu (nejsou-li tyto údaje obsaženy v malém či velkém technickém průkazu), zelenou kartu, která je dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 3. V případě evidenční kontroly je potřebný technický průkaz a osvědčení o registraci ORV(dříve OTP). U technické kontroly pro vozidla z dovozu je potřebný technický průkaz se zemí původu, (vhodný certifikát of conformity neboli COClist), odhláška vozidla, protokol o měření emisí
 4. Evidenční číslo: 0,00 0,00 Náhradní díly na opravu (opotřebené díly) Název materiálu Cena celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena 0,00 Cena za jedn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 měs. Celkem Poznámka Popis pracovního úkonu Datum prvního vydání: Celková doba užívání: 0 měs. NÁVRH NA OPRAVU Protokol o kontrole.
 5. Nové auto je potřeba přistavit ke kontrole po čtyřech letech od uvedení do provozu a následně pravidelně každé dva roky. Současně probíhá i evidenční kontrola výrobních čísel a technického průkazu, která je zahrnutá do ceny technické prohlídky. protokol o měření emis.
 6. Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé, když dochází při registraci vozidla ke změně provozovatele nebo vlastníka, který je zárověň provozovatelem vozidla a k přihlášení vozidla do evidence. Protokol o evidenční kontrole musí být veden již na jméno (název společnosti) a adresu přihlašujícího provozovatele

cena je stanovena dohodou podle provedené požadované kontroly: Ostatní služby: Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) 50,00: Vylepení náhradní kontrolní nálepky: 50,00: Kontrola montáže tažného zařízení: 400,00: Vydání ekologické plakety SRN: 300,0 Protokol o kontrole ZP Cena za dopravu celkem: Dne: S návrhem souhlasím: telefon: Ceny jsou uváděny včetně DPH v Kč Hodinová sazba Cena Celkem Kč Úprava kočárku zdravotního Vyúčtování Posouzení návrhu RT: Zaokrouhlená cena pro pojišťovnu: Cena práce celkem Kč Číslo protokolu pojišťovny: Skladové číslo

Přihlášení vozidla, přepis auta, odhlášení vozidla v roce

protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dnů), doklad totožnosti, případně také plná moc k převodu vozidla (musí být úředně ověřena), kupní smlouva. Prodej a přepis vozidla. Postup při převodu auta je jednoduchý Smlouva o koupi přípojného vozíku - v docx. Předávací protokol - v pdf Předávací protokol - v docx. Vozík jsme nakonec vybrali ojetý s ložnou plochou 1700x1100x600 mm a nosností 400 kg. Z nových vozíků je dostatečně velký výběr, ale jejich cena vzhledem k jeho využití se nám nezamlouvala

Evidenční kontrola vozidel - Protokol o evidenční kontrole

protokol o evidenční kontrole NE STARŠÍ 30 DNŮ !!! je dosti časté, že předmětem dědictví je staré a nepojízdné vozidlo, Pokud budete mít rovnou doklad o elokogické likvidaci, evidenční prohlídka se nedokládá Cestovné - cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného _PLNA_MOC_nova.pdf (787.8 KB) plna_moc. Protokol o evidenční kontrole vozidla. Půjčky bez potvrzení příjmů :: Creditoonlinelfoa. Půjčky bez potvrzení příjmů Půjčky bez potvrzení příjmů Pro nás jsou podmínky půjčení peněz důvodem, proč se k nám naši klienti stále rádi vracejí. Poskytujeme nebankovní půjčky do 24 hodin Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, Žádám o informaci,zda je povinnost na registru vozidel při převodu vozidla předkládat protokol o evidenční kontrole na nového majitele pokud byla na vozidle provedena technická kontrola,jejíž nedílnou součáslí je i. Vítáme Vás v největší stanici technické kontroly. Dnes je Čt 3. 12. 2020 . Kudy k nám: Koterovská 156A, Plzeň: Provozní dob protokol o evidenční kontrole NE STARŠÍ 30 DNŮ cena cestovného mimo Plzeň - město viz. ceník cestovného _PLNA_MOC_nova.pdf (787.8 KB) Změny zákona. Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb...

Evidenční kontrola ověřuje shodu s technickým průkazem

V tomto případě provedeme fotodokumentaci a vyplníme protokol o kontrole jehož kopii vhodíme do poštovní schránky zaměstnance. Do 30 minut provedeme opakovanou kontrolu. Bude-li zaměstnanec opět nepřítomen, vyplníme další protokol a zadokumentujeme daný stav. V tomto případě Vás budeme o situaci neprodleně informovat Protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena. 7) Opakovaná technická prohlídka Cena bez DPH: 2650,- Kč protokol o kontrole, námitky a jejich vyřízení, ukončení kontroly, správní delikty, úkony navazující na kontrolu, atd. Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole): pojmy, rozsah finanční kontroly, účel a druhy kontrol, kontrolní metody

Jeho cena je zanedbatelná ve srovnání s cenou zboží, který je v něm uloženo. Proto se prevence vyplatí. Výše poplatků za roční prohlídku je mizivá v porovnání s cenou lidského života a materiálu. Laik při kontrole neklade důraz na množství detailů, které však mají zásadní vliv na stabilitu Technický protokol samostatný 1 250 Kč: TP před registrací vozidla - bez COC listu, bez tech.dat, 1 980 Kč: TP před registrací - dovoz bez EU schválení USA, Kanada 3 000 Kč: Neuvedené kategorie a typy vozidel vozidel ( C, S, SS, Z,.. ) - cena stanovena individuálně: TP na žádost zákazníka protokol o evidenční kontrole nebo protokol o technické kontrole před registrací, dokumentaci obsahující údaje potřebné pro vydání technického průkazu (nejsou-li tyto údaje obsaženy v malém či velkém technickém průkazu), zelenou kartu, která je dokla PROTOKOL O KONTROLE žeb řík ů a sch ůdk ů Spole čnost: Perioda a rozsah: dle pr ůvodní dokumentace 1x za 12 m ěsíc ů Právní a ost. před.: zákon 309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., v platném zn ění ČSN EN 131-2, návod výrobce Zp ůsob kontroly: vizuální kontrola technického stavu zkouška dle ČSN EN 131- Formulářem však povinnosti nekončí. K žádosti je třeba připojit protokol o evidenční kontrole vozu z STK (ten nesmí být starší než 14 dnů) a zelenou kartu. Ideální řešení je zajistit předem evidenční kontrolu a povinné ručení, podepsat kupní smlouvu a potom hned společně dojít na úřad

Udelejte evidenční kontrolu, s tim rovnou na dopravní inspektorát a . K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Czech term or phrase: protokol o evidenční kontrole. Potřebujete také protokol o evidenční kontrole. Někdo tak bude muset zajet na STK kvůli evidenční kontrole záznam (protokol) o kontrole kouřové cesty spotřebiče. Zpráva o revizi plynového zařízení obsahuje následující údaje: a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena, b) datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení, c Pokud používáte pro svou práci žebříky, nezapomeňte, že se s nimi pojí hned několik zákonných povinností. Přečtěte si, jak často se provádí kontroly a revize žebříků, jaké jsou zákonné požadavky, co má obsahovat protokol - formulář o kontrole, a jak se vlastně taková kontrola provádí Stanice technické kontroly STK - O.K. CAR, spol. s r.o. Louny zajišťuje technickou kontrolu vozidel, měření emisí, dovozovou prohlídku vozidel ze zahraničí a také prodej ekologických plaket do SRN. Přijeďte k nám na měření emisí

evidenční kontrola - STK Frýdek-Míste

protokol o evidenční kontrole. Místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností poté rozhodne o schválení technické způsobilosti a vydá tzv. čistopis technického průkazu. Pokud do ČR dovezete vozidlo ze státu, který není členem, je nutné přiložit ještě další doklady: doklad o celním odbavení vozidla 8a) obsahovat fotografii kontrolora a jeho iniciály, a dále evidenční údaje o vydání průkazu. Příklad: PROTOKOL O KONTROLE Účelem protokolu je zachytit průběh kontroly a popsat, jaké skutečnosti byly kontrolou zjištěny. Ilustrativní vzor protokolu je v příloze. Protokol neobsahuje konkrétní sankci z Protokol o evidenční kontrole nesmí být v okamžiku převodu starší než 30 dní ; Mezi naše hlavní služby patří technické kontroly, měření emisí a evidenční kontroly u osobních a nákladních vozidel. Technickou prohlídku nelze provést na vozidle, které nemá místo pro vyznačení výsledku TP v příslušné kolonce.. protokol o evidenční kontrole se vztahuje výhradně k vozidlu, můžete jej proto v době jeho platnosti využít. Předchozí.

Převod vozidla 2020: Jak na přepis auta na jiného majitele

Před přihlášením do registru vozidel a jiných změnách na vozidle (např. montáž tažného zařízení) je nutné doložit protokol o Evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 kalendářních dní. Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly. Technický průkaz vozidla (NE kopie!!! Na evidenční kontrole musí být fyzicky k dispozici všechny komponenty částečně rozebraného či nepojízdného vozidla, které se kontrolují při evidenční kontrole celého vozidla. U těchto vozidel lze, evidenční kontrolu provést i tehdy, jsou-li přepravována na jiném vozidle, např. podvalníku nebo vozidlech odtahové. protokol o předchozí technické prohlídce ne starší 30ti dnů (v případě, že opakovanou technickou prohlídku provádíte až po uplynutí 30ti denní lhůty, je nutné provést opakovaně také měření emisí a následně technickou prohlídku v plném rozsahu) Doklady potřebné k evidenční kontrole: velký technický průka

3. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pokud vozidlo není nové 4. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 5. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobyt Obsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce. nebo nedodá do 10 dnů od převzetí vozidla Protokol o evidenční kontrole a Technický průkaz od vozidla, má Car Aukce právo si účtovat za takto nedodržené lhůty, dodatečně smluvní pokutu, a to ve výši Kč 5 000. Cena dopravy: 0000275 Oprava elektrického vozíku 0005245 Výměna akumulátorů 0022628 0003592 Úpravy vozíků individuální Zaokrouhlená cena pro pojištěnce: 0016020 *) Zaškrtnout jednu volbu Kontrolu provedl: datum Návrh provedl: Protokol o kontrole ZP Cena za dopravu celkem: Dne: S návrhem souhlasím: telefon: Ceny jsou uváděny. d) protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové e) zelená karta, vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla f) doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území Č Opakovaná prohlídka po Technické Silniční Kontrole (protokol PČR) - TSK po dopravní nehodě (DN) nebo opakovaná - jednotná cena. 950 Kč. Evidenční kontroly před registrací, před převodem vozidel, před zápisem změn. Evidenční kontrola - vozidla plně pojízdná bez defektu.

 • Montessori jesle praha.
 • Philips mygarden.
 • Předvolba 213.
 • Youtube katy perry.
 • Jezevčík drsnosrstý trpasličí chovná stanice.
 • Cropp bundy.
 • Těsto na pizzu bez droždí a prasku do peciva.
 • Škrtící klapka ford focus.
 • Hewer recenze.
 • Plátnové obrazy.
 • World war z pc release date.
 • Nyka.
 • Hilti dd 160.
 • Čistící gel na obličej dm.
 • Samsung galaxy j5 2015 bazar.
 • Formální tautologie.
 • 30 případů majora zemana youtube.
 • Otřes mozku.
 • Popraskaná kůže v okolí poševního vchodu.
 • Český báňský úřad volná místa.
 • Motorová pila se dusí.
 • Unava zizen.
 • Duhová kočka diář.
 • Pravy damaskovy nuz.
 • Lidské tělo dokument online.
 • Jak rychle létá vrabec.
 • 4:3 rozlišení.
 • Blaze spawner.
 • Orientální kuchyně.
 • Cibulový koláč se zakysanou smetanou.
 • Tetovani cerna vdova.
 • Emma srncová životopis.
 • Pošírovaní.
 • Huawei mate 10 heureka.
 • E160a.
 • Ne raději knihu původ.
 • Volejbalové kraťasy.
 • Lidové milice členové.
 • Xml validator.
 • Permanentní make up plzeň recenze.
 • Český jazyk pády podstatných jmen.